[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITR] po://apt/po/tr.poMert eline sağlık.
Salı'dan sonra bakabilirim demiştim ama yoğunluk var.
Haftasonu bakacağım.

Atila


Reply to: