[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://libnss-ldap/tr.po
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -175,13 +175,13 @@
 #. Description
 #: ../templates:10001
msgid "If you are using NFS mounted /etc or any other custom setup, you should disable this." -msgstr "NFS bağlantılı /etc dizini ya da başka bir özgün yapılandırma kullanıyosanız bu seçeneği devre dışı bırakmalısınız." +msgstr "NFS bağlantılı /etc dizini ya da başka bir özel yapılandırma kullanıyosanız bu seçeneği devre dışı bırakmalısınız."
kullanıyorsanız


Reply to: