[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SubscripcióSenyors,
 Prego que donguin de baixa a la Facultat d'Informàtica de Barcelona
(NIF: Q-0818003F) de la seva associació a partir del 1 de gener del 2006.
Cordialment

--
                        
        Montserrat Bernat Casas     
        Cap d'Àrea de Recursoso i    
        Serveis             
                        
 (Embedded                   
 image moved                  
 to file:                    
 pic13252.jpg)                 
                        
        E-mail: montse@fib.upc.edu    
        Tel.:93 4016954         
                        


Attachment: pic13252.jpg
Description: JPEG image


Reply to: