[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [BTS#661705] po-debconf://debain-edu-installdeadline'ı kaçırmamak için lcfc yapmadım. netselect de aynı şekilde.


Reply to: