[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://tvtime/tr.poOn 31.03.2012 18:07, Atila KOÇ wrote:
Önceki çeviri ile farkı aşağıdadır.
çevirinin çoğu değişmiş yanlış anlamadıysam, diff halini göndermene gerek yokmuş.

Ellerinizden öper.

Atila


--- tvtime_eski    2012-03-31 18:03:53.907995032 +0300
+++ tvtime.po    2012-03-31 18:02:20.619976084 +0300
@@ -1,61 +1,58 @@
 # Turkish translation of tvtime.
 # This file is distributed under the same license as the tvtime package.
-# Recai Oktaş, 2004.
+# Recai Oktaş, 2004.
+# Atila KOÇ <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tvtime\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: tvtime@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-08-07 18:42+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-05-15 11:13+0300\n"
-"Last-Translator: Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-31 18:02+0200\n"
+"Last-Translator: Atila KOÇ <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms:  nplurals=1; plural=0;\n"

 #. Type: select
 #. Description
 #: ../templates:2001
 msgid "TV standard:"
-msgstr ""
+msgstr "TV standardı:"

 #. Type: select
 #. Description
 #: ../templates:2001
-msgid ""
-"Please choose the TV standard to use. NTSC is used in North America, much of " -"South America, and Japan; SECAM in France, the former USSR, and parts of "
-"Africa and the Middle East; and PAL elsewhere."
-msgstr ""
+msgid "Please choose the TV standard to use. NTSC is used in North America, much of South America, and Japan; SECAM in France, the former USSR, and parts of Africa and the Middle East; and PAL elsewhere." +msgstr "Lütfen kullanacağınız TV standardını seçiniz. NTSC standardı Kuzey Amerika, Güney Amerika'nın çoğu ve Japonya'da; SECAM standardı Fransa, eski SSCB ülkeleri ve bazı Afrika ile Orta Doğu ülkelerinde; PAL standardı ise kalan bölgelerde kullanılır."

 #. Type: select
 #. Choices
 #. Type: select
 #. Choices
-#: ../templates:3001 ../templates:4001
+#: ../templates:3001
+#: ../templates:4001
 msgid "Cable"
-msgstr ""
+msgstr "Kablo"

 #. Type: select
 #. Choices
 #. Type: select
 #. Choices
-#: ../templates:3001 ../templates:4001
-#, fuzzy
+#: ../templates:3001
+#: ../templates:4001
 #| msgid "Cable, Broadcast"
 msgid "Broadcast"
-msgstr "Kablo, Yayın"
+msgstr "Yayın"

 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../templates:3001
-#, fuzzy
 #| msgid "Cable, Broadcast, Cable including channels 100+"
 msgid "Cable including channels 100+"
-msgstr "Kablo, Yayın, 100'ün üzerinde kanal içeren Kablo"
+msgstr "100'ün üzerinde kanal içeren Kablo"
Cable dedikleri kablo yayın. Bizde böyle kısa kullanımı yok.

 #. Type: select
 #. Description
@@ -63,243 +60,175 @@
 #. Description
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../templates:3002 ../templates:4002 ../templates:5002
-#, fuzzy
+#: ../templates:3002
+#: ../templates:4002
+#: ../templates:5002
 #| msgid "Select the default frequency table"
 msgid "Default frequency table:"
-msgstr "Öntanımlı frekans tablosunu seçin"
+msgstr "Öntanımlı frekans tablosu:"

 #. Type: select
 #. Description
 #: ../templates:3002
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The frequency table specifies which frequencies correspond to the "
#| "familiar channel numbers. Select broadcast if you use an antenna for "
 #| "over-the-air signals."
-msgid ""
-"Please choose the frequency table to use. It specifies which frequencies " -"correspond to the familiar channel numbers. You should select \"Broadcast\" "
-"if you use an antenna for over-the-air signals."
-msgstr ""
-"Frekans tablosu, alışkın olduğunuz kanallara karşı düşen frekansları "
-"tanımlar.  Eğer TV yayınını antenle alıyorsanız, \"yayın\"ı seçin."
+msgid "Please choose the frequency table to use. It specifies which frequencies correspond to the familiar channel numbers. You should select \"Broadcast\" if you use an antenna for over-the-air signals." +msgstr "Lütfen kullanacağınız frekans tablosunu seçiniz. Bu tablolar, alışkın olduğunuz kanallara karşı düşen frekansları tanımlar. Eğer TV yayınını antenle alıyorsanız, \"yayın\"ı seçin."

 #. Type: select
 #. Description
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../templates:4002 ../templates:5002
-#, fuzzy
+#: ../templates:4002
+#: ../templates:5002
 #| msgid ""
 #| "The frequency table specifies which frequencies correspond to the "
#| "familiar channel numbers. Select broadcast if you use an antenna for "
 #| "over-the-air signals."
-msgid ""
-"Please choose the frequency table to use. It specifies which frequencies "
-"correspond to the familiar channel numbers."
-msgstr ""
-"Frekans tablosu, alışkın olduğunuz kanallara karşı düşen frekansları "
-"tanımlar.  Eğer TV yayınını antenle alıyorsanız, \"yayın\"ı seçin."
+msgid "Please choose the frequency table to use. It specifies which frequencies correspond to the familiar channel numbers." +msgstr "Lütfen kullanacağınız frekans tablosunu seçiniz. Bu tablolar, alışkın olduğunuz kanallara karşı düşen frekansları tanımlar."

 #. Type: select
 #. Description
 #: ../templates:4002
-msgid ""
-"You should select \"Broadcast\" if you use an antenna for over-the-air "
-"signals."
-msgstr ""
+msgid "You should select \"Broadcast\" if you use an antenna for over-the-air signals." +msgstr "Anten ile aldığınız işaretler için \"Yayın\" seçeneğini seçmelisiniz."
işaret değil sinyal deniyor sanırım.

 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../templates:5001
 msgid "Europe"
-msgstr ""
+msgstr "Avrupa"

 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../templates:5001
 msgid "France"
-msgstr ""
+msgstr "Fransa"

 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../templates:5001
 msgid "Russia"
-msgstr ""
+msgstr "Rusya"

 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../templates:5001
 msgid "Australia"
-msgstr ""
+msgstr "Avustralya"

 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../templates:5001
 msgid "New Zealand"
-msgstr ""
+msgstr "Yeni Zelanda"

 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../templates:5001
-#, fuzzy
 #| msgid "Cable, Broadcast"
 msgid "China Broadcast"
-msgstr "Kablo, Yayın"
+msgstr "Çin Yayını"

 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../templates:5001
 msgid "Australia Optus"
-msgstr ""
+msgstr "Avustralya Optus Yayını"

 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../templates:5001
 msgid "Custom (must run tvtime-scanner first)"
-msgstr ""
+msgstr "Özel (önce 'tvtime-scanner' çalıştırılmalı)"

 #. Type: select
 #. Description
 #: ../templates:5002
-#, fuzzy
 #| msgid ""
#| "Users of the Optus cable company in Australia should select Australia " #| "Optus. If you are a user of a cable company that does not use standard " #| "frequencies, such as Casema, UPC or Mixtics, please select Custom and run "
 #| "the tvtime-scanner application before using tvtime."
-msgid ""
-"If you are a user of a cable company that does not use standard frequencies, " -"you should select \"Custom\" and run the tvtime-scanner application before "
-"using tvtime."
-msgstr ""
-"Avustralya Optus kablo-tv firmasını kullananlar Avustralya Optus'u "
-"seçmelidir.  Şayet Casema, UPC veya Mixtics gibi, standart frekanslar "
-"kullanmayan herhangi bir kablo-tv firmasına abone değilseniz, Özel'i seçin "
-"ve tvtime'ı kullanmadan önce tvtime-scanner programını çalıştırın."
+msgid "If you are a user of a cable company that does not use standard frequencies, you should select \"Custom\" and run the tvtime-scanner application before using tvtime." +msgstr "Eğer standart frekansları kullanmayan bir kablo-tv firması kullanıcısıysanız, \"Özel\" seçeneğini seçin ve tvtime'ı kullanmadan önce tvtime-scanner programını çalıştırın."
firmasının kullanıcısıysanız.
kullanıcı yerine müşteri demek daha uygun olur.

 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:6001
-#, fuzzy
 #| msgid "Specify your default television capture device"
 msgid "Default television capture device:"
-msgstr "Öntanımlı görüntü yakalama aygıtını girin"
+msgstr "Öntanımlı görüntü yakalama aygıtı:"

 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:6001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
#| "This should be the video4linux device which corresponds to your capture "
 #| "card."
-msgid ""
-"Please choose the video4linux device which corresponds to your capture card." -msgstr "Bu aygıt, görüntü yakalama kartınıza ait video4linux aygıtı olmalıdır." +msgid "Please choose the video4linux device which corresponds to your capture card."
+msgstr "Görüntü yakalama kartınıza ait 'video4linux' aygıtını seçiniz."

 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:7001
-#, fuzzy
 #| msgid "Specify a device to use for VBI decoding"
 msgid "Device to use for VBI decoding:"
-msgstr "VBI kod çözümü için kullanılan aygıtı girin"
+msgstr "VBI kod çözümü için kullanılacak aygıt:"

 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:7001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
#| "This will only be used in NTSC areas for decoding closed captions and XDS "
 #| "channel information."
-msgid ""
-"Please choose the device that will be used in NTSC areas for decoding closed "
-"captions and XDS channel information."
-msgstr ""
-"Bu aygıt, sadece NTSC bölgelerinde, yakalanan görüntülerin ve XDS kanal "
-"bilgisinin çözülmesinde kullanılacaktır."
+msgid "Please choose the device that will be used in NTSC areas for decoding closed captions and XDS channel information." +msgstr "Lütfen NTSC bölgelerinde, alt yazı ve XDS kanal bilgisinin çözümlenmesinde kullanılacak aygıtı seçiniz."

 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:8001
 msgid "Allow tvtime to run with root privileges?"
-msgstr ""
+msgstr "tvtime paketinin 'root' ayrıcalıkları ile çalışmasına izin verilsin mi?"

 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:8001
-msgid ""
-"Please choose whether tvtime should be \"setuid root\", therefore getting "
-"root privileges when running."
-msgstr ""
+msgid "Please choose whether tvtime should be \"setuid root\", therefore getting root privileges when running." +msgstr "Lütfen tvtime paketinin çalışırken 'root' (süper kullanıcı?) ayrıcalıklarını almasını sağlayacak \"setuid root\" olup olmayacağını seçiniz."

 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:8001
-msgid ""
-"This allows tvtime to run at a high priority to ensure smooth video and " -"should be used for high quality video output even during high CPU load."
-msgstr ""
-"Bu ayar, görüntü kalitesini arttırmak için tvtime'ın yüksek bir öncelikte "
-"çalışmasına müsaade eder.  Yüksek işlemci (CPU) yükleri altında dahi "
-"kaliteli bir görüntü elde etmek istiyorsanız bu ayarı kullanmalısınız."
+msgid "This allows tvtime to run at a high priority to ensure smooth video and should be used for high quality video output even during high CPU load." +msgstr "Bu ayar, görüntü kalitesini arttırmak için tvtime'ın yüksek bir öncelikte çalışmasına izin verir ve yüksek mikroişlemci yükleri altında dahi kaliteli bir görüntü elde etmek için kullanılmalıdır."
yüksek öncelik. bir'e gerek yok.
yüksek işlemci yükü altında dahi. #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:9001
-#, fuzzy
 #| msgid "Specify the process priority for the tvtime binary"
 msgid "Process priority for the tvtime binary:"
-msgstr "\"tvtime\" programının süreç önceliğini girin"
+msgstr "\"tvtime\" programı süreç önceliği:"

 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:9001
-msgid ""
-"This setting controls the priority of the tvtime process relative to other "
-"processes on the system."
-msgstr ""
+msgid "This setting controls the priority of the tvtime process relative to other processes on the system." +msgstr "Bu ayarlar tvtime sürecinin sistemdeki diğer süreçlere oranla önceliğini denetler."
burada tek bir ayar yok mu?

eline sağlık.


Reply to: