[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po-debconf://postfix/tr.poMerhaba,
Ekte paylaşmış olduğum çeviriyi güncellemeyi planlıyorum.

İyi günler dilerim,
Atila KOÇ

https://wiki.debian.org/tr/L10n/Turkish/Po
https://l10n.debian.org/coordination/turkish/tr.by_status.html
https://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/tr

--- YASAL UYARI ---
Bu iletinin gövdesi ve ekleri gizli bilgi içerebilir. Bu ileti yalnızca gönderilen kişilere özeldir. Eğer size yanlışlıkla ulaşmışsa, lütfen hemen siliniz ve göndereni bilgilendiriniz. Bu iletideki içerik gönderene ait olup Artı Endüstriyel Elektronik A.Ş. resmi görüşü olmak zorunda değildir. Bu iletinin gönderilmeden önce virüs ve diğer zararlı bileşenlere karşı denetimleri yapılmıştır. Buna karşın, e-posta iletiminin güvenli ve hatasız olduğu garanti edilemediğinden, iletiniz size ulaşana kadar değişmiş ve bozulmuş olabilir. Bu ileti nedeni ile göreceğiniz zararlardan Artı Endüstriyel Elektronik A.Ş. sorumlu tutulamaz.

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>, 2012, 2014, 2016-2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: postfix\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2023-01-26 20:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-18 09:20+0300\n"
"Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Ignore incorrect hostname entry?"
msgstr "Hatalı 'hostname' girdisi görmezden gelinsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"The string '${enteredstring}' does not follow RFC 1035 and does not appear "
"to be a valid IP address."
msgstr ""
"'${enteredstring}' dizgesi RFC 1035 yönergelerine uymuyor ve geçerli bir IP "
"adresi gibi görünmüyor."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"RFC 1035 states that 'each component must start with an alphanum, end with "
"an alphanum and contain only alphanums and hyphens. Components must be "
"separated by full stops.'"
msgstr ""
"RFC 1035'e göre 'her bileşen bir alfanumerik karakter ile başlamalı ve "
"bitmeli, aradaki karakterler ise alfanumerik karakterlere ek olarak yalnızca "
"tire imlerinden oluşmalı ve ayrıca bileşenler nokta işareti ile "
"ayrılmalıdırlar'."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
#, fuzzy
#| msgid "Please choose whether you want to keep that choice anyway."
msgid "Please check and confirm if you want to keep your entry."
msgstr "Yine de bu seçeneği saklayıp saklamayacağınızı belirtiniz."

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:2001
msgid "No configuration"
msgstr "Yapılandırma yok"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:2001
msgid "Internet Site"
msgstr "Internet bölgesi"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:2001
msgid "Internet with smarthost"
msgstr "Akıllı-makine ile Internet"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:2001
msgid "Satellite system"
msgstr "Uydu sistem"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:2001
msgid "Local only"
msgstr "Yalnızca yerel"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
#, fuzzy
#| msgid "General type of mail configuration:"
msgid "General mail configuration type:"
msgstr "Posta yapılandırmasının genel türü:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"Please select the mail server configuration type that best meets your needs."
msgstr "Kullanım amacınıza en uygun posta sunucu yapılandırmasını seçin."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| " No configuration:\n"
#| " Should be chosen to leave the current configuration unchanged.\n"
#| " Internet site:\n"
#| " Mail is sent and received directly using SMTP.\n"
#| " Internet with smarthost:\n"
#| " Mail is received directly using SMTP or by running a utility such\n"
#| " as fetchmail. Outgoing mail is sent using a smarthost.\n"
#| " Satellite system:\n"
#| " All mail is sent to another machine, called a 'smarthost', for "
#| "delivery.\n"
#| " Local only:\n"
#| " The only delivered mail is the mail for local users. There is no "
#| "network."
msgid ""
" No configuration:\n"
" Should be chosen to leave the current configuration unchanged.\n"
" Internet site:\n"
" Mail is sent and received directly using SMTP.\n"
" Internet with smarthost:\n"
" Mail is received directly using SMTP or by running a utility such\n"
" as fetchmail. Outgoing mail is sent using a smarthost.\n"
" Satellite system:\n"
" All mail is sent to another machine, called a 'smarthost', for\n"
" delivery.\n"
" Local only:\n"
" The only delivered mail is the mail for local users. There is no\n"
" network."
msgstr ""
"Yapılandırma yok:\n"
" Varolan yapılandırma değiştirilmez.\n"
"Internet bölgesi:\n"
" E-postalar SMTP iletişim kuralı ile doğrudan alınır ve verilirler.\n"
"Akıllı makine ile Internet\n"
" E-postalar doğrudan SMTP iletişim kuralı ya da 'fetchmail' gibi\n"
" bir uygulama ile alınırlar ve bir akıllı makine aracılığıyla "
"gönderilirler.\n"
"Uydu sistem:\n"
" Tüm e-postalar 'dağıtılmaları için akıllı makine' olarak adlandırılan\n"
" başka bir makineye gönderilirler.\n"
"Yalnızca yerel:\n"
" Yalnızca yerel kullanıcılar arasında e-posta dağıtımı yapılır."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Postfix not configured"
msgstr "postfix yapılandırılmadı"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"You have chosen 'No Configuration'. Postfix will not be configured and will "
"not be started by default. Please run 'dpkg-reconfigure postfix' at a later "
"date, or configure it yourself by:\n"
" - Editing /etc/postfix/main.cf to your liking;\n"
" - Running 'service postfix start'."
msgstr ""
"'Yapılandırma yok' seçeneğini seçtiniz. Öntanımlı olarak postfix "
"yapılandırılmayacak ve başlatılmayacak. Lütfen daha sonra 'dpkg-reconfigure "
"postfix' komutunu çalıştırın ya da /etc/postfix/main.cf dosyasını kendinize "
"göre düzenleyip sonrasında '/etc/init.d/postfix start' komutunu "
"çalıştırarak hizmeti başlatın."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "System mail name:"
msgstr "Sistem posta adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The \"mail name\" is the domain name used to \"qualify\" _ALL_ mail "
#| "addresses without a domain name. This includes mail to and from <root>: "
#| "please do not make your machine send out mail from root@example.org "
#| "unless root@example.org has told you to."
msgid ""
"The 'mail name' is the domain name used to 'qualify' _ALL_ mail addresses "
"without a domain name. This includes mail to and from <root>: please do not "
"make your machine send out mail from root@example.org unless root@example."
"org has told you to."
msgstr ""
"\"posta adı\" ağ alan adı içermeyen tüm adresleri tanımlamak için "
"kullanılacak ağ alan adıdır. Bu tutum <root> kullanıcısına gelecek ya da "
"ondan gidecek tüm postaları da kapsar: root@example.org kullanıcısı sizden "
"aksini istemedikçe makinenizin root@example.org adresinden posta "
"göndermesini sağlamayın."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"This name will also be used by other programs. It should be the single, "
"fully qualified domain name (FQDN)."
msgstr ""
"Bu adı başka programlar da kullanacaktır. Bu ad tek ve tam tanımlanmış bir "
"alan adı (FQDN) olmalıdır."

#. Type: string
#. Description
#. Translators, please do NOT translate 'example.org' which is registered
#. as a domain name reserved for documentation as per RFC 2606
#: ../templates:4001
msgid ""
"Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the correct "
"value for this option would be example.org."
msgstr ""
"Bu nedenle, eğer yerel makinedeki bir posta adresi gecici@example.org ise, "
"bu seçenek için uygun değer example.org olacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Other destinations to accept mail for (blank for none):"
msgstr ""
"Kendisi için posta alımı yapılacak diğer varış noktaları (yoksa boş "
"bırakınız):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please give a comma-separated list of domains for which this machine should "
"consider itself the final destination. If this is a mail domain gateway, you "
"probably want to include the top-level domain."
msgstr ""
"Bu makinenin kendisini alış noktası varsayacağı alan adlarının virgül ile "
"ayrılmış listesini girin. Eğer bu makine bir posta ağ geçidi ise, büyük "
"olasılıkla üst seviye etki alanını da girmek isteyeceksiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "SMTP relay host (blank for none):"
msgstr "SMTP aktarım sunucusu (yok ise boş bırakın):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please specify a domain, host, host:port, [address] or [address]:port. Use "
"the form [destination] to turn off MX lookups. Leave this blank for no relay "
"host."
msgstr ""
"Bir etki alanı, sunucu, sunucu:port, [adres] ya da [adres]:port seçiniz. MX "
"aramalarını kapatmak için [varış noktası] yapısını kullanınız. Sunucunuz "
"aktarım yapmayacaksa boş bırakın."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Do not specify more than one host."
msgstr "Birden fazla sunucu girmeyin."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The relayhost parameter specifies the default host to send mail to when "
#| "no entry is matched in the optional transport(5) table. When no relay "
#| "host is given, mail is routed directly to the destination."
msgid ""
"The relayhost parameter specifies the default external host to send mail to "
"when no entry is matched in the optional transport(5) table. When no relay "
"host is given, mail is routed directly to the destination."
msgstr ""
"Seçeneğe bağlı oluşturulan transport(5) tablosunda gönderilecek posta alan "
"adı için bir eşleşme bulunmadığı durumlarda 'relayhost' parametresi posta "
"gönderecek öntanımlı sunucuyu belirtir. Aktarım sunucusu belirtilmezse "
"postalar doğrudan varış noktalarına yöneltilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Use procmail for local delivery?"
msgstr "Yerel dağıtım için 'procmail' kullanılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Please choose whether you want to use procmail to deliver local mail."
msgstr ""
"Yerel posta dağıtımı için 'procmail' kullanmak isteyip istemediğinizi "
"belirtiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Note that if you use procmail to deliver mail system-wide, you should set up "
"an alias that forwards mail for root to a real user."
msgstr ""
"Sistem geneline posta dağıtmak için 'procmail' kullanıyorsanız, 'root' "
"kullanıcısı için üretilen postaları gerçek bir kullanıcıya yönlendirecek bir "
"rumuz oluşturmalısınız."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:8001
msgid "all"
msgstr "tümü"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:8001
msgid "ipv6"
msgstr "ipv6"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:8001
msgid "ipv4"
msgstr "ipv4"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid "Internet protocols to use:"
msgstr "Kullanılacak Internet İletişim Kuralları:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
"By default, whichever Internet protocols are enabled on the system at "
"installation time will be used. You may override this default with any of "
"the following:"
msgstr ""
"Öntanımlı olarak kurulum sırasında etkinleştirilmiş Internet protokolleri "
"kullanılacaktır. Bu öntanımlı tutumu aşağıdakilerden herhangi biri ile "
"geçersiz kılabilirsiniz:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
" all : use both IPv4 and IPv6 addresses;\n"
" ipv6: listen only on IPv6 addresses;\n"
" ipv4: listen only on IPv4 addresses."
msgstr ""
" tümü : hem IPv4 hem de IPv6 adresleri dinle;\n"
" ipv6: yalnızca IPv6 adresleri dinle;\n"
" ipv4: yalnızca IPv4 adresleri dinle."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Local address extension character:"
msgstr "Yerel adres uzantı karakteri:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please choose the character that will be used to define a local address "
#| "extension."
msgid ""
"Please choose a character used as recipient delimiter that will indicate a "
"local address extension."
msgstr ""
"Bir yerel adres uzantısı tanımlamak için kullanılacak olan karakteri seçin."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "To not use address extensions, leave the string blank."
msgstr "Adres uzantısı kullanmamak için bu dizgeyi boş bırakın."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Bad recipient delimiter"
msgstr "Kötü alıcı ayırıcı"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"The recipient delimiter must be a single character. '${enteredstring}' is "
"what you entered."
msgstr ""
"Alıcı ayırıcı tek bir karakter olmalıdır, oysa siz '${enteredstring}' "
"girdiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Force synchronous updates on mail queue?"
msgstr "Posta kuyruğunda eş zamanlı güncellemeler zorunlu kılınsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"If synchronous updates are forced, then mail is processed more slowly. If "
"not forced, then there is a remote chance of losing some mail if the system "
"crashes at an inopportune time, and you are not using a journaled filesystem "
"(such as ext3)."
msgstr ""
"Eş zamanlı güncellemeler zorunlu kılınırsa, posta daha yavaş işlenir. "
"Zorunlu kılınmazsa, uzak bir olasılık da olsa, sisteminiz uygun olmayan bir "
"zamanda çökerse (ext3 gibi günlüklü bir dosya sistemi de kullanmıyorsanız) "
"bazı postalarınızı kaybedebilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Local networks:"
msgstr "Yerel ağlar:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Please specify the network blocks for which this host should relay mail. The "
"default is just the local host, which is needed by some mail user agents. "
"The default includes local host for both IPv4 and IPv6. If just connecting "
"via one IP version, the unused value(s) may be removed."
msgstr ""
"Bu makinenin hangi ağ öbekleri için posta aktarımı yapacağını belirtiniz. "
"Öntanımlı değer yalnızca yerel makine olup bu değer bazı posta kullanıcı "
"gereçleri için yeterlidir. Öntanımlı olarak hem IPv4 hem de IPv6 "
"etkinleştirilse de yalnızca bir IP sürümü kullanılacaksa kullanılmayan diğer "
"değer kaldırılabilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"If this host is a smarthost for a block of machines, you need to specify the "
"netblocks here, or mail will be rejected rather than relayed."
msgstr ""
"Eğer bu makine bir makine öbeği için akıllı-makine ise, ağ öbeklerini burada "
"tanımlamalısınız, aksi durumda posta aktarılmayacak ve geri çevrilecektir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "To use the postfix default (which is based on the connected subnets), "
#| "leave this blank."
msgid ""
"To use the Postfix default (which is based on the connected subnets), leave "
"this blank."
msgstr ""
"postfix öntanımlı değerini (bağlı bulunan alt ağlara göre temel alınan) "
"kullanmak için bu alanı boş bırakın."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Mailbox size limit (bytes):"
msgstr "Posta kutusu boyutu üst sınırı (bayt):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please specify the limit that Postfix should place on mailbox files to "
#| "prevent runaway software errors. A value of zero (0) means no limit. The "
#| "upstream default is 51200000."
msgid ""
"Please specify the limit that Postfix should place on mailbox files to "
"constrain file system usage by a single file (potentially due to abusive "
"mail or software errors). A value of zero (0) means no limit. The upstream "
"default is 51200000."
msgstr ""
"Postfix'in denetimsiz yazılım hatalarının önüne geçmek için posta kutusu "
"dosyalarına getireceği sınırlamayı belirleyin. (0) değeri sınırlandırma "
"olmadığı anlamına gelir. Yukarı yönde öntanımlı değer 51200000'dir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14001
#, fuzzy
#| msgid "Root and postmaster mail recipient:"
msgid "Recipient for root and postmaster mail:"
msgstr "'root' ve 'postmaster' için posta alıcısı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"Mail for the 'postmaster', 'root', and other system accounts needs to be "
"redirected to the user account of the actual system administrator."
msgstr ""
"'postmaster', 'root' ve diğer sistem hesaplarına ait postalar gerçek sistem "
"yöneticisi kullanıcı hesabına yönlendirilmelidir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"If this value is left empty, such mail will be saved in /var/mail/nobody, "
"which is not recommended."
msgstr ""
"Bu değerin boş bırakılması durumunda ilgili postalar /var/mail/nobody "
"dizininde toplanacaktır. Bu durum önerilmez."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14001
msgid "Mail is not delivered to external delivery agents as root."
msgstr ""
"Dışarıdaki posta dağıtıcılarına 'root' kullanıcısından posta gönderilmez."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you already have a /etc/aliases file and it does not have an entry for "
#| "root, then you should add this entry. Leave this blank to not add one."
msgid ""
"If you already have a /etc/aliases file and it does not have an entry for "
"root, then you should add this entry. Leave this blank to not add one."
msgstr ""
"Eğer hazırda bir /etc/aliases dosyanız varsa ve bu dosyada 'root' girdisi "
"yoksa, bu girdiyi eklemeniz gerekebilir. Girdi eklemeyecekseniz boş bırakın."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "Run newaliases command?"
msgstr "newaliases komutu çalıştırılsın mı?"

#~ msgid "Update configuration to avoid compatibility warnings?"
#~ msgstr ""
#~ "Yapılandırma, uyumluluk uyarılarına neden olmayacak şekilde güncellensin "
#~ "mi?"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "This upgrade of postfix changes some default values in the "
#~| "configuration. As part of this upgrade, the following will be changed: "
#~| "(1) chrooted components will be changed from '-' to 'y' in master.cf, "
#~| "and (2) myhostname will be set to a fully-qualified domain name if it is "
#~| "not already such. The install will be aborted if you do not allow the "
#~| "change."
#~ msgid ""
#~ "This upgrade of Postfix changes some default values in the configuration. "
#~ "As part of this upgrade, the following will be changed: (1) chrooted "
#~ "components will be changed from '-' to 'y' in master.cf, and (2) "
#~ "myhostname will be set to a fully-qualified domain name if it is not "
#~ "already such. The install will be aborted if you do not allow the change."
#~ msgstr ""
#~ "Postfix'in bu yükseltmesi yapılandırma ayarlarındaki bazı öntanımlı "
#~ "değerleri değiştiriyor. Güncelleme kapsamında şunlar değişecektir: (1) "
#~ "hapsedilmiş (chrooted) bileşenler master.cf dosyasında '-' işaretinden "
#~ "'y' işaretine değiştirilecek ve (2) eğer henüz öyle girilmediyse, "
#~ "myhostname girdisi tam tanımlanmış alan adına dönüştürülecektir. Eğer bu "
#~ "değişiklikleri onaylamazsanız kurulumdan çıkılacaktır."

#~ msgid "Update main.cf for daemon_directory change?"
#~ msgstr ""
#~ "main.cf dosyası 'daemon_directory' girdisi değişikliği için güncellensin "
#~ "mi?"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "This upgrade of postfix changes where daemons are located, and your "
#~| "postfix configuration explicitly specifies the old location. The "
#~| "install will be aborted if you do not allow the change."
#~ msgid ""
#~ "This upgrade of Postfix changes where daemons are located, and your "
#~ "Postfix configuration explicitly specifies the old location. The install "
#~ "will be aborted if you do not allow the change."
#~ msgstr ""
#~ "Postfix'in bu yükseltmesi alan adlarının saklandığı konumu değiştiriyor "
#~ "ve sizin postfix yapılandırmanız eski konumu gösteriyor. Değişikliğe izin "
#~ "vermezseniz, kurulumdan çıkılacaktır."

#~ msgid "Update dynamicmaps.cf for 3.0?"
#~ msgstr "dynamicmaps.cf dosyası 3.0 sürümü için güncellensin mi?"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Postfix version 3.0 changes how dynamic maps are delivered, and your "
#~| "dynamicmaps.cf does not reflect that. Accept this option to convert "
#~| "dynamicmaps.cf to the version required for 3.0."
#~ msgid ""
#~ "Postfix version 3.0 changes how dynamic maps are delivered, and your "
#~ "dynamicmaps.cf does not reflect that. Accept this option to convert "
#~ "dynamicmaps.cf to the version required for 3.0."
#~ msgstr ""
#~ "Postfix'in 3.0 sürümü dinamik eşlemelerin dağıtılma şeklini "
#~ "değiştirmektedir ve sizin dynamicmaps.cf dosyanız bunu yansıtmamaktadır. "
#~ "Bu seçeneği seçerek dynamicmaps.cf dosyanızı 3.0 sürümü gereklerine "
#~ "dönüştürün."

#~ msgid "Add a 'mydomain' entry in main.cf for upgrade?"
#~ msgstr ""
#~ "Yükseltme için main.cf dosyasına bir 'mydomain' girdisi eklensin mi?"

#~ msgid ""
#~ "Postfix version 2.3.3-2 and later require changes in main.cf. "
#~ "Specifically, mydomain must be specified, since hostname(1) is not a "
#~ "fully qualified domain name (FQDN)."
#~ msgstr ""
#~ "Postfix'in 2.3.3-2 ve sonraki sürümleri main.cf dosyasında değişiklikler "
#~ "yapılmasını gerektirir. hostname(1) tam tanımlanmış alan adı (FQDN) "
#~ "olmadığından 'mydomain' girdisi özellikle tanımlanmalıdır."

#~ msgid ""
#~ "Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option "
#~ "to abort the upgrade, giving you the opportunity to add this "
#~ "configuration yourself. Accept this option to automatically set mydomain "
#~ "based on the FQDN of the machine."
#~ msgstr ""
#~ "Bu sorunun giderilememesi çalışmayan bir posta sunucusu ile "
#~ "sonuçlanacaktır. Bu seçeneği geri çevirip yükseltmeden vazgeçer ve bu "
#~ "yapılandırmayı elle yürütürsünüz ya da bu seçeneği seçer ve 'mydomain' "
#~ "girdisinin bu makinenin FQDN'sine göre belirlenmesine izin verirsiniz."

#~ msgid "Set smtpd_relay_restrictions in main.cf for upgrade?"
#~ msgstr ""
#~ "Yükseltme için main.cf dosyasındaki 'smtpd_relay_restrictions' girdisi "
#~ "ayarlansın mı?"

#~ msgid ""
#~ "Postfix version 2.10 adds smtpd_relay_restrictions, to separate relaying "
#~ "restrictions from recipient restrictions, and you have a non-default "
#~ "value for smtpd_recipient_restrictions."
#~ msgstr ""
#~ "Aktarım kısıtlamalarını alıcı kısıtlamalarından ayırmak için, Postfix "
#~ "2.10 sürümüne 'smtpd_relay_restrictions' girdisi eklenmiştir ve sizin "
#~ "girdiniz öntanımlı değerden farklıdır."

#~ msgid ""
#~ "Failure to do this may result in deferred or bounced mail after the "
#~ "upgrade. Accept this option to set smtpd_relay_restrictions equal to "
#~ "smtpd_recipient_restrictions."
#~ msgstr ""
#~ "'smtpd_relay_restrictions' girdisini 'smtpd_recipient_restrictions' "
#~ "girdisi ile aynı yapmak için bu seçeneği kabul edin. Aksi durumda, "
#~ "yükseltme sonrasında geciken ya da geri dönen postalar olabilir."

#~ msgid "Update master.cf for merged lmtp/smtp binary?"
#~ msgstr "master.cf dosyasında lmtp/smtp birleştirmesi yapılsın mı?"

#~ msgid ""
#~ "This upgrade of postfix drops the \"lmtp\" symlink, and your "
#~ "configuration (master.cf) refers to it: lmtp was merged into smtp long "
#~ "ago. The install will be aborted if you do not allow the change."
#~ msgstr ""
#~ "lmtp protokolü çok önceden smtp ile birleştirildiğinden Postfix'in bu "
#~ "yükseltmesi 'lmtp' sembolik bağlantılarını siliyor. Ancak sizin postfix "
#~ "yapılandırmanız master.cf dosyasında lmtp protokolüne başvuruyor. "
#~ "Değişikliğe izin vermezseniz, kurulumdan çıkılacaktır."

#~ msgid "Add 'sqlite' entry to dynamicmaps.cf?"
#~ msgstr "dynamicmaps.cf dosyasına 'sqlite' girdisi eklensin mi?"

#~ msgid ""
#~ "Postfix version 2.9 adds sqlite support to maps, but your dynamicmaps.cf "
#~ "does not reflect that. Accept this option to add support for sqlite maps."
#~ msgstr ""
#~ "Postfix'in 2.9 sürümü eşlemelere sqlite desteği ekleyebilmektedir. Fakat "
#~ "sizin dynamicmaps.cf dosyanız bunu yansıtmamaktadır. Bu seçeneği seçerek "
#~ "sqlite eşleme desteğini ekleyin."

#~ msgid "Install postfix despite an unsupported kernel?"
#~ msgstr "postfix destekleyemediği bir çekirdeğe rağmen kurulsun mu?"

#~ msgid ""
#~ "Postfix uses features that are not found in kernels prior to 2.6. If you "
#~ "proceed with the installation, Postfix will not run."
#~ msgstr ""
#~ "Postfix, sürümü 2.6'dan eski çekirdeklerde olmayan özellikleri kullanır. "
#~ "Kurulumu sürdürürseniz, postfix çalışmayacaktır."

#~ msgid "Correct retry entry in master.cf for upgrade?"
#~ msgstr ""
#~ "Yükseltme için master.cf dosyasındaki 'retry' girdisi düzeltilsin mi?"

#~ msgid ""
#~ "Postfix version 2.4 requires that the retry service be added to master.cf."
#~ msgstr ""
#~ "Postfix'in 2.4 sürümü master.cf dosyasına 'retry' girdisinin eklenmesini "
#~ "gerektirir."

#~ msgid ""
#~ "Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option "
#~ "to abort the upgrade, giving you the opportunity to add this "
#~ "configuration yourself. Accept this option to automatically make master."
#~ "cf compatible with Postfix 2.4 in this respect."
#~ msgstr ""
#~ "Bu sorunun giderilememesi çalışmayan bir posta sunucusu ile "
#~ "sonuçlanacaktır. Bu seçeneği geri çevirip yükseltmeden vazgeçer ve bu "
#~ "yapılandırmayı sonradan elle yürütürsünüz ya da bu seçeneği seçer ve "
#~ "master.cf dosyasının, bu açıdan, Postfix'in 2.4 sürümü ile uyumlu hale "
#~ "getirilmesine izin verirsiniz."

#~ msgid "Correct tlsmgr entry in master.cf for upgrade?"
#~ msgstr ""
#~ "master.cf dosyasındaki 'tlsmgr' girdisi yükseltmeye uygun şekilde "
#~ "düzeltilsin mi?"

#~ msgid "Postfix version 2.2 has changed the invocation of tlsmgr."
#~ msgstr ""
#~ "Postfix'in 2.2 sürümü 'tlsmgr' eklentisinin devreye girme şeklini "
#~ "değiştirdi."

#~ msgid ""
#~ "Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option "
#~ "to abort the upgrade, giving you the opportunity to add this "
#~ "configuration yourself. Accept this option to automatically make master."
#~ "cf compatible with Postfix 2.2 in this respect."
#~ msgstr ""
#~ "Bu sorunun giderilememesi çalışmayan bir posta sunucusu ile "
#~ "sonuçlanacaktır. Bu seçeneği geri çevirip yükseltmeden vazgeçer ve bu "
#~ "yapılandırmayı elle yürütürsünüz ya da bu seçeneği seçer ve master.cf "
#~ "dosyasının bu açıdan postfix'in 2.2 sürümü ile uyumlu hale getirilmesine "
#~ "izin verirsiniz."

Reply to: