[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://sddm/tr.poMerhaba,
Yapmış olduğum çeviriyi ve önceki ile farkını içeren dosyayı, yorumlarınızı almak üzere ekte paylaşıyorum.

İyi günler dilerim,
Atila KOÇ

https://wiki.debian.org/tr/L10n/Turkish/Po
https://l10n.debian.org/coordination/turkish/tr.by_status.html
https://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/tr
--- YASAL UYARI ---
Bu iletinin gövdesi ve ekleri gizli bilgi içerebilir.
Bu ileti yalnızca gönderilen kişilere özeldir, eğer size yanlışıkla ulaşmışsa lütfen hemen siliniz ve göndereni bilgilendiriniz.
Bu iletideki içerik gönderene ilişkin olup Artı Endüstriyel Elektronik A.Ş: görüşü olmak zorunda değildir.
Bu iletinin gönderilmeden önce virüs ve diğer zararlı bileşenlere karşı denetimleri yapılmıştır.
Elektronik posta iletiminin güvenli ve hatasız olduğunun güvencesi olmadığından, iletiniz size ulaşana kadar değişmiş olabilir.
Bu ileti nedeni ile göreceğiniz zararlardan Artı Endüstriyel Elektronik A.Ş. sorumlu tutulamaz.

# Turkish debconf translation of sddm package
# This file is distributed under the same license as the sddm package.
# Recai Oktaş <roktas@debian.org>, 2004.
# Osman Yüksel <yuxel@sonsuzdongu.com>, 2004, 2006.
# Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>, 2023.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sddm\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sddm@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-07-11 06:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2023-02-10 10:22+0300\n"
"Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../sddm.templates:3001
msgid "Default display manager:"
msgstr "Ön tanımlı ekran yöneticisi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../sddm.templates:3001
msgid ""
"A display manager is a program that provides graphical login capabilities "
"for the X Window System."
msgstr ""
"Ekran yöneticisi programı, X Pencere Sistemi'ne görsel arayüz ile giriş "
"yapma yeteneği kazandırır."

#. Type: select
#. Description
#: ../sddm.templates:3001
msgid ""
"Only one display manager can manage a given X server, but multiple display "
"manager packages are installed. Please select which display manager should "
"run by default."
msgstr ""
"Sisteminizde birden fazla ekran yöneticisi kurulu durumda; ancak eldeki bir "
"X sunucusunu yalnızca bir ekran yöneticisi yönetebilir. Ön tanımlı olarak "
"kullanmak istediğiniz ekran yöneticisini seçin."

#. Type: select
#. Description
#: ../sddm.templates:3001
msgid ""
"Multiple display managers can run simultaneously if they are configured to "
"manage different servers; to achieve this, configure the display managers "
"accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and disable the "
"check for a default display manager."
msgstr ""
"Farklı sunucuları yönetecek şekilde yapılandırılmaları koşulu ile birden "
"fazla ekran yöneticisi eş zamanlı çalışabilir. Bunu mümkün kılmak için, "
"ekran yöneticilerini buna göre yapılandırın, hepsinin /etc/init.d "
"dizinindeki başlangıç betiklerini değiştirin ve ön tanımlı ekran yöneticisi "
"denetleme işlevini devre dışı bırakın."
--- sddm_0.19.0-4_tr.itt	2023-01-26 14:11:16.907711514 +0300
+++ sddm_0.19.0-4_tr.rfr	2023-02-10 10:22:41.690986556 +0300
@@ -1,48 +1,29 @@
-# translation of tr.po to Turkish
-# debconf templates for xorg-x11 package
-# Turkish translation
-#
-#
-# Copyrights:
-# Branden Robinson, 2000-2004
-#
-# This file is distributed under the same license as the xorg-x11 package.
-# Please see debian/copyright.
-#
-#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
-#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
-#  this format, e.g. by running:
-#     info -n '(gettext)PO Files'
-#     info -n '(gettext)Header Entry'
-#
-#  Some information specific to po-debconf are available at
-#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
-#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
-#
-#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
-# Osman Yüksel <yuxel@sonsuzdongu.com>, 2004, 2006.
+# Turkish debconf translation of sddm package
+# This file is distributed under the same license as the sddm package.
 # Recai Oktaş <roktas@debian.org>, 2004.
+# Osman Yüksel <yuxel@sonsuzdongu.com>, 2004, 2006.
+# Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>, 2023.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: xorg-x11\n"
+"Project-Id-Version: sddm\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: sddm@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-07-11 06:12+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-01-11 04:57+0200\n"
-"Last-Translator: Osman Yüksel <yuxel@sonsuzdongu.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2023-02-10 10:22+0300\n"
+"Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
-"Language: \n"
+"Language: tr\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../sddm.templates:3001
-#, fuzzy
 msgid "Default display manager:"
-msgstr "Kullanmak istediğiniz öntanımlı ekran yöneticisini seçin."
+msgstr "Ön tanımlı ekran yöneticisi:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -51,62 +32,32 @@
 "A display manager is a program that provides graphical login capabilities "
 "for the X Window System."
 msgstr ""
-"Ekran yöneticisi, X Window Sistemi'ne grafik arayüz ile giriş yapmayı sağlar."
+"Ekran yöneticisi programı, X Pencere Sistemi'ne görsel arayüz ile giriş "
+"yapma yeteneği kazandırır."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../sddm.templates:3001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Only one display manager can manage a given X server, but multiple display "
 "manager packages are installed. Please select which display manager should "
 "run by default."
 msgstr ""
-"Sadece bir ekran yöneticisi verilen X sunucusunu yönetebilir; ancak birden "
-"fazla ekran yöneticisi kurulu durumda. Lütfen öntanımlı olarak çalıştırmak "
-"istediğiniz ekran yöneticisini seçin."
+"Sisteminizde birden fazla ekran yöneticisi kurulu durumda; ancak eldeki bir "
+"X sunucusunu yalnızca bir ekran yöneticisi yönetebilir. Ön tanımlı olarak "
+"kullanmak istediğiniz ekran yöneticisini seçin."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../sddm.templates:3001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Multiple display managers can run simultaneously if they are configured to "
 "manage different servers; to achieve this, configure the display managers "
 "accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and disable the "
 "check for a default display manager."
 msgstr ""
-"(Eğer farklı sunucuları çalıştırmak için ayarlanırsa birden fazla ekran "
-"yöneticisi kullanılabilir. Bunun için /etc/init.d içindeki ilgili betikleri "
-"değiştirin ve öntanımlı ekran yöneticisini denetleyen işlevleri devre dışı "
-"bırakın.)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Stop the xdm daemon?"
-#~ msgstr "xdm servisini durdurmak istiyor musunuz?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The X display manager (xdm) daemon is typically stopped on package "
-#~ "upgrade and removal, but it appears to be managing at least one running X "
-#~ "session."
-#~ msgstr ""
-#~ "X ekran yöneticisi (xdm) servisi, paket güncelleme ve kaldırma sırasında "
-#~ "genellikle durdurulur. Fakat öyle görünüyor ki xdm, çalışan (en az) bir "
-#~ "X oturumunu yönetiyor. Eğer xdm şimdi durdurulursa yönetilen X "
-#~ "oturumları da sonlandırılacaktır. Böyle yapmak yerine xdm'i çalışır "
-#~ "vaziyette bırakabilirsiniz. Yeni sürüm, xdm servisinin bir sonraki "
-#~ "çalıştırılışında etkin olacaktır."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "If xdm is stopped now, any X sessions it manages will be terminated. "
-#~ "Otherwise, the new version will take effect the next time the daemon is "
-#~ "restarted."
-#~ msgstr ""
-#~ "X ekran yöneticisi (xdm) servisi, paket güncelleme ve kaldırma sırasında "
-#~ "genellikle durdurulur. Fakat öyle görünüyor ki xdm, çalışan (en az) bir "
-#~ "X oturumunu yönetiyor. Eğer xdm şimdi durdurulursa yönetilen X "
-#~ "oturumları da sonlandırılacaktır. Böyle yapmak yerine xdm'i çalışır "
-#~ "vaziyette bırakabilirsiniz. Yeni sürüm, xdm servisinin bir sonraki "
-#~ "çalıştırılışında etkin olacaktır."
+"Farklı sunucuları yönetecek şekilde yapılandırılmaları koşulu ile birden "
+"fazla ekran yöneticisi eş zamanlı çalışabilir. Bunu mümkün kılmak için, "
+"ekran yöneticilerini buna göre yapılandırın, hepsinin /etc/init.d "
+"dizinindeki başlangıç betiklerini değiştirin ve ön tanımlı ekran yöneticisi "
+"denetleme işlevini devre dışı bırakın."

Reply to: