[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [du-an-MOST] Gửi Dự án MOST: Những gì cần thiết đề thành lập nhóm dịch2011/1/30 Nguyen Vu Hung <vuhung16plus@gmail.com>:
> Hi,
>
> 2011/1/26 An Nguyen <an.nguyen.foss@gmail.com>:
>> [Thư này được gửi cho cả 2 list là Dự Án MOST hosted bởi HanoiLUG và
>> Debian L10n Vi hoseted bởi Debian. Nếu bạn chỉ là thành viên của một
>> trong 2 list thì vui lòng khi phản hồi chỉ gửi đến list mà bạn có đăng
>> kí. Còn hay hơn thì rất mong bạn đăng kí luôn cả 2 list để tiện thảo
>> luận torng cộng đồng dịch thuật Phần mềm Nguồn mở chúng ta. Cám ơn)
> Vì sao phải câu nệ những thủ tục kiểu hanh chính thế nhỉ?

Lolz, anh Hưng gặp em rồi, biết tính em có câu nệ thủ tục đâu anh. :D
Em còn kị cái đó nữa là đằng khác.
Thật ra em viết đoạn đó là vì có một số bạn tham gia trong list
debian-l10n-vi có thể chưa quen lắm với mailing list. Vậy thì có khi
cũng không quen cross posting, viết vậy cho bà con có cái mà tham khảo
nếu cần. Hehe.

Rất cám ơn phản hồi của anh Hưng và mọi người. Em đang đọc và sẽ phản
hồi chi tiết sau. :-)

An

Reply to: