[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://openssl/tr.poOn 16.02.2012 14:44, Atila KOÇ wrote:
#. Description
#: ../libssl1.0.0.templates:1001
msgid "Services to restart to make them use the new libraries:"
msgstr "Yeni yordamlıkları kullanmaları için yeniden başlatılacak hizmetler:"
library = kitaplık.
#. Type: string
#. Description
#: ../libssl1.0.0.templates:1001
msgid "This release of OpenSSL fixes some security issues. Services will not use these fixes until they are restarted. Please note that restarting the SSH server (sshd) should not affect any existing connections."
msgstr "OpenSSL paketinin bu sürümü bazı güvenlik sorunlarını düzeltmiştir. Hizmetler yeniden başlatılmadıkça bu düzeltmeleri kullanamayacaklar. SSH sunucunun (sshd) yeniden başlatılması kurulu bağlantıları etkilemeyecektir."
kullanamayacaklardır.
SSH sunucusunun

#. Type: string
#. Description
#: ../libssl1.0.0.templates:1001
msgid "Please check the list of detected services that need to be restarted and correct it, if needed. The services names must be identical to the initialization script names in /etc/init.d and separated by spaces. No services will be restarted if the list is empty."
msgstr "Yeniden başlatılması gerektiği farkedilen hizmetleri gözden geçiriniz ve gerekirse düzeltiniz. Hizmetlerin adları boşluklarla ayrılmalı ve /etc/init.d dizinindeki başlatma betikleri ile özdeş olmalıdır. Bu liste boş ise hiçbir hizmetin yeniden başlatılmasına gerek yoktur."
farkedilen yerine algılanan desek daha "teknik" olur gibi.
#. Type: string
#. Description
#: ../libssl1.0.0.templates:1001
msgid "Any service that later fails unexpectedly after this upgrade should be restarted. It is recommended to reboot this host to avoid any SSL-related trouble."
msgstr "Bu yükseltmeden sonra beklenmedik bir şekilde duran herhangi bir hizmet yeniden başlatılmalıdır. Daha da iyisi, SSL ile bağlantılı bir sorun yaşamamak için bu sunucunun yeniden başlatılması önerilir."
Son cümle bir değil iki cümle gibi olmuş, haliyle anlatım bozukluğuna düşmüş. Daha da iyisi, SSL ile bağlantılı bir sorun yaşamamak için bu sunucunun yeniden başlatılmasıdır.
ya da
SSL ile ilgili bir sorun yaşamamak için bu sunucunun yeniden başlatılması önerilir.
#. Type: error
#. Description
#: ../libssl1.0.0.templates:2001
msgid "You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service>  start'."
msgstr " '/etc/init.d/<service>  start' komutunu çalıştırarak bu hizmetleri elle başlatmalısınız."
<service> -> <hizmet>
program için değil kullanıcı için bir değişken olduğundan değiştirmekte sakınca yok.


Reply to: