[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [BTS#664778] po-debconf://mysql-5.1

20-03-2012 21:51 tarihinde, Mert Dirik yazdı:

 #. Type: note
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.1.templates:3001
msgid "You should also check the permissions and ownership of the /var/lib/mysql directory:" -msgstr "/var/lib/mysql dizininin aşağıdaki sahiplik ve izin haklarını da gözden geçirmelisiniz:" +msgstr "/var/lib/mysql dizininin sahiplik ayarlarını ve izin haklarını da gözden geçirmelisiniz."

abi izin hakkı diye bir kavram yok diye biliyorum ben ama?

o erişim olacaktı değil mi?


Reply to: