[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gnuplot licenseScripsit Alexandre Dulaunoy <alexandre.dulaunoy@ael.be>

> Is the license of gnuplot compatible with the DFSG ? 

Yes. See DFSG#4. And gnuplot is in Debian main.

> Another point, regarding the name and the licensing :

[cut blurp from the gnuplot FAQ]

> What is your opinion about that ? 

Do you see any problem?

-- 
Henning Makholm    "Jeg køber intet af Sulla, og selv om uordenen griber
          planmæssigt om sig, så er vi endnu ikke nået dertil hvor
          ordentlige mennesker kan tillade sig at stjæle slaver fra
 hinanden. Så er det ligegyldigt, hvor stærke, politiske modstandere vi er."Reply to: