[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://wireshark/tr.poMerhaba,
Yapmış olduğum çeviriyi ve önceki ile farkını içeren dosyayı, yorumlarınızı almak üzere ekte paylaşıyorum.

İyi günler dilerim,
Atila KOÇ

https://wiki.debian.org/tr/L10n/Turkish/Po
https://l10n.debian.org/coordination/turkish/tr.by_status.html
https://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/tr

--- YASAL UYARI ---
Bu iletinin gövdesi ve ekleri gizli bilgi içerebilir. Bu ileti yalnızca gönderilen kişilere özeldir. Eğer size yanlışlıkla ulaşmışsa, lütfen hemen siliniz ve göndereni bilgilendiriniz. Bu iletideki içerik gönderene ait olup Artı Endüstriyel Elektronik A.Ş. resmi görüşü olmak zorunda değildir. Bu iletinin gönderilmeden önce virüs ve diğer zararlı bileşenlere karşı denetimleri yapılmıştır. Buna karşın, e-posta iletiminin güvenli ve hatasız olduğu garanti edilemediğinden, iletiniz size ulaşana kadar değişmiş ve bozulmuş olabilir. Bu ileti nedeni ile göreceğiniz zararlardan Artı Endüstriyel Elektronik A.Ş. sorumlu tutulamaz.

--- wireshark_4.0.2-1_tr.itt	2023-01-20 21:41:24.000000000 +0300
+++ wireshark_4.0.2-1_tr.rfr	2023-02-07 11:28:24.408752660 +0300
@@ -1,27 +1,27 @@
-# Turkish translation of wireshark package
-# Copyright (C) 2014 Mert Dirik
+# Turkish debconf translation of wireshark package
 # This file is distributed under the same license as the wireshark package.
 # Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2014.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: wireshark 1.10.8-1\n"
+"Project-Id-Version: wireshark\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: wireshark@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2019-09-13 00:04+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-08-01 17:26+0200\n"
-"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2023-01-25 15:14+0300\n"
+"Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language: tr\n"
+"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:2001
 msgid "Should non-superusers be able to capture packets?"
-msgstr "Süper kullanıcı olmayan kullanıcılar da paket yakalayabilsin mi?"
+msgstr "Yönetici olmayan kullanıcılar da paketleri yakalayabilsinler mi?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -32,24 +32,20 @@
 "running Wireshark/Tshark directly as root, because less of the code will run "
 "with elevated privileges."
 msgstr ""
-"Dumpcap \"wireshark\" sistem grubundaki kullanıcıların paket yakalamalarına "
-"izin verecek şekilde kurulabilir. Wireshark/Tshark'ı root olarak "
-"çalıştırmaktansa bu yolu seçmeniz önerilir, çünkü bu sayede daha az kod "
-"yüksek yetkilerle çalışacaktır."
+"Dumpcap, \"wireshark\" sistem grubundaki kullanıcıların paket yakalamalarına "
+"izin verecek şekilde kurulabilir. Wireshark/Tshark'ı root kullanıcısı olarak "
+"çalıştırmaktansa bu yolu seçmeniz önerilir, çünkü bu durumda kodun daha azı "
+"ayrıcalıklı yetkilerle çalışacaktır."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:2001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "For more detailed information please see /usr/share/doc/wireshark-common/"
-#| "README.Debian."
 msgid ""
 "For more detailed information please see /usr/share/doc/wireshark-common/"
 "README.Debian.gz once the package is installed."
 msgstr ""
-"Daha fazla bilgi için lütfen /usr/share/doc/wireshark-common/README.Debian "
-"dosyasına bakın."
+"Ayrıntılı bilgi için paket kurulumundan sonra /usr/share/doc/wireshark-"
+"common/README.Debian.gz dosyasına bakın."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -58,15 +54,15 @@
 "Enabling this feature may be a security risk, so it is disabled by default. "
 "If in doubt, it is suggested to leave it disabled."
 msgstr ""
-"Bu seçeneği etkinleştirmek bir güvenlik riski oluşturabilir, bu nedenle "
-"öntanımlı olarak kapalı haldedir. Kararsız kaldığınız takdirde bu seçeneği "
-"kapalı halde tutmanız önerilir."
+"Bu özelliği devreye almak bir güvenlik riski oluşturabileceğinden, ön "
+"tanımlı olarak devre dışı bırakılmıştır. Kararsızsanız, bunu devre dışı "
+"bırakmanız önerilir."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../templates:3001
 msgid "Creating the wireshark system group failed"
-msgstr ""
+msgstr "wireshark sistem grubunun yaratılması başarısız oldu"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -75,6 +71,9 @@
 "The wireshark group does not exist, and creating it failed, so Wireshark "
 "cannot be configured to capture traffic as an unprivileged user."
 msgstr ""
+"wireshark grubu bulunamadı ve yaratılması da başarısız oldu. Bu durumda "
+"Wireshark, ayrıcalıklı olmayan bir kullanıcı olacağından, trafiği "
+"yakalayacak şekilde yapılandırılamaz."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -83,12 +82,14 @@
 "Please create the wireshark system group and try configuring wireshark-"
 "common again."
 msgstr ""
+"wireshark sistem grubunu oluşturun ve wireshark-common paketini "
+"yapılandırmayı yeniden deneyin."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../templates:4001
 msgid "The wireshark group is a system group"
-msgstr ""
+msgstr "wireshark grubu bir sistem grubudur"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -97,6 +98,8 @@
 "The wireshark group exists as a user group, but the preferred configuration "
 "is for it to be created as a system group."
 msgstr ""
+"wireshark grubu bir kullanıcı grubu olarak yaratılmış, fakat bir sistem "
+"grubu olarak yaratılması gerekirdi."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -105,12 +108,14 @@
 "As a result, purging wireshark-common will not remove the wireshark group, "
 "but everything else should work properly."
 msgstr ""
+"Bunun sonucu olarak, wireshark-common paketinin temizlenerek kaldırılması "
+"wireshark grubunu kaldırmayacak fakat diğer tüm işleri tamamlayacaktır."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../templates:5001
 msgid "Setting capabilities for dumpcap failed"
-msgstr ""
+msgstr "dumpcap için gerekli yeteneklerin ayarlanması başarısız oldu"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -119,12 +124,14 @@
 "The attempt to use Linux capabilities to grant packet-capturing privileges "
 "to the dumpcap binary failed. Instead, it has had the set-user-id bit set."
 msgstr ""
+"SUID biti bir olduğu halde, dumpcap programına paket yakalama ayrıcalıkları "
+"vermek için Linux yeteneklerini kullanma girişimi başarısız oldu."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../templates:6001
 msgid "Removal of the wireshark group failed"
-msgstr ""
+msgstr "wireshark grubunun kaldırılması başarısız oldu"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -134,6 +141,9 @@
 "capture packets the postinst script of wireshark-common creates the "
 "wireshark group as a system group."
 msgstr ""
+"wireshark-common paketi yönetici olmayan kullanıcıların paketleri "
+"yakalamasına izin verecek şekilde yapılandırıldığında, wireshark-common "
+"paketinin postinst betiği wireshark grubunu bir sistem grubu olarak yaratır."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -142,9 +152,13 @@
 "However, on this system the wireshark group is a user group instead of being "
 "a system group, so purging wireshark-common did not remove it."
 msgstr ""
+"Oysaki, sisteminizdeki wireshark grubu bir sistem grubu yerine bir kullanıcı "
+"grubu olduğundan, wireshark-common paketinin temizlenerek kaldırılması grubu "
+"kaldırmadı."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../templates:6001
 msgid "If the group is no longer needed, please remove it manually."
 msgstr ""
+"Eğer bu grubu daha sonra farklı amaçlarla kullanmayacaksanız, elle kaldırın."
# Turkish debconf translation of wireshark package
# This file is distributed under the same license as the wireshark package.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: wireshark\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: wireshark@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-13 00:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2023-01-25 15:14+0300\n"
"Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language: tr\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Should non-superusers be able to capture packets?"
msgstr "Yönetici olmayan kullanıcılar da paketleri yakalayabilsinler mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Dumpcap can be installed in a way that allows members of the \"wireshark\" "
"system group to capture packets. This is recommended over the alternative of "
"running Wireshark/Tshark directly as root, because less of the code will run "
"with elevated privileges."
msgstr ""
"Dumpcap, \"wireshark\" sistem grubundaki kullanıcıların paket yakalamalarına "
"izin verecek şekilde kurulabilir. Wireshark/Tshark'ı root kullanıcısı olarak "
"çalıştırmaktansa bu yolu seçmeniz önerilir, çünkü bu durumda kodun daha azı "
"ayrıcalıklı yetkilerle çalışacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"For more detailed information please see /usr/share/doc/wireshark-common/"
"README.Debian.gz once the package is installed."
msgstr ""
"Ayrıntılı bilgi için paket kurulumundan sonra /usr/share/doc/wireshark-"
"common/README.Debian.gz dosyasına bakın."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Enabling this feature may be a security risk, so it is disabled by default. "
"If in doubt, it is suggested to leave it disabled."
msgstr ""
"Bu özelliği devreye almak bir güvenlik riski oluşturabileceğinden, ön "
"tanımlı olarak devre dışı bırakılmıştır. Kararsızsanız, bunu devre dışı "
"bırakmanız önerilir."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Creating the wireshark system group failed"
msgstr "wireshark sistem grubunun yaratılması başarısız oldu"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"The wireshark group does not exist, and creating it failed, so Wireshark "
"cannot be configured to capture traffic as an unprivileged user."
msgstr ""
"wireshark grubu bulunamadı ve yaratılması da başarısız oldu. Bu durumda "
"Wireshark, ayrıcalıklı olmayan bir kullanıcı olacağından, trafiği "
"yakalayacak şekilde yapılandırılamaz."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Please create the wireshark system group and try configuring wireshark-"
"common again."
msgstr ""
"wireshark sistem grubunu oluşturun ve wireshark-common paketini "
"yapılandırmayı yeniden deneyin."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "The wireshark group is a system group"
msgstr "wireshark grubu bir sistem grubudur"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The wireshark group exists as a user group, but the preferred configuration "
"is for it to be created as a system group."
msgstr ""
"wireshark grubu bir kullanıcı grubu olarak yaratılmış, fakat bir sistem "
"grubu olarak yaratılması gerekirdi."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"As a result, purging wireshark-common will not remove the wireshark group, "
"but everything else should work properly."
msgstr ""
"Bunun sonucu olarak, wireshark-common paketinin temizlenerek kaldırılması "
"wireshark grubunu kaldırmayacak fakat diğer tüm işleri tamamlayacaktır."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Setting capabilities for dumpcap failed"
msgstr "dumpcap için gerekli yeteneklerin ayarlanması başarısız oldu"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"The attempt to use Linux capabilities to grant packet-capturing privileges "
"to the dumpcap binary failed. Instead, it has had the set-user-id bit set."
msgstr ""
"SUID biti bir olduğu halde, dumpcap programına paket yakalama ayrıcalıkları "
"vermek için Linux yeteneklerini kullanma girişimi başarısız oldu."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Removal of the wireshark group failed"
msgstr "wireshark grubunun kaldırılması başarısız oldu"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"When the wireshark-common package is configured to allow non-superusers to "
"capture packets the postinst script of wireshark-common creates the "
"wireshark group as a system group."
msgstr ""
"wireshark-common paketi yönetici olmayan kullanıcıların paketleri "
"yakalamasına izin verecek şekilde yapılandırıldığında, wireshark-common "
"paketinin postinst betiği wireshark grubunu bir sistem grubu olarak yaratır."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"However, on this system the wireshark group is a user group instead of being "
"a system group, so purging wireshark-common did not remove it."
msgstr ""
"Oysaki, sisteminizdeki wireshark grubu bir sistem grubu yerine bir kullanıcı "
"grubu olduğundan, wireshark-common paketinin temizlenerek kaldırılması grubu "
"kaldırmadı."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "If the group is no longer needed, please remove it manually."
msgstr ""
"Eğer bu grubu daha sonra farklı amaçlarla kullanmayacaksanız, elle kaldırın."

Reply to: