[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] sysvinit_2.88dsf-22_tr.poOn 16.02.2012 13:26, Cavit VURAL wrote:
#. Type: note
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:2001
msgid "If the reported problem is a local modification, it needs to be fixed manually. If it's a bug in the package, it should be reported to the BTS and fixed in the package. See http://wiki.debian.org/LSBInitScripts/DependencyBasedBoot for more information about how to fix the problems preventing migration."
msgstr "Eğer belirtilen sorunun sebebi yaptığınız yerel değişiklikler ise elle düzeltmeniz gerekir. Eğer paketteki bir hata ise BTS'ye rapor edilmeli ve pakette düzeltilmeli.  Geçişi engelleyen sorunları çözmek hakkında daha ayrıntılı bilgileri http://wiki.debian.org/LSBInitScripts/DependencyBasedBoot adresinde bulabilirsiniz."
öneri:
Eğer belirtilen sorunun sebebi yaptığınız yerel değişiklikler ise elle düzeltme yapmanız gerekir. Eğer sorunun sebebi paketteki bir hata ise bu hata BTS'ye bildirilmeli ve paket düzeltilmelidir.  Geçişi....Reply to: