[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian 6.0 không còn được hỗ trợ dài hạn nữaChào các thành viên,
Debian 6.0 không còn được hỗ trợ dài hạn nữa[1] là tin tức sắp được xuất
bản, bạn nào có thời gian thì giúp sửa bản dịch.
Nếu bạn nào gặp khó khăn khi nâng cấp hệ điều hành lên thì liên hệ với
mình. Chắc không có ai đâu nhỉ ^_^!

[1]
<https://anonscm.debian.org/git/publicity/announcements.git/commit/?id=7ca2135cd783157362771b9b43ba817edd2416fb>

-- 
Trần Ngọc Quân.


Reply to: