[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://postfixTayfa,
Eski dosya ile farkı aşağıdadır.

İlginize sunarım.
Atila

--- postfix_eski    2012-06-02 13:04:47.771656785 +0300
+++ postfix.po    2012-06-05 10:34:27.851251387 +0300
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: postfix\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: postfix@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-05-30 22:56-0600\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-04-16 17:59+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-06-05 10:34+0200\n"
 "Last-Translator: Atila KOÇ <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: tr\n"
@@ -20,47 +20,31 @@
 #. Description
 #: ../templates:1001
 msgid "Add a 'mydomain' entry in main.cf for upgrade?"
-msgstr "Yükseltme için main.cf dosyasına bir 'mydomain' girdisi yapılsın mı?" +msgstr "Yükseltme için main.cf dosyasına bir 'mydomain' girdisi eklensin mı?"

 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:2001
 msgid "add 'sqlite' entry to dynamicmaps.cf?"
-msgstr ""
+msgstr "dynamicmaps.cf dosyasına 'sqlite' girdisi eklensin mi?"

 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:2001
-msgid ""
-"Postfix version 2.9 adds sqlite support to maps, but your dynamicmaps.cf "
-"does not reflect that. Accept this option to add support for sqlite maps."
-msgstr ""
+msgid "Postfix version 2.9 adds sqlite support to maps, but your dynamicmaps.cf does not reflect that. Accept this option to add support for sqlite maps." +msgstr "Postfix'in 2.9 sürümü eşlemlemelere sqlite desteği ekleyebilmektedir. Fakat sizin dynamicmaps.cf dosyanız bunu yansıtmamaktadır. Bu seçeneği seçerek sqlite eşlemleme desteğini ekleyiniz."


 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -240,8 +187,7 @@
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../templates:7002
-msgid ""
-"Please select the mail server configuration type that best meets your needs." +msgid "Please select the mail server configuration type that best meets your needs." msgstr "Kullanım amacınıza en uygun posta sunucu yapılandırmasını seçiniz."

 #. Type: select
@@ -266,8 +212,7 @@
 " E-postalar SMTP iletişim kuralı ile doğrudan alınır ve verilirler.\n"
 "Akıllı makine ile Internet\n"
 " E-postalar doğrudan SMTP iletişim kuralı ya da 'fetchmail' gibi\n"
-" bir uygulama ile alınırlar ve bir akıllı makine aracılığıyla "
-"gönderilirler.\n"
+" bir uygulama ile alınırlar ve bir akıllı makine aracılığıyla gönderilirler.\n"
 "Uydu sistem:\n"
 " Tüm e-postalar 'dağıtılmaları için akıllı makine' olarak adlandırılan\n"
 " başka bir makineye gönderilirler.\n"
@@ -284,17 +229,10 @@
 #. Description
 #: ../templates:8001
 msgid ""
-"You have chosen 'No Configuration'. Postfix will not be configured and will " -"not be started by default. Please run 'dpkg-reconfigure postfix' at a later "
-"date, or configure it yourself by:\n"
+"You have chosen 'No Configuration'. Postfix will not be configured and will not be started by default. Please run 'dpkg-reconfigure postfix' at a later date, or configure it yourself by:\n"
 " - Editing /etc/postfix/main.cf to your liking;\n"
 " - Running '/etc/init.d/postfix start'."
-msgstr ""
-"'Yapılandırma yok' seçeneğini seçtiniz. Öntanımlı olarak Postfix "
-"yapılandırılmayacak ve başlatılmayacak. Daha sonra 'dpkg-reconfigure "
-"postfix' komutunu çalıştırarak yapılandırabilir ve başlatabilir ya da '/etc/" -"postfix/main.cf' dosyasını elle düzenleyip yapılandırabilir ve sonrasında '/"
-"etc/init.d/postfix start' komutunu çalıştırarak başlatabilirsiniz."
+msgstr "'Yapılandırma yok' seçeneğini seçtiniz. Öntanımlı olarak Postfix yapılandırılmayacak ve başlatılmayacak. Daha sonra 'dpkg-reconfigure postfix' komutunu çalıştırarak yapılandırabilir ve başlatabilir ya da /etc/postfix/main.cf dosyasını elle düzenleyip yapılandırabilir ve sonrasında '/etc/init.d/postfix start' komutunu çalıştırarak başlatabilirsiniz."


 #. Type: select
 #. Description
@@ -478,11 +365,8 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:14001
-msgid ""
-"Please choose the character that will be used to define a local address "
-"extension."
-msgstr ""
-"Yerel bir adres uzantısı tanımlamak için kullanılacak bir karakter seçiniz." +msgid "Please choose the character that will be used to define a local address extension." +msgstr "Yerel bir adres uzantısı tanımlamak için kullanılacak olan karakteri seçiniz."

 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -515,16 +395,8 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:16001
-msgid ""
-"If synchronous updates are forced, then mail is processed more slowly. If " -"not forced, then there is a remote chance of losing some mail if the system " -"crashes at an inopportune time, and you are not using a journaled filesystem "
-"(such as ext3)."
-msgstr ""
-"Eş zamanlı güncellemeler zorunlu kılınırsa, posta daha yavaş işlenir. "
-"Zorunlu kılınmazsa, uzak bir olasılık da olsa, sisteminiz uygun olmayan bir "
-"zamanda çökerse (hele ki ext3 gibi günlüklü bir dosya sistemi "
-"kullanmıyorsanız) bazı postalarınızı kaybedebilirsiniz."
+msgid "If synchronous updates are forced, then mail is processed more slowly. If not forced, then there is a remote chance of losing some mail if the system crashes at an inopportune time, and you are not using a journaled filesystem (such as ext3)." +msgstr "Eş zamanlı güncellemeler zorunlu kılınırsa, posta daha yavaş işlenir. Zorunlu kılınmazsa, uzak bir olasılık da olsa, sisteminiz uygun olmayan bir zamanda çökerse (ext3 gibi günlüklü bir dosya sistemi de kullanmıyorsanız) bazı postalarınızı kaybedebilirsiniz."


Reply to: