[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

grub2 2.02~beta2-18: Please update debconf PO translation for the package grub2Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
grub2. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against grub2.

The deadline for receiving the updated translation is
Sun, 21 Dec 2014 19:58:50 +0000.

Thanks in advance,
Ian.

# Turkish messages for debian-installer.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the debian-installer package.
# Atila KOÇ <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: grub2@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-12-07 16:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-23 01:09+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÇ <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "Chainload from menu.lst?"
msgstr "menu.lst dosyasından zincirleme yükleme yapılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "GRUB upgrade scripts have detected a GRUB Legacy setup in /boot/grub."
msgstr ""
"GRUB güncelleme betikleri /boot/grub altında eski bir GRUB kurulumu algıladı."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"In order to replace the Legacy version of GRUB in your system, it is "
"recommended that /boot/grub/menu.lst is adjusted to load a GRUB 2 boot image "
"from your existing GRUB Legacy setup. This step can be automatically "
"performed now."
msgstr ""
"Sisteminizdeki eski sürüm GRUB kurulumunu değiştirmek için, /boot/grub/menu."
"lst dosyasının bir GRUB 2 önyükleme görüntüsünü varolan eski GRUB "
"kurulumundan yüklenmesine olanak tanıyacak şekilde değiştirilmesi "
"gerekmektedir. Bu adım şimdi kendiliğinden gerçekleştirilebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"It's recommended that you accept chainloading GRUB 2 from menu.lst, and "
"verify that the new GRUB 2 setup works before it is written to the MBR "
"(Master Boot Record)."
msgstr ""
"Yeni GRUB 2 kurulumu Ana Yükleme Kaydı'na (MBR) yazılmadan önce menu.lst'den "
"GRUB 2 zincirleme önyüklemesini kabul etmeniz ve GRUB 2 kurulumunun "
"çalıştığını doğrulamanız önerilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"Whatever your decision, you can replace the old MBR image with GRUB 2 later "
"by issuing the following command as root:"
msgstr ""
"Seçiminiz ne olursa olsun, root kimliği ile aşağıdaki komutu işleterek eski "
"MBR görüntüsünü GRUB 2 ile değiştirebilirsiniz:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid "GRUB install devices:"
msgstr "GRUB kurulum aygıtları:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
msgid ""
"The grub-pc package is being upgraded. This menu allows you to select which "
"devices you'd like grub-install to be automatically run for, if any."
msgstr ""
"grub-pc paketi yükseltiliyor. Bu menü, eğer varsa, grub-kur'un (grub-"
"install) hangi aygıtlar için kendiliğinden çalışmasını seçmenize olanak "
"tanır."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
msgid ""
"Running grub-install automatically is recommended in most situations, to "
"prevent the installed GRUB core image from getting out of sync with GRUB "
"modules or grub.cfg."
msgstr ""
"GRUB çekirdek görüntüsünün kurulmuş GRUB modülleri ya da grub.cfg ile "
"eşitliğinin/uyumunun bozulmasını engellemek için, çoğu durumda grub-kur'un "
"(grub-install) kendiliğinden çalıştırılması önerilir."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"If you're unsure which drive is designated as boot drive by your BIOS, it is "
"often a good idea to install GRUB to all of them."
msgstr ""
"Eğer hangi sürücünün BIOS'unuz tarafından yükleme sürücüsü olarak "
"belirlendiğinden emin değilseniz, GRUB'u tüm sürücülere kurmak yerinde "
"olacaktır."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"Note: it is possible to install GRUB to partition boot records as well, and "
"some appropriate partitions are offered here. However, this forces GRUB to "
"use the blocklist mechanism, which makes it less reliable, and therefore is "
"not recommended."
msgstr ""
"Not: GRUB'u disk bölümlerinin yükleme kayıtlarına yüklemek de olanak "
"dahilindedir ve duruma uygun bazı bölümler burada listelenmiştir. Öte "
"yandan, bu seçim GRUB'u daha az güvenilir kılan engelleme listesi "
"(blocklist) mekanizmasını kullanmaya zorlayacağından önerilmemektedir."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"The GRUB boot loader was previously installed to a disk that is no longer "
"present, or whose unique identifier has changed for some reason. It is "
"important to make sure that the installed GRUB core image stays in sync with "
"GRUB modules and grub.cfg. Please check again to make sure that GRUB is "
"written to the appropriate boot devices."
msgstr ""
"GRUB önyükleyici şu anda var olmayan ya da benzersiz tanımlayıcısı bir "
"şekilde değişmiş bir diske kurulmuş durumdadır. Bu önyükleyicinin GRUB "
"çekirdek görüntüsü ve grub.cfg ile uyum içinde olduğundan emin olmak "
"önemlidir. Bu nedenle GRUB'un doğru önyükleme aygıtlarına yazılmış "
"olduğundan emin olunuz."

#. Type: text
#. Description
#. Disk sizes are in decimal megabytes, to match how disk manufacturers
#. usually describe them.
#: ../grub-pc.templates.in:5001
msgid "${DEVICE} (${SIZE} MB; ${MODEL})"
msgstr "${DEVICE} (${SIZE} MB; ${MODEL})"

#. Type: text
#. Description
#. The "-" is used to indicate indentation. Leading spaces may not work.
#: ../grub-pc.templates.in:6001
msgid "- ${DEVICE} (${SIZE} MB; ${PATH})"
msgstr "- ${DEVICE} (${SIZE} MB; ${PATH})"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid "Writing GRUB to boot device failed - continue?"
msgstr ""
"GRUB'u önyükleme aygıtına yazma işlemi başarısız oldu. Yine de devam edilsin "
"mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001 ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "GRUB failed to install to the following devices:"
msgstr "Aşağıdaki aygıtlara GRUB kurulumu başarısız oldu:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid ""
"Do you want to continue anyway? If you do, your computer may not start up "
"properly."
msgstr ""
"Yine de devam edilsin mi? Devam edilirse bilgisayarınız düzgün "
"başlamayabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "Writing GRUB to boot device failed - try again?"
msgstr ""
"GRUB'u önyükleme aygıtına yazma işlemi başarısız oldu. Tekrar denensin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid ""
"You may be able to install GRUB to some other device, although you should "
"check that your system will boot from that device. Otherwise, the upgrade "
"from GRUB Legacy will be canceled."
msgstr ""
"GRUB'u başka bir aygıta kurma seçeneğiniz olabilir, bununla birlikte "
"sisteminizin o aygıttan başlayabileceğini denetlemeniz gerekmektedir. Aksi "
"durumda, eski GRUB'un yükseltilmesi yapılmayacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid "Continue without installing GRUB?"
msgstr "GRUB kurulmadan devam edilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid ""
"You chose not to install GRUB to any devices. If you continue, the boot "
"loader may not be properly configured, and when this computer next starts up "
"it will use whatever was previously in the boot sector. If there is an "
"earlier version of GRUB 2 in the boot sector, it may be unable to load "
"modules or handle the current configuration file."
msgstr ""
"GRUB'u hiçbir aygıta kurmamayı seçtiniz. Devam ederseniz önyükleyici düzgün "
"yapılandırılmayabilir ve bu bilgisayar bir sonraki açılışında önyükleme "
"bölümünde daha önceden ne varsa onu kullanır. Eger önyükleme bölümünde GRUB "
"2'nin daha önceki bir sürümü var ise, güncel yapılandırma dosyasını "
"kullanamayabilir ya da birimleri yükleyemeyebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid ""
"If you are already using a different boot loader and want to carry on doing "
"so, or if this is a special environment where you do not need a boot loader, "
"then you should continue anyway. Otherwise, you should install GRUB "
"somewhere."
msgstr ""
"Şu anda başka bir önyükleyici kullanıyorsanız ve kullanmaya da devam "
"edecekseniz ya da bu sizin bir önyükleniciye gerek duymadığınız özel bir "
"ortam ise bu şekilde devam edebilirsiniz. Aksi durumda, GRUB'u bir yere "
"yüklemek zorundasınız."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "Remove GRUB 2 from /boot/grub?"
msgstr "/boot/grub yolundan GRUB  2 kaldırılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "Do you want to have all GRUB 2 files removed from /boot/grub?"
msgstr ""
"/boot/grub yolundan bütün GRUB 2 dosyalarının kaldırılmasını istiyor musunuz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid ""
"This will make the system unbootable unless another boot loader is installed."
msgstr ""
"Başka bir önyükleyici kurulmadıysa yapılan bu işlem sistemi başlatılamaz "
"kılacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid "Finish conversion to GRUB 2 now?"
msgstr "GRUB 2'ye dönüşüm bitirilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"This system still has files from the GRUB Legacy boot loader installed, but "
"it now also has GRUB 2 boot records installed on these disks:"
msgstr ""
"Bu sistemde hala eski GRUB kurulumundan kalan önyükleme dosyaları var, aynı "
"zamanda da şu disklere yazılmış GRUB 2 önyükleme kayıtlarına sahip:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"It seems likely that GRUB Legacy is no longer in use, and that you should "
"instead upgrade the GRUB 2 images on these disks and finish the conversion "
"to GRUB 2 by removing old GRUB Legacy files. If you do not upgrade these "
"GRUB 2 images, then they may be incompatible with the new packages and cause "
"your system to stop booting properly."
msgstr ""
"Göründüğü kadarı ile eski GRUB kurulumu artık kullanılmıyor, dolayısıyla bu "
"disklerde eski GRUB dosyalarını kaldırıp GRUB 2 görüntülerine yükseltme "
"yaparak dönüşümü tamamlamalısınız. Eğer bunları GRUB 2 görüntülerine "
"yükseltmezseniz, yeni paketlerle uyum sorunları yaşanabilir ve bu durum "
"sisteminizin gerektiği gibi başlamasına engel olabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"You should generally finish the conversion to GRUB 2 unless these boot "
"records were created by a GRUB 2 installation on some other operating system."
msgstr ""
"Bu önyükleme kayıtları başka bir işletim sistemindeki GRUB 2 kurulumu "
"tarafından yaratılmadığı sürece GRUB 2 kurulumunu tamamlamanız gerekmektedir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid "Linux command line:"
msgstr "Linux komut satırı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid ""
"The following Linux command line was extracted from /etc/default/grub or the "
"`kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
"correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
msgstr ""
"Aşağıdaki Linux komut satırı /etc/default/grub'dan ya da eski GRUB menu.lst "
"dosyasındaki 'kopt' parametresinden türetilmiştir. Doğruluğundan emin olun "
"ya da düzeltin. Komut satırını boş bırakabilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid "Linux default command line:"
msgstr "Öntanımlı Linux komut satırı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid ""
"The following string will be used as Linux parameters for the default menu "
"entry but not for the recovery mode."
msgstr ""
"Aşağıdaki dizge öntanımlı menü girişinin Linux parametreleri olarak "
"kullanılacak fakat kurtarma kipi için kullanılmayacak."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid "Force extra installation to the EFI removable path?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid ""
"Some EFI-based systems are buggy and do not handle new bootloaders "
"correctly. If you force extra installation of GRUB to the EFI removable "
"path, it should make sure that this system will boot Debian correctly "
"despite such a problem. However, this may remove the ability to boot any "
"other operating systems that also depend on this path. If so, you will need "
"to ensure that GRUB is configured successfully to be able boot any other OS "
"installations correctly."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid "kFreeBSD command line:"
msgstr "kFreeBSD komut satırı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid ""
"The following kFreeBSD command line was extracted from /etc/default/grub or "
"the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
"correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
msgstr ""
"Aşağıdaki kFreeBSD komut satırı /etc/default/grub'dan ya da eski GRUB menu."
"lst dosyasındaki 'kopt' parametresinden türetilmiştir. Doğruluğundan emin "
"olun ya da düzeltin. Komut satırını boş bırakabilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid "kFreeBSD default command line:"
msgstr "Öntanımlı kFreeBSD komut satırı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid ""
"The following string will be used as kFreeBSD parameters for the default "
"menu entry but not for the recovery mode."
msgstr ""
"Aşağıdaki dizge öntanımlı menü girişinin kFreeBSD parametreleri olarak "
"kullanılacak fakat kurtarma kipi için kullanılmayacak."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid "/boot/grub/device.map has been regenerated"
msgstr "/boot/grub/device.map dosyası yeniden oluşturuldu"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid ""
"The file /boot/grub/device.map has been rewritten to use stable device "
"names. In most cases, this should significantly reduce the need to change it "
"in future, and boot menu entries generated by GRUB should not be affected."
msgstr ""
"/boot/grub/device.map dosyası kararlı aygıt isimlerini kullanacak şekilde "
"yeniden yazıldı. Bu işlem çoğu durumda ileride gerekebilecek bir düzenleme "
"gereksinimini ciddi biçimde azaltır ve GRUB tarafından yaratılan önyükleme "
"menüsü seçeneklerini etkilemez."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid ""
"However, since more than one disk is present in the system, it is possible "
"that the system is depending on the old device map. Please check whether "
"there are any custom boot menu entries that rely on GRUB's (hdN) drive "
"numbering, and update them if necessary."
msgstr ""
"Öte yandan sistemde birden fazla disk olduğu için, sistemin eski aygıt "
"eşlemine bağlı kalmış olması olasıdır. GRUB'un (hdN) sürücü "
"numaralandırmasını kullanan herhangi bir özgün önyükleme menü şeçenegi olup "
"olmadığını denetleyin ve gerekirse bunları güncelleyin."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid ""
"If you do not understand this message, or if there are no custom boot menu "
"entries, you can ignore this message."
msgstr ""
"Bu uyarıyı anlayamazsanız ya da herhangi bir özgün önyükleme menü seçeneği "
"yok ise, bu uyarıyı gözardı edebilirsiniz."

Reply to: