[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://debconf/tr.po--- debconf.po  2014-12-09 18:08:18.352661253 +0200
+++ tr.po  2014-12-09 01:20:28.492092663 +0200
@@ -7,14 +7,15 @@
 "Project-Id-Version: debconf\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-04-22 20:04-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-10-06 17:55+0300\n"
-"Last-Translator: Recai Oktaş <roktas@debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-09 01:20+0200\n"
+"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"

 #: ../Debconf/AutoSelect.pm:76
 #, perl-format
@@ -58,9 +59,10 @@
 " -p, --priority\t\tSpecify minimum priority question to show.\n"
 "    --terse\t\t\tEnable terse mode.\n"
 msgstr ""
-" -f, --frontend\t\tKullanılacak debconf önyüzünü belirt.\n"
-" -p, --priority\t\tGösterilecek soruların asgari önceliklerini belirt.\n"
-"    --terse\t\t\tÖzet kipi etkinleştir.\n"
+"   -f, --frontend     Kullanılacak debconf önyüzünü belirt.\n"
+" -p, --priority Gösterilecek soruların asgari önceliklerini "
+"belirt.\n"
+"     --terse      Özet kipi etkinleştir.\n"

 #: ../Debconf/Config.pm:308
 #, perl-format
@@ -108,12 +110,11 @@
 msgstr "Yardım"

 #: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:40
-#, fuzzy
 msgid ""
"Debconf is not confident this error message was displayed, so it mailed it "
 "to you."
 msgstr ""
-"Debconf bu hata iletisini gösterecek şekilde yapılandırılmadığından, ileti e-" +"Debconf bu hata iletisinin gösterildiğinden emin olamadığı için, ileti e-"
 "posta olarak size gönderildi."

 #: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:67
@@ -323,7 +324,6 @@
 msgstr "%s ön yapılandırması başarısız, çıkış kodu %s"

 #: ../dpkg-reconfigure:99
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Usage: dpkg-reconfigure [options] packages\n"
 " -u, --unseen-only\t\tShow only not yet seen questions.\n"
@@ -332,10 +332,11 @@
 "    --no-reload\t\tDo not reload templates. (Use with caution.)"
 msgstr ""
 "Kullanım: dpkg-reconfigure [seçenekler] paketler\n"
-" -a, --all\t\t\tBütün paketleri tekrar yapılandır.\n"
-" -u, --unseen-only\t\tSadece henüz gösterilmemiş soruları göster.\n"
-" --default-priority\tDüşük öncelik yerine öntanımlı önceliği kullan.\n" -" --force\t\t\tBozuk durumdaki paketleri tekrar yapılandırmaya zorla." +" -u, --unseen-only Sadece henüz gösterilmemiş soruları göster.\n"
+"     --default-priority Düşük öncelik yerine öntanımlı önceliği "
+"kullan.\n"
+" --force Bozuk paketleri tekrar yapılandırmaya zorla.\n" +" --no-reload Şablonları tekrar yükleme. (Dikkatli kullanın.)"

 #: ../dpkg-reconfigure:111
 #, perl-format

# Turkish translation of debconf.
# This file is distributed under the same license as the debconf package.
# Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debconf\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-04-22 20:04-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2014-12-09 01:20+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:76
#, perl-format
msgid "falling back to frontend: %s"
msgstr "varsayılan önyüz: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:84
#, perl-format
msgid "unable to initialize frontend: %s"
msgstr "ilklendirilemeyen önyüz: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:90
#, perl-format
msgid "Unable to start a frontend: %s"
msgstr "başlatılamayan önyüz: %s"

#: ../Debconf/Config.pm:130
msgid "Config database not specified in config file."
msgstr "Yapılandırma veritabanı yapılandırma dosyasında belirtilmemiş."

#: ../Debconf/Config.pm:134
msgid "Template database not specified in config file."
msgstr "Şablon veritabanı yapılandırma dosyasında belirtilmemiş."

#: ../Debconf/Config.pm:139
msgid ""
"The Sigils and Smileys options in the config file are no longer used. Please "
"remove them."
msgstr ""
"Yapılandırma dosyasında İşaretler ve Gülen yüzler (smiley) seçenekleri artık "
"kullanılmıyor. Lütfen bunları kaldırın."

#: ../Debconf/Config.pm:153
#, perl-format
msgid "Problem setting up the database defined by stanza %s of %s."
msgstr "%2$s %1$s tarafından tanımlanmış veritabanı ayarında sorun."

#: ../Debconf/Config.pm:228
msgid ""
" -f, --frontend\t\tSpecify debconf frontend to use.\n"
" -p, --priority\t\tSpecify minimum priority question to show.\n"
"    --terse\t\t\tEnable terse mode.\n"
msgstr ""
"   -f, --frontend     Kullanılacak debconf önyüzünü belirt.\n"
"   -p, --priority     Gösterilecek soruların asgari önceliklerini "
"belirt.\n"
"     --terse      Özet kipi etkinleştir.\n"

#: ../Debconf/Config.pm:308
#, perl-format
msgid "Ignoring invalid priority \"%s\""
msgstr "Geçersiz \"%s\" önceliği göz ardı ediliyor"

#: ../Debconf/Config.pm:309
#, perl-format
msgid "Valid priorities are: %s"
msgstr "Geçerli öncelikler şunlardır: %s"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:31
#: ../Debconf/Element/Editor/Select.pm:31
msgid "Choices"
msgstr "Seçimler"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:36
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:59
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:28
msgid "yes"
msgstr "evet"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:39
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:62
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:29
msgid "no"
msgstr "hayır"

#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:32
msgid ""
"(Enter zero or more items separated by a comma followed by a space (', ').)"
msgstr ""
"(Sıfır, bir veya daha fazla sayıda öğeyi virgül ve boşluk (', ') ile "
"ayırarak girin.)"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:182
msgid "_Help"
msgstr "_Yardım"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:184
msgid "Help"
msgstr "Yardım"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:40
msgid ""
"Debconf is not confident this error message was displayed, so it mailed it "
"to you."
msgstr ""
"Debconf bu hata iletisinin gösterildiğinden emin olamadığı için, ileti e-"
"posta olarak size gönderildi."

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:67
msgid "Debconf"
msgstr "Debconf"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:90
#, perl-format
msgid "Debconf, running at %s"
msgstr "Debconf %s ile çalışıyor"

#: ../Debconf/Element/Select.pm:95 ../Debconf/Element/Select.pm:110
#, perl-format
msgid ""
"Input value, \"%s\" not found in C choices! This should never happen. "
"Perhaps the templates were incorrectly localized."
msgstr ""
"Giriş değeri \"%s\", C seçenekleri arasında bulunamadı! Böyle bir hata asla "
"olmamalıydı. Şablonların yerelleştirilmesinde hata yapılmış olabilir."

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:27
msgid "none of the above"
msgstr "yukarıdakilerden hiçbiri"

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:47
msgid "Enter the items you want to select, separated by spaces."
msgstr "Seçmek istediğiniz öğeleri boşluklarla ayırarak girin."

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:140
#, perl-format
msgid "Unable to load Debconf::Element::%s. Failed because: %s"
msgstr "Debconf::Element:%s yüklenemedi. Hatanın nedeni: %s"

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:333
#, perl-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "%s yapılandırılıyor"

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:53
msgid "TERM is not set, so the dialog frontend is not usable."
msgstr "TERM ayarlanmadığından 'dialog' önyüzü kullanılamaz."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:56
msgid "Dialog frontend is incompatible with emacs shell buffers"
msgstr "Dialog önyüzü emacs kabuk tamponlarıyla uyumsuzdur"

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:59
msgid ""
"Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or "
"without a controlling terminal."
msgstr ""
"Dialog önyüzü bir akılsız (dumb) terminalde, emacs kabuk tamponunda veya "
"ayarlanmış bir terminal mevcut olmadığında çalışmayacaktır."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:105
msgid ""
"No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend "
"cannot be used."
msgstr ""
"Kullanılabilir nitelikte dialog benzeri bir program kurulu olmadığından "
"dialog tabanlı önyüz kullanılamaz."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:112
msgid ""
"Dialog frontend requires a screen at least 13 lines tall and 31 columns wide."
msgstr ""
"Dialog önyüzü en az 13 satır boyunda ve 31 sütun genişliğinde bir ekran "
"gerektirir."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:296
msgid "Package configuration"
msgstr "Paket yapılandırması"

#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:94
msgid ""
"You are using the editor-based debconf frontend to configure your system. "
"See the end of this document for detailed instructions."
msgstr ""
"Sisteminizi yapılandırmak için hâlihazırda metin düzenleyicisi tabanlı bir "
"debconf önyüzü kullanıyorsunuz. Ayrıntılı talimatlar için lütfen bu "
"belgenin son kısmına bakın."

#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:111
msgid ""
"The editor-based debconf frontend presents you with one or more text files "
"to edit. This is one such text file. If you are familiar with standard unix "
"configuration files, this file will look familiar to you -- it contains "
"comments interspersed with configuration items. Edit the file, changing any "
"items as necessary, and then save it and exit. At that point, debconf will "
"read the edited file, and use the values you entered to configure the system."
msgstr ""
"Metin düzenleyicisi tabanlı debconf önyüzü, düzenlenmeniz için size bir veya "
"daha fazla sayıda metin dosyası sunar. Bu da böyle bir metin dosyası. "
"Standart unix yapılandırma dosyalarına aşina iseniz bu dosya size tanıdık "
"gelecektir. Dosya, açıklama satırlarıyla karıştırılmış yapılandırma öğeleri "
"içermektedir. Gerekli öğeleri değiştirerek dosyayı düzenleyin ve daha sonra "
"dosyayı kaydederek çıkın. Bu yapıldığında, debconf düzenlenmiş dosyayı "
"okuyacak ve sistemi yapılandırmak için girdiğiniz değerleri kullanacaktır."

#: ../Debconf/FrontEnd/Gnome.pm:161 ../Debconf/FrontEnd/Kde.pm:100
#: ../Debconf/FrontEnd/Kde.pm:104
#, perl-format
msgid "Debconf on %s"
msgstr "Debconf %s"

#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:47
msgid "This frontend requires a controlling tty."
msgstr "Bu önyüz, denetleyici bir tty gerektirir."

#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:58
msgid "Term::ReadLine::GNU is incompatable with emacs shell buffers."
msgstr "Term::ReadLine::GNU emacs kabuk tamponlarıyla uyumsuzdur."

#: ../Debconf/FrontEnd/Teletype.pm:99
msgid "More"
msgstr "Daha"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:66
#, perl-format
msgid "Note: Debconf is running in web mode. Go to http://localhost:%i/";
msgstr ""
"Not: Debconf şu an web kipinde çalışıyor. http://localhost:%i/ bağına girin."

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:166
msgid "Back"
msgstr "Geri"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:168
msgid "Next"
msgstr "Sonraki"

#: ../Debconf/Template.pm:91
#, perl-format
msgid ""
"warning: possible database corruption. Will attempt to repair by adding back "
"missing question %s."
msgstr ""
"uyarı: muhtemel veritabanı hasarı. Eksik %s sorusu geriye eklenerek hasar "
"giderilmeye çalışılacak."

#: ../Debconf/Template.pm:206
#, perl-format
msgid ""
"Template #%s in %s has a duplicate field \"%s\" with new value \"%s\". "
"Probably two templates are not properly separated by a lone newline.\n"
msgstr ""
"%2$s içindeki #%1$s şablonu, yeni değeri \"%4$s\" olan mükerrer bir \"%3$s\" "
"alanı içeriyor. Muhtemelen iki şablon boş bir satırla uygun şekilde "
"ayrılmamış.\n"

#: ../Debconf/Template.pm:231
#, perl-format
msgid "Unknown template field '%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr "Bilinmeyen şablon alanı '%1$s' (%3$s #%2$s)\n"

#: ../Debconf/Template.pm:257
#, perl-format
msgid "Template parse error near `%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr "Şablon ayrıştırma hatası; '%1$s' civarında (%3$s #%2$s)\n"

#: ../Debconf/Template.pm:263
#, perl-format
msgid "Template #%s in %s does not contain a 'Template:' line\n"
msgstr "%2$s #%1$s şablonu 'Template:' satırı içermiyor\n"

#: ../dpkg-preconfigure:126
#, perl-format
msgid "must specify some debs to preconfigure"
msgstr "ön yapılandırma için bazı deb'ler verilmeli"

#: ../dpkg-preconfigure:131
msgid "delaying package configuration, since apt-utils is not installed"
msgstr "apt-utils kurulu olmadığından paket yapılandırması erteleniyor"

#: ../dpkg-preconfigure:138
#, perl-format
msgid "unable to re-open stdin: %s"
msgstr "stdin tekrar açılamıyor: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:169 ../dpkg-preconfigure:181
#, perl-format
msgid "apt-extracttemplates failed: %s"
msgstr "apt-extracttemplates başarısız: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:173 ../dpkg-preconfigure:185
#, perl-format
msgid "Extracting templates from packages: %d%%"
msgstr "Paketlerdeki ileti şablonları çıkarılıyor: %d%%"

#: ../dpkg-preconfigure:195
msgid "Preconfiguring packages ...\n"
msgstr "Paketler önyapılandırılıyor ...\n"

#: ../dpkg-preconfigure:207
#, perl-format
msgid "template parse error: %s"
msgstr "şablon ayrıştırma hatası: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:221
#, perl-format
msgid "debconf: can't chmod: %s"
msgstr "debconf: chmod başarısız: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:232
#, perl-format
msgid "%s failed to preconfigure, with exit status %s"
msgstr "%s ön yapılandırması başarısız, çıkış kodu %s"

#: ../dpkg-reconfigure:99
msgid ""
"Usage: dpkg-reconfigure [options] packages\n"
" -u, --unseen-only\t\tShow only not yet seen questions.\n"
"    --default-priority\tUse default priority instead of low.\n"
"    --force\t\t\tForce reconfiguration of broken packages.\n"
"    --no-reload\t\tDo not reload templates. (Use with caution.)"
msgstr ""
"Kullanım: dpkg-reconfigure [seçenekler] paketler\n"
"   -u, --unseen-only   Sadece henüz gösterilmemiş soruları göster.\n"
"     --default-priority Düşük öncelik yerine öntanımlı önceliği "
"kullan.\n"
"     --force      Bozuk paketleri tekrar yapılandırmaya zorla.\n"
"     --no-reload    Şablonları tekrar yükleme. (Dikkatli kullanın.)"

#: ../dpkg-reconfigure:111
#, perl-format
msgid "%s must be run as root"
msgstr "%s root olarak çalıştırılmalı"

#: ../dpkg-reconfigure:138
msgid "please specify a package to reconfigure"
msgstr "lütfen tekrar yapılandırılacak bir paket belirtin"

#: ../dpkg-reconfigure:162
#, perl-format
msgid "%s is not installed"
msgstr "%s kurulu değil"

#: ../dpkg-reconfigure:166
#, perl-format
msgid "%s is broken or not fully installed"
msgstr "%s bozuk veya tam olarak kurulu değil"

#: ../debconf-communicate:53
msgid "Usage: debconf-communicate [options] [package]"
msgstr "Kullanım: debconf-communicate [seçenekler] [paket]"

#: ../debconf-mergetemplate:14
msgid ""
"debconf-mergetemplate: This utility is deprecated. You should switch to "
"using po-debconf's po2debconf program."
msgstr ""
"debconf-mergetemplate: Bu araç tavsiye edilmez. Bunun yerine po2debconf'a "
"ait po-debconf programını kullanmalısınız."

#: ../debconf-mergetemplate:66
msgid "Usage: debconf-mergetemplate [options] [templates.ll ...] templates"
msgstr ""
"Kullanım: debconf-mergetemplate [seçenekler] [templates.ll ...] şablonlar"

#: ../debconf-mergetemplate:71
msgid ""
"\n"
"    --outdated\t\tMerge in even outdated translations.\n"
"\t--drop-old-templates\tDrop entire outdated templates."
msgstr ""
"\n"
"    --outdated\t\tÇeviriler güncelliğini yitirmiş olsa bile birleştir.\n"
"\t--drop-old-templates\tGüncelliğini yitirmiş şablonların hepsini kaldır."

#: ../debconf-mergetemplate:119
#, perl-format
msgid "%s is missing"
msgstr "%s eksik"

#: ../debconf-mergetemplate:123
#, perl-format
msgid "%s is missing; dropping %s"
msgstr "%s eksik; %s kullanılmayacak"

#: ../debconf-mergetemplate:146
#, perl-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s"
msgstr "%s, %s bayt'ında bulanık: %s"

#: ../debconf-mergetemplate:151
#, perl-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s; dropping it"
msgstr "%s, %s bayt'ında bulanık: %s, kullanılmayacak"

#: ../debconf-mergetemplate:168
#, perl-format
msgid "%s is outdated"
msgstr "%s güncelliğini yitirmiş"

#: ../debconf-mergetemplate:173
#, perl-format
msgid "%s is outdated; dropping whole template!"
msgstr "%s güncelliğini yitirmiş; şablon kullanılmayacak!"

#: ../debconf:95
msgid "Usage: debconf [options] command [args]"
msgstr "Kullanım: debconf [seçenekler] komut [değişkenler]"

#: ../debconf:97
msgid ""
"\n"
" -o, --owner=package\t\tSet the package that owns the command."
msgstr ""
"\n"
" -o, --owner=paket\t\tKomutun sahibi olan paketi belirt."

#~ msgid "Cannot read status file: %s"
#~ msgstr "Durum dosyası okunamıyor: %s"

#~ msgid "Save (mail) Note"
#~ msgstr "Notu (eposta) Kaydet"

#~ msgid "Debconf was asked to save this note, so it mailed it to you."
#~ msgstr "Debconf'un kaydetmesi istendiğinden bu not size postalandı."

#~ msgid "Information"
#~ msgstr "Bilgi"

#~ msgid "The note has been mailed."
#~ msgstr "Not postalandı."

#~ msgid "Error"
#~ msgstr "Hata"

#~ msgid "Unable to save note."
#~ msgstr "Not kaydedilemedi."

#~ msgid ""
#~ "Debconf was not configured to display this note, so it mailed it to you."
#~ msgstr ""
#~ "Debconf bu notu gösterecek şekilde yapılandırılmadığından, not e-posta "
#~ "olarak size gönderildi."

Reply to: