[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: transformations of "source code"Scripsit Anthony Towns <aj@azure.humbug.org.au>

> The basic idea being that even if something's widely available and
> freely copiable, people aren't going to make massive numbers of
> copies available at cost,

Isn't that basic idea contradicted by (to pick a completely random
example) Debian and its network of mirror servers?

-- 
Henning Makholm     "Jeg har tydeligt gjort opmærksom på, at man ved at
          følge den vej kun bliver gennemsnitligt ca. 48 år gammel,
        og at man sætter sin sociale situation ganske overstyr og, så
      vidt jeg kan overskue, dør i dybeste ulykkelighed og elendighed."Reply to: