[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://ca-certificates/tr.po


#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid ""
" - yes: new CA certificates will be trusted and installed;\n"
" - no : new CA certificates will not be installed by default;\n"
" - ask: prompt for each new CA certificate."
msgstr ""
" - evet: yeni SY sertifikalarına güvenilecek ve yüklenecek;\n"
" - hayır: öntanımlı olarak yeni SY sertifikaları yüklenmeyecek;\n"
" - sor: her yeni SY sertifikası için görüş istenecek."
yüklenmeyecek yerine kurulmayacak demek tutarlılık adına isabetli olur.


#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Please select the certificate authorities you trust so that their certificates are installed into /etc/ssl/certs. They will be compiled into a single /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt file."
msgstr "/etc/ssl/certs dizinine sertifikaları yüklenecek güvendiğiniz sertifika yetkililerini seçiniz. Bu kök sertifikaları /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt dosyasında toplanacaktır."
Burada ilk cümleyi parçalamak daha açık bir anlatım sağlayabilir. "Lütfen güvendiğiniz sertifika yetkililerini seçiniz. Güvendiğiniz sertifika yetkililerinin/SY'lerin/ya da sadece yetkililerin sertifikaları /etc/ssl/certs dizinine kurulacaktır. Bu kök sertifikalar ... dosyasında toplanacaktır. (tek bir dosya haline getirilecektir?)

eline sağlık.


Reply to: