[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po-debconf://mysql-8.0/tr.poMerhaba,
Ekte paylaşmış olduğum çeviriyi güncellemeyi planlıyorum.

İyi günler dilerim,
Atila KOÇ

https://wiki.debian.org/tr/L10n/Turkish/Po
https://l10n.debian.org/coordination/turkish/tr.by_status.html
https://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/tr

--- YASAL UYARI ---
Bu iletinin gövdesi ve ekleri gizli bilgi içerebilir.
Bu ileti yalnızca gönderilen kişilere özeldir, eğer size yanlışıkla ulaşmışsa lütfen hemen siliniz ve göndereni bilgilendiriniz.
Bu iletideki içerik gönderene ilişkin olup Artı Endüstriyel Elektronik A.Ş: görüşü olmak zorunda değildir.
Bu iletinin gönderilmeden önce virüs ve diğer zararlı bileşenlere karşı denetimleri yapılmıştır.
Elektronik posta iletiminin güvenli ve hatasız olduğunun güvencesi olmadığından, iletiniz size ulaşana kadar değişmiş olabilir.
Bu ileti nedeni ile göreceğiniz zararlardan Artı Endüstriyel Elektronik A.Ş. sorumlu tutulamaz.

# Turkish translation of mysql-server.
# This file is distributed under the same license as the mysql-server package.
# Gürkan Aslan <gurkan@iaslan.com>, 2004
# Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>, 2015
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mysql-5.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mysql-8.0@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-07 09:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-04 12:16+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:2001
msgid "Automatic maintenance of MySQL server daemon disabled"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:2001
msgid ""
"Packaging maintainer scripts detected a case that it does not know how to "
"handle and cannot continue configuring MySQL. Automatic management of your "
"MySQL installation has been disabled to allow other packaging tasks to "
"complete. For more details, see /etc/mysql/FROZEN."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:3001
msgid "Important note for NIS/YP users"
msgstr "NIS/YP kullanıcıları için önemli not"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:3001
msgid ""
"Using MySQL under NIS/YP requires a mysql user account to be added on the "
"local system with:"
msgstr ""
"MySQL'in NIS/YP ile kullanılması için yerel sisteme aşağıdaki komut "
"çalıştırılarak mysql kullanıcı hesabının eklenmesi gereklidir:"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:3001
msgid ""
"You should also check the permissions and ownership of the /var/lib/mysql "
"directory:"
msgstr ""
"/var/lib/mysql dizininin sahiplik ve izin ayarlarını da gözden "
"geçirmelisiniz:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:4001
msgid "Remove all MySQL databases?"
msgstr "Tüm MySQL veritabanları kaldırılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:4001
msgid ""
"The /var/lib/mysql directory which contains the MySQL databases is about to "
"be removed."
msgstr ""
"MySQL veritabanlarını barındıran /var/lib/mysql dizini kaldırılmak üzere"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:4001
msgid ""
"This will also erase all data in /var/lib/mysql-files as well as /var/lib/"
"mysql-keyring."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:4001
msgid ""
"If you're removing the MySQL package in order to later install a more recent "
"version or if a different mysql-server package is already using it, the data "
"should be kept."
msgstr ""
"Eğer MySQL paketini daha sonra güncel bir sürümünü kurmak üzere "
"kaldırıyorsanız ya da veritabanlarınıza başka bir mysql-server paketi ile "
"erişiyorsanız, veritabanlarınızı kaldırmamalısınız."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:5001
msgid "Start the MySQL server on boot?"
msgstr "MySQL açılış sırasında başlatılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:5001
msgid ""
"The MySQL server can be launched automatically at boot time or manually with "
"the '/etc/init.d/mysql start' command."
msgstr ""
"MySQL sunucusu açılış sırasında kendiliğinden ya da sonradan elle '/etc/init."
"d/mysql start' komutu çalıştırılarak başlatılabilir."

#. Type: password
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:6001
msgid "New password for the MySQL \"root\" user:"
msgstr "MySQL \"root\" kullanıcısı için yeni parola:"

#. Type: password
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:6001
msgid ""
"While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
"the MySQL administrative \"root\" user."
msgstr ""
"Zorunlu olmasa da MySQL yönetimsel \"root\" kullanıcısı için bir parola "
"oluşturulması kuvvetle önerilir."

#. Type: password
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:6001
msgid "If this field is left blank, the password will not be changed."
msgstr "Bu alanın boş bırakılması durumunda parola değiştirilmeyecektir."

#. Type: password
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:7001
msgid "Repeat password for the MySQL \"root\" user:"
msgstr "MySQL \"root\" kullanıcısının parolasını yineleyin:"

#. Type: error
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:8001
msgid "Password input error"
msgstr "Parola girişi hatalı"

#. Type: error
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:8001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Girdiğiniz parolalar eşleşmiyor, lütfen yeniden deneyin."

#. Type: error
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:9001
msgid "NDB Cluster seems to be in use"
msgstr "NDB Kümesi kullanımda gibi görünüyor"

#. Type: error
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "MySQL-5.7 no longer provides NDB Cluster support. Please migrate to the "
#| "new mysql-cluster-server package and remove all lines starting with \"ndb"
#| "\" from all config files below /etc/mysql/."
msgid ""
"MySQL-8.0 no longer provides NDB Cluster support. Please migrate to the new "
"mysql-cluster-server package and remove all lines starting with \"ndb\" from "
"all config files below /etc/mysql/."
msgstr ""
"MySQL-5.7 artık NDB Kümesi desteği vermemektedir. Lütfen yeni mysql-cluster-"
"server paketine geçin ve /etc/mysql/ dizinindeki tüm yapılandırma "
"dosyalarından \"ndb\" ile başlayan satırları kaldırın."

#~ msgid "Really proceed with downgrade?"
#~ msgstr "Sürüm düşürme işlemine gerçekten başlansın mı?"

#~ msgid "A file named /var/lib/mysql/debian-*.flag exists on this system."
#~ msgstr ""
#~ "Bu sistemde /var/lib/mysql/debian-*.flag adlı bir dosya bulunmaktadır."

#~ msgid ""
#~ "Such a file is an indication that a mysql-server package with a higher "
#~ "version has been installed previously."
#~ msgstr ""
#~ "Böyle bir dosyanın varlığı daha yüksek sürümde bir mysql-server paketinin "
#~ "önceden kurulu olduğunu gösterir."

#~ msgid ""
#~ "There is no guarantee that the version you're currently installing will "
#~ "be able to use the current databases."
#~ msgstr ""
#~ "Kurmakta olduğunuz sürümün var olan veritabanlarını kullanabileceğinin "
#~ "garantisi yoktur."

#~ msgid "Unable to set password for the MySQL \"root\" user"
#~ msgstr "MySQL \"root\" kullanıcısı için parola oluşturulamadı"

#~ msgid ""
#~ "An error occurred while setting the password for the MySQL administrative "
#~ "user. This may have happened because the account already has a password, "
#~ "or because of a communication problem with the MySQL server."
#~ msgstr ""
#~ "MySQL Sunucusu yönetimsel kullanıcısı için parola oluşturulurken bir hata "
#~ "oluştu. Bu hataya, ilgili hesabın zaten bir parolası olması ya da MySQL "
#~ "sunucusu ile yaşanan iletişim sorunları neden olmuş olabilir."

#~ msgid ""
#~ "You should check the account's password after the package installation."
#~ msgstr ""
#~ "Paketin kurulumundan sonra ilgili hesabın parolasını denetlemelisiniz."

#~ msgid ""
#~ "Please read the /usr/share/doc/mysql-server-5.7/README.Debian file for "
#~ "more information."
#~ msgstr ""
#~ "Daha fazla bilgi için lütfen /usr/share/doc/mysql-server-5.7/README."
#~ "Debian dosyasını inceleyin."

#~ msgid ""
#~ "To use mysql you must install an equivalent user and group to the "
#~ "following and ensure yourself that /var/lib/mysql has the right "
#~ "permissions (the uid/gid may be different)."
#~ msgstr ""
#~ "Mysql'i kullanmak için aşağıdakiyle eşdeğer bir kullanıcı ve grup "
#~ "tanımlamalı, ve /var/lib/mysql izinlerinin uygun şekilde ayarlandığından "
#~ "emin olmalısınız (uid/gid farklı olabilir)."

#~ msgid ""
#~ "/etc/passwd:   mysql:x:100:101:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/false"
#~ msgstr ""
#~ "/etc/passwd:   mysql:x:100:101:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/false"

#~ msgid "/etc/group:    mysql:x:101:"
#~ msgstr "/etc/group:    mysql:x:101:"

#~ msgid "/var/lib/mysql:  drwxr-xr-x  mysql  mysql"
#~ msgstr "/var/lib/mysql:  drwxr-xr-x  mysql  mysql"

#, fuzzy
#~ msgid "Please also read http://www.mysql.com/doc/en/Upgrade.html";
#~ msgstr "Lütfen http://www.mysql.com/doc/en/Upgrade.html belgesini okuyun"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "MySQL will only install if you have a non-numeric hostname that is "
#~ "resolvable via the /etc/hosts file. E.g. if the \"hostname\" command "
#~ "returns \"myhostname\" then there must be a line like \"10.0.0.1 "
#~ "myhostname\"."
#~ msgstr ""
#~ "MySQL sadece /etc/hosts dosyası yoluyla çözülebilir NUMERİK OLMAYAN bir "
#~ "makine adına sahipseniz kurulacaktır. Örneğin, eğer \"hostname\" komutu "
#~ "\"makinem\" ismini döndürüyorsa, bu dosya içinde \"10.0.0.1 makinem\" "
#~ "gibi bir satır olmalıdır."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "A new mysql user \"debian-sys-maint\" will be created. This mysql account "
#~ "is used in the start/stop and cron scripts. Don't delete."
#~ msgstr ""
#~ "Yeni mysql kullanıcısı \"debian-sys-maint\" yaratılacak. Bu hesap, "
#~ "başlangıç betiklerinde ve cron içinde kullanılıyor. Bu hesabı silmeyin."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Please remember to set a PASSWORD for the MySQL root user! If you use a /"
#~ "root/.my.cnf, always write the \"user\" and the \"password\" lines in "
#~ "there, never only the password!"
#~ msgstr ""
#~ "Lütfen MySQL root kullanıcısı için bir PAROLA girmeyi unutmayın! Eğer /"
#~ "root/.my.cnf kullanıyorsanız, \"user\" ve \"password\" satırlarını her "
#~ "zaman buraya ekleyin, sadece parolayı değil! Daha fazla bilgi için /usr/"
#~ "share/doc/mysql-server/README.Debian dosyasını okuyun."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Should I remove all databases below /var/lib/mysql as you are purging the "
#~ "mysql-server package?"
#~ msgstr ""
#~ "mysql-server paketi kaldırıldıktan sonra bütün veritabanları silinsin mi?"

#~ msgid ""
#~ "Networking is disabled by default for security reasons. You can enable it "
#~ "by commenting out the skip-networking option in /etc/mysql/my.cnf."
#~ msgstr ""
#~ "Ağ, öntanımlı olarak güvenlik gerekçeleriyle devre dışı bırakıldı. Bu "
#~ "özelliği /etc/mysql/my.cnf dosyası içindeki \"skip-networking\" "
#~ "seçeneğini kaldırarak etkinleştirebilirsiniz."

#~ msgid "security and update notice"
#~ msgstr "güvenlik ve güncelleme duyurusu"

#~ msgid ""
#~ "Should I remove everything below /var/lib/mysql when you purge the mysql-"
#~ "server package with the \"dpkg --purge mysql-server\" command (i.e. "
#~ "remove everything including the configuration) somewhen? (default is not)"
#~ msgstr ""
#~ "mysql-server paketini temizlemek için \"dpkg --purge mysql-server\" "
#~ "komutunu kullandığınızda (yani yapılandırma dahil herşeyi silmek) /var/"
#~ "lib/mysql altındaki herşeyi sileyim mi? (öntanımlı cevap hayır'dır)."

#~ msgid "Please run mysql_fix_privilege_tables !"
#~ msgstr "Lütfen mysql_fix_privilege_tables komutunu çalıştırın!"

#~ msgid ""
#~ "I will ensure secure permissions of /var/lib/mysql by replacing GIDs "
#~ "other than root and mysql with mysql."
#~ msgstr ""
#~ "/var/lib/mysql'in izinlerinin güvenli olmasını sağlamak amacıyla, buna "
#~ "ait GID'leri root ve mysql'den farklı olacak şekilde değiştireceğim."

#~ msgid ""
#~ "Instructions how to enable SSL support are in /usr/share/doc/mysql-server/"
#~ msgstr ""
#~ "SSL desteğini nasıl etkinleştirebileceğinize ilişkin talimatlar /usr/"
#~ "share/doc/mysql-server/ içinde."

#~ msgid "mysql_fix_privileges_tables will be executed"
#~ msgstr "mysql_fix_privileges_tables çalıştırılacak"

#~ msgid ""
#~ "The latest MySQL versions have an enhanced, more fine grained, privilege "
#~ "system. To make use of it, some new fields must be added to the tables "
#~ "in the \"mysql\" database. This is done by the "
#~ "mysql_fix_privilege_tables script during this upgrade regardless of if "
#~ "the server is currently running or not!"
#~ msgstr ""
#~ "En son MySQL sürümleri zenginleştirilmiş, daha ayrıntılandırılmış bir "
#~ "ayrıcalık (privilege) sistemine sahiptir. Yeni sistemi kullanmak için, "
#~ "\"mysql\" veritabanındaki tablolara bazı yeni alanlar eklenmelidir. Bu "
#~ "işlem, sunucunun çalışıp çalışmamasına bağlı olmaksızın "
#~ "mysql_fix_privilege_tables betiği tarafından bu yükseltme sırasında "
#~ "yapılır."

#~ msgid ""
#~ "This script is not supposed to give any user more rights that he had "
#~ "before, if you encounter such a case, please contact me."
#~ msgstr ""
#~ "Bu betiğin hiç bir kullanıcıya öncekinden daha fazla hak kazandırmadığı "
#~ "varsayılıyor. Eğer bunun aksinde bir durumla karşılaşırsanız, lütfen "
#~ "benimle bağlantıya geçin."

#~ msgid "Make MySQL reachable via network?"
#~ msgstr "MySQL network üzerinden ulaşılabilir olsun mu?"

#~ msgid ""
#~ "Should MySQL listen on a network reachable TCP port? This is not "
#~ "necessary for use on a single computer and could be a security problem."
#~ msgstr ""
#~ "MySQL ağ üzerinde ulaşılabilen bir TCP portunu dinlesin mi? Tek olan bir "
#~ "bilgisayar için bu ayar gerekli değildir ve bir güvenlik sorunu "
#~ "oluşturabilir."

#~ msgid "Enable chroot mode?"
#~ msgstr "chroot kipi etkinleştirilsin mi?"

#~ msgid ""
#~ "MySQL is able to jail itself into the /var/lib/mysql_jail directory so "
#~ "that users cannot modify any files outside this directory. This improves "
#~ "resistence against crackers, too, as they are not able to modify system "
#~ "files."
#~ msgstr ""
#~ "MySQL kendini /var/lib/mysql_jail dizinine hapsederek kullanıcıların bu "
#~ "dizin dışındaki hiç bir dosyayı değiştirmemesini sağlayabilir. Bu "
#~ "düzenleme, sistem dosyalarını değiştirmelerini engelleyeceğinden, "
#~ "cracker'lara karşı dayanıklılığı arttırır."

Reply to: