[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] debian-reference-cardSelçuk Mıynat yazmış:
> selcuk@salca:~/Desktop/po4a$ msgfmt --statistics tr.po
> 109 translated messages, 2 fuzzy translations, 1 untranslated message.
> 
> Çeviri dosyası ektedir.

Henüz tamamına bakamadım, baktığım kadarıyla şunlar gözüme çarptı:

msgid "Contains all kind of useful information."
msgstr "Her tür kullanışlı bilgiyi içerir."

Kullanışlı/Yararlı?

msgstr "Tüm sistem yapılandırma dosyaları <filename>/etc/</filename> dizini
altında."

Cümle nasıl bir yerde geçiyor bilmiyorum ama "altındadır." diye bitirmek daha
uygun olabilir.

msgid "Use output of command 1 as input of command 2."
msgstr "Birinci komutun çıktısını ikinci komutun girdisi olarak kullan."

Fazla uzun olmaması için "[..] 1. [..]  2. [..] olarak kullanılabilir.

msgid "Build a kernel packages from sources, if a customised kernel is really
needed, needs <literal>kernel-package</literal>."
msgstr "Özelleştirilmiş bir çekirdeğe gerçekten ihtiyacınız varsa, kaynak koddan
yeni bir çekirdek derleyin (<literal>kernel-package</literal> paketi gerekir)."

msgid "Create and install third-party modules (gspca, ...), needs
<literal>module-assistant</literal>."
msgstr "Üçüncü parti modülleri (gspca, ...) oluşturmak ve kurmak
(<literal>module-assistant</literal> gerektirir)."

Cümlelerin biri "..gerektirir" olarak biterken diğeri "..gerekir" diye bitiyor,
tutarlılık açısından birini tercih etmek gerek.


Bir de; translate-toolkit paketindeki pofilter aracı çeviri dosyalarında cümle
sonunda unutulan nokta da dahil olmak üzere 60 küsur farklı testten geçiriyor.
Gerçi hatalı pozitif oranı biraz yüksek ama uygun ayarlar yapıldığında
çevirilerin denetimi için gayet yararlı bir araç.

Elinize sağlık.


Reply to: