[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: util-linux 2.20.1-5.1: Please update the PO translation for the package util-linux>Thế rốt cuộc mình dùng ML nào?
>Cái debian-l10n-vietnamese@lists.debian.org bỏ hoang à?
Về dịch thuật phần mềm thì có nhiều dự án chồng lấn lên nhau, bản phân phối nào cũng có bộ phận dịch cả, bản thân từng gói cũng có cách nhận bản dịch theo cách riêng của họ, phải chấp nhận thôi anh ạ.
>Trong email đầu, David gửi email yêu cầu dịch tới debian-l10n-vietnamese@lists.debian.org
>nên mình nghĩ debian-l10n-vietnamese@lists.debian.org đang active và là ML chính cho nhóm dịch Debian.
>Hiểu thế đúng không nhỉ?
Anh ấy không thể nhớ hết được tất cả các gói. Nên đơn giản, anh ấy gửi đi tất cả các nơi có thể!
Theo cá nhân mình thì tìm trong header của file PO là chuẩn nhất.
Trần Ngọc Quân

Reply to: