[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] debian-reference-card* Selçuk Mıynat [2008-10-25 10:20:21+0300]
> selcuk@salca:~/Desktop/po4a$ msgfmt --statistics tr.po
> 109 translated messages, 2 fuzzy translations, 1 untranslated message.
> 
> Çeviri dosyası ektedir.

Düzeltme önerileri ve düzeltilmiş dosya ekte. Çevrilmemiş dizgiler[1] var,
onları da tamamlaman gerekecek. Başvuru kartının Türkçe çevirisini
derleyip sonuca bakmak lazım, çeviriler kart üzerinde nasıl duruyor.
Gerekirse bazı cümleleri kısaltmak, bazılarını daha açık hale getirmek
gerekebilir (özgün metinden biraz farklı olmak pahasına).

Özgün metinde cümle sonlarında nokta kullanılmış, buna uygun düzeltmeler
yaptım, atladıklarım olabilir. Fakat dediğim gibi, _derlenmiş_ karta bir
bakmak lazım, hangisi daha güzel.

[1] "string" için "dizgi" karşılığını kullanıyoruz. Çeviride "dizge"
kullanmışsın, bu "system"in karşılığı. Sondaki e/i farkına dikkat!

-- 
roktas
# translation of tr.po to
# Turkish translation of the Debian reference card
# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the refcard package.
#
# Murat Demirten <murat@debian.org>, 2005.
# Selcuk Miynat <selcukmiynat@gmail.com>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tr\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-15 18:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-25 10:49+0300\n"
"Last-Translator: Selcuk Miynat <selcukmiynat@gmail.com>\n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

# type: Attribute 'lang' of: <article>
#: entries.dbk:4
msgid "en-GB"
msgstr "tr"

# type: Content of: <article><title>
#: entries.dbk:7
msgid "Debian&#x00A0;GNU/Linux Reference Card"
msgstr "Debian&#x00A0;GNU/Linux Başvuru Kartı"

# type: Content of: <article><subtitle>
#: entries.dbk:10
msgid "The 101 most important things when using Debian GNU/Linux"
msgstr "101 Debian GNU/Linux Püf Noktası"

# type: Content of: <article><articleinfo><copyright><holder>
#: entries.dbk:16
msgid "W. Martin Borgert"
msgstr "W. Martin Borgert"

# type: Content of: <article><articleinfo><copyright><holder>
#: entries.dbk:20
msgid "Your Name (\"Language\")"
msgstr "Selçuk Mıynat (Turkish)"

# type: Content of: <article><articleinfo><legalnotice><para>
#: entries.dbk:23
msgid "This document may be used under the terms the GNU General Public License version 3 or higher. Conditions for copying and translations can be found at <ulink url=\"http://xinocat.com/refcard/\";> <literal>http://xinocat.com/refcard/</literal></ulink>, where you can always get the latest version of the reference card."
msgstr "Bu belge Genel Kamu Lisansı (GPL) 3. veya daha yukarı bir sürüm şartları dahilinde kullanılabilir. Kopyalama ve çeviriler hakkındaki son bilgileri <ulink url=\"http://xinocat.com/refcard/\";> <literal>http://xinocat.com/refcard/</literal></ulink> adresinden öğrenebilirsiniz."

# type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:32
#: entries.dbk:368
msgid "APT"
msgstr "APT"

# type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#: entries.dbk:33
msgid "Debian"
msgstr "Debian"

# type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:34
msgid "dpkg"
msgstr "dpkg"

# type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#: entries.dbk:35
msgid "reference card"
msgstr "başvuru kartı"

# type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#: entries.dbk:36
msgid "basic commands"
msgstr "temel komutlar"

# type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#: entries.dbk:37
msgid "Version"
msgstr "Sürüm"

# type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#: entries.dbk:38
msgid "Made by"
msgstr "Hazırlayan"

# type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:42
msgid "Getting Help"
msgstr "Yardım Bulma"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:47
msgid "Read online help for every command and many configuration files."
msgstr "Tüm komutlar ve pek çok yapılandırma dosyası hakkında çevrim içi yardım alın"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:54
msgid "Brief help for most commands."
msgstr "Önemli komutlar hakkında özet bilgiler."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:59
msgid "Find all documentation here, optional file <filename>README.Debian</filename> contains specifics."
msgstr "Tüm belgeler burada, ayrıntılar seçeneksel <filename>README.Debian</filename> dosyasında"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:66
msgid "Reference, manuals, FAQs, HOWTOs, etc. at <literal>http://www.debian.org/doc/</literal>"
msgstr "Başvurular, kullanım kılavuzları, Sık Sorulan Sorular, Nasıl Belgeleri,vb.<literal>http://www.debian.org/doc/</literal> adresinde"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:73
msgid "The community is always helpful, search for <literal>users</literal>."
msgstr "Topluluk her zaman yardımseverdir, <literal>users</literal> listelerine bakın."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:79
msgid "Contains all kind of useful information."
msgstr "Her tür kullanışlı bilgiyi içerir."

# type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:85
msgid "Installation"
msgstr "Kurulum"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:90
msgid "All information about it at <literal>http://www.debian.org/devel/debian-installer/</literal>"
msgstr "Hakkındaki tüm bilgi<literal>http://www.debian.org/devel/debian-installer/</literal> adresinde"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:97
msgid "Download from <literal>http://www.debian.org/distrib/</literal>"
msgstr "<literal>http://www.debian.org/distrib/</literal> adresinden indirin"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:102
msgid "E.g. to set up the network w/o DHCP or using LILO instead of GRUB."
msgstr "Ör. Ağ ayarlarını DHCP kullanmadan yapılandırmak veya GRUB yerine LILO kullanmak"

# type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:108
msgid "Bugs"
msgstr "Hatalar"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:114
msgid "All about existing and fixed bugs."
msgstr "Mevcut ve düzeltilmiş bütün hatalar hakkında."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:119
msgid "See <literal>http://bugs.debian.org/<replaceable>package-name</replaceable>/</literal>, use <literal>wnpp</literal> to ask for new packages."
msgstr "Bakın <literal>http://bugs.debian.org/<replaceable>package-name</replaceable>/</literal> (yeni paket istekleri için <literal>wnpp</literal>'yi kullanın)."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:126
msgid "Report a bug by e-mail."
msgstr "E-posta ile hata bildir."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:131
msgid "Instructions at <literal>http://www.debian.org/Bugs/Reporting</literal>"
msgstr "Yönergeler <literal>http://www.debian.org/Bugs/Reporting</literal> adresinde"

# type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:137
msgid "Configuration"
msgstr "Yapılandırma"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:141
msgid "All system configuration files are under directory <filename>/etc/</filename>."
msgstr "Tüm sistem yapılandırma dosyaları <filename>/etc/</filename> dizini altında."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:146
msgid "Default text editor. May be <command>nano</command>, <command>emacs</command>, <command>vi</command>, <command>joe</command>."
msgstr "Varsayılan metin düzenleyici. Ör. <command>nano</command>, <command>emacs</command>, <command>vi</command>, <command>joe</command>."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:154
msgid "Browser interface to printing system."
msgstr "Yazdırma sistemi için tarayıcı arayüzü."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:160
msgid "Reconfigure a package, e.g. console-common (keyboard), locales (localisation)."
msgstr "Paketi yeniden yapılandır, ör. console-common (klavye), locales (yerelleştirme)."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:166
msgid "Manage command alternatives."
msgstr "Komut alternatiflerini yönet."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:170
msgid "After changing <filename>/boot/grub/menu.lst</filename>."
msgstr "<filename>/boot/grub/menu.lst</filename> dosyasını değiştirdikten sonra"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:179
msgid "Build a kernel packages from sources, if a customised kernel is really needed, needs <literal>kernel-package</literal>."
msgstr "Özelleştirilmiş bir çekirdeğe gerçekten ihtiyacınız varsa, kaynak koddan yeni bir çekirdek derleyin (<literal>kernel-package</literal> paketi gerekir)."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:186
msgid "Create and install third-party modules (gspca, ...), needs <literal>module-assistant</literal>."
msgstr "Üçüncü parti modülleri (gspca, ...) oluşturmak ve kurmak (<literal>module-assistant</literal> gerektirir)."

# type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:193
msgid "Daemons and System"
msgstr "Artalan süreçleri ve Sistem Araçları"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:198
msgid "Restart a service, system daemon."
msgstr "Servis ya da artalan sürecini yeniden başlat."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:204
msgid "Stop a service, system daemon."
msgstr "Servis ya da artalan sürecini durdur."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:210
msgid "Start a service, system daemon."
msgstr "Servis ya da artalan sürecini başlat."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:215
msgid "Halts, reboots, shuts down system."
msgstr "Sistemi durdur, yeniden başlat, kapat."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:220
msgid "All log files are under this directory."
msgstr "Tüm günlük (log) dosyaları bu dizinde bulunur."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:225
msgid "Default values for many daemons and services."
msgstr "Bir çok artalan süreci ve servis için varsayılan değerler."

# type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:231
msgid "Important Shell Commands"
msgstr "Önemli Kabuk Komutları"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:235
msgid "Print files to screen."
msgstr "Dosyaları ekrana yazdır."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:239
msgid "Change to directory."
msgstr "Dizine geç."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:244
msgid "Copy files and directories."
msgstr "Dosyaları ve dizinleri kopyala."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:248
msgid "Echo string to screen."
msgstr "Dizgiyi ekrana yazdır."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:254
msgid "Compress, uncompress files."
msgstr "Dosyaları sıkıştır, aç."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:258
msgid "Show contents of files."
msgstr "Dosya içeriğini göster."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:263
msgid "List files."
msgstr "Dosyaları listele."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:268
msgid "Create directories."
msgstr "Dizin oluştur."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:273
msgid "Move, rename files."
msgstr "Dosyayı taşı, adını değiştir."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:277
msgid "Remove files."
msgstr "Dosyayı kaldır."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:281
msgid "Remove empty directories."
msgstr "Boş dizini kaldır."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:288
msgid "<emphasis>C</emphasis>reate, e<emphasis>X</emphasis>tract, list <emphasis>T</emphasis>able of archive file, <emphasis>z</emphasis>, <emphasis>j</emphasis> for <filename>.gz</filename>, <filename>.bz2</filename>."
msgstr "<emphasis>C</emphasis>reate (oluştur), e<emphasis>X</emphasis>tract (aç), list <emphasis>T</emphasis>able of archive file (arşiv tablosunu göster). <emphasis>z</emphasis>, <filename>.gz</filename> için; <emphasis>j</emphasis>, <filename>.bz2</filename> için."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:297
#, fuzzy
msgid "Find files like <literal>-name <replaceable>name</replaceable></literal> or <literal>-size <replaceable>+1000</replaceable></literal>, etc."
msgstr "Find files like <literal>-name <replaceable>name</replaceable></literal> or <literal>-size <replaceable>+1000</replaceable></literal>, etc."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:305
msgid "Find search-string in files."
msgstr "<replaceable>search-string</replaceable> (aranacak dizgi)'yi dosyalarda bul"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:311
msgid "Send signal to process (e.g. terminate it)."
msgstr "Sürece sinyal gönder (ör. sonlandır)."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:317
msgid "Create a symbolic link to a file."
msgstr "Dosyaya sembolik bağ oluştur."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:323
msgid "Show current processes."
msgstr "Çalışan süreçleri göster."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:328
msgid "Become another user, e.g. <literal>root</literal>."
msgstr "Kullanıcı değiştir, ör. <literal>root</literal>."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:333
msgid "Execute a command as <literal>root</literal> as normal user, see <filename>/etc/sudoers</filename>"
msgstr "<literal>root</literal> haklarıyla komut çalıştır (<filename>/etc/sudoers</filename> dosyasına bakın)"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:341
msgid "Overwrite file with output of command."
msgstr "Komut çıktısını dosyanın üzerine yaz."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:348
msgid "Append output of command to file."
msgstr "Komut çıktısını dosyaya ekle."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:355
msgid "Use output of command 1 as input of command 2."
msgstr "Birinci komutun çıktısını ikinci komutun girdisi olarak kullan."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:362
msgid "Use file as input for command."
msgstr "Dosyayı komutun girdisi olarak kullan."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:372
msgid "Update packages listings from package repositories as listed in <filename>/etc/apt/sources.list</filename>. Required whenever that file or the contents of the repositories change."
msgstr "<filename>/etc/apt/sources.list</filename> dosyasında listelenen paket depoları ile paket listelerini güncelle. Bu dosyanın ya da depoların içeriği değiştiğinde kullanılmalıdır."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:381
msgid "Search packages and descriptions for <replaceable>search-string</replaceable>."
msgstr "<replaceable>search-string</replaceable> için paketleri ve açıklamalarını ara."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:387
msgid "Show versions and priorities of available packages."
msgstr "Kullanılabilir paketlerin sürümlerini ve önceliklerini göster."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:393
msgid "Show package information incl. description."
msgstr "Açıklamalar da dahil olmak üzere paket bilgisini göster."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:399
msgid "Show package dependencies (needed packages)."
msgstr "Paket bağımlılılarını (gerekli paketleri) göster."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:405
msgid "Install packages from repositories with all dependencies."
msgstr "Paketi tüm bağımlılıkları ile birlikte depolardan kur."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:410
msgid "Install newest versions of all packages currently installed."
msgstr "Yüklü olan tüm paketlerin güncel sürümlerini yükle."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:415
msgid "Like <command>apt-get upgrade</command>, but with advanced conflict resolution."
msgstr "<command>apt-get upgrade</command> komutuna benzer fakat çakışma çözümleyicisi daha gelişkindir."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:421
msgid "Remove packages with all needed packages."
msgstr "Paketi tüm bağımlılıklarıyla birlikte kaldır."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:426
msgid "Remove packages that no other packages depend on."
msgstr "Paketi diğer paketlerin ihtiyaç duymadığı bağımlılıkları ile birlikte kaldır."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:432
msgid "List all packages needed by the one given."
msgstr "Paketin ihtiyaç duyduğu tüm paketleri listele."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:438
msgid "List all packages that need the one given."
msgstr "Pakete ihtiyaç duyan tüm paketleri listele."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:443
msgid "Update content listings from package repositories, see <command>apt-get update</command>"
msgstr "İçerik listelerini paket depolarından güncelle, bkz. <command>apt-get update</command>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:450
msgid "Search packages for file."
msgstr "Dosyayı paketlerde ara."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:455
msgid "List contents of a package."
msgstr "Paketin içeriğini listele."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:459
msgid "Installs packages automatically if needed, can replace <command>apt-file</command>, needs <literal>auto-apt</literal>."
msgstr "Gereken paketleri otomatik olarak kur. <command>apt-file</command> komutunun yerine kullanılır, <literal>auto-apt</literal> paketini gerektirir."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:465
msgid "Console interface to APT, needs <literal>aptitude</literal>."
msgstr "APT için uçbirimi arayüzü, <literal>aptitude</literal> paketini gerektirir."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:470
msgid "GUI interface to APT, needs <literal>synaptic</literal>."
msgstr "APT için GUI arayüzü, <literal>synaptic</literal> paketini gerektirir."

# type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:476
msgid "Dpkg"
msgstr "Dpkg"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:481
msgid "List packages."
msgstr "Paketleri listele."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:486
msgid "Show package information."
msgstr "Paket bilgisini göster."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:491
msgid "List contents of package file."
msgstr "Paket dosyasının içeriğini göster."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:497
msgid "Show which package a file belongs to."
msgstr "Dosyanın ait olduğu paketi göster."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:503
msgid "Install package files."
msgstr "Paket dosyalarını kur."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:507
msgid "Audit check sums of installed packages, needs <literal>debsums</literal>."
msgstr "Kurulu paketlerin sağlama toplamlarını denetle, <literal>debsums</literal> paketini gerektirir"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:513
#, fuzzy
msgid "Override a package&apos;s version of a file."
msgstr "Override a package&apos;s version of a file."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:520
msgid "Compare version numbers, check with <command>echo $?</command>."
msgstr "Sürüm numaralarını karşılaştır, <command>echo $?</command> ile kontrol et."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:526
msgid ""
"Query installed packages, format e.g. '${Package} ${Version} ${Installed-Size}\\n"
"'."
msgstr ""
"Yüklü paketleri sorgula, ör. '${Paket} ${Sürüm} ${Kurulum-Boyutu}\\n"
"'."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:533
msgid "Write package selections to file."
msgstr "Paket seçimlerini dosyaya yaz."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:539
msgid "Set package selections from file."
msgstr "Paket seçimlerini dosyadan ayarla."

# type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:545
msgid "The Network"
msgstr "Ağ"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:549
msgid "Network interface configuration."
msgstr "Ağ arayüzü yapılandırması."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:554
msgid "Start, stop network interfaces according to files above."
msgstr "Start, stop network interfaces according to files above."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:559
msgid "Show and manipulate network interfaces and routing, needs <literal>iproute</literal>."
msgstr "Ağ arayüzleri ve yönlendirmeleri göster ve ayarla, <literal>iproute</literal> paketini gerektirir."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:565
msgid "Login at other machine."
msgstr "Uzak bir makinede oturum aç."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:570
msgid "Copy files to other machine (and vice versa)."
msgstr "Uzak makineye dosya kopyala (ya da tam tersi)."

# type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:576
msgid "Web Server (Apache2)"
msgstr "Web Sunucu (Apache2)"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:580
msgid "Configuration files."
msgstr "Yapılandırma dosyaları."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:584
msgid "Contains virtual hosts. To enable a virtual host, use <command>a2ensite</command>."
msgstr "Contains virtual hosts. To enable a virtual host, use <command>a2ensite</command>."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:589
msgid "Contains available modules files. To enable a module, use <command>a2enmod</command>."
msgstr "Kullanılabilir modülleri içerir. Bir modülü kurmak için <command>a2enmod</command> kullanılır."

# type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:595
msgid "File and Print Server (Samba)"
msgstr "Dosya ve Yazıcı Paylaşımı (Samba)"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:599
msgid "Main configuration file."
msgstr "Ana yapılandırma dosyası."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:603
msgid "Browse SMB network resources, e.g. download, upload files."
msgstr "Browse SMB network resources, e.g. download, upload files."

--- tr.po.orig	2008-10-25 10:25:44.000000000 +0300
+++ tr.po	2008-10-25 10:49:46.000000000 +0300
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tr\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-07-15 18:53+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-25 10:18+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-25 10:49+0300\n"
 "Last-Translator: Selcuk Miynat <selcukmiynat@gmail.com>\n"
 "Language-Team: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -26,7 +26,7 @@
 # type: Content of: <article><title>
 #: entries.dbk:7
 msgid "Debian&#x00A0;GNU/Linux Reference Card"
-msgstr "Debian&#x00A0;GNU/Linux Referans Kartı"
+msgstr "Debian&#x00A0;GNU/Linux Başvuru Kartı"
 
 # type: Content of: <article><subtitle>
 #: entries.dbk:10
@@ -67,7 +67,7 @@
 # type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
 #: entries.dbk:35
 msgid "reference card"
-msgstr "referans kartı"
+msgstr "başvuru kartı"
 
 # type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
 #: entries.dbk:36
@@ -92,7 +92,7 @@
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:47
 msgid "Read online help for every command and many configuration files."
-msgstr "Tüm komutlar ve pek çok yapılandırma dosyası hakkında online yardım alın"
+msgstr "Tüm komutlar ve pek çok yapılandırma dosyası hakkında çevrim içi yardım alın"
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:54
@@ -102,22 +102,22 @@
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:59
 msgid "Find all documentation here, optional file <filename>README.Debian</filename> contains specifics."
-msgstr ""
+msgstr "Tüm belgeler burada, ayrıntılar seçeneksel <filename>README.Debian</filename> dosyasında"
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:66
 msgid "Reference, manuals, FAQs, HOWTOs, etc. at <literal>http://www.debian.org/doc/</literal>"
-msgstr "Referanslar, kullanım kılavuzları, Sık Sorulan Sorular, Nasıl Belgeleri,vb.<literal>http://www.debian.org/doc/</literal> adresinde"
+msgstr "Başvurular, kullanım kılavuzları, Sık Sorulan Sorular, Nasıl Belgeleri,vb.<literal>http://www.debian.org/doc/</literal> adresinde"
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:73
 msgid "The community is always helpful, search for <literal>users</literal>."
-msgstr "Topluluk her zaman yardımseverdir, <literal>users</literal>.listelerine bakın."
+msgstr "Topluluk her zaman yardımseverdir, <literal>users</literal> listelerine bakın."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:79
 msgid "Contains all kind of useful information."
-msgstr "Her tür kullanışlı bilgiyi içerir"
+msgstr "Her tür kullanışlı bilgiyi içerir."
 
 # type: Content of: <article><section><title>
 #: entries.dbk:85
@@ -137,7 +137,7 @@
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:102
 msgid "E.g. to set up the network w/o DHCP or using LILO instead of GRUB."
-msgstr "Ör. Ağ ayarlarını DHCP kullanmadan yapılandırmak veya GRUB yerine LILO kullanımı"
+msgstr "Ör. Ağ ayarlarını DHCP kullanmadan yapılandırmak veya GRUB yerine LILO kullanmak"
 
 # type: Content of: <article><section><title>
 #: entries.dbk:108
@@ -147,22 +147,22 @@
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:114
 msgid "All about existing and fixed bugs."
-msgstr "Mevcut ve düzeltilmiş bütün hatalar hakkında"
+msgstr "Mevcut ve düzeltilmiş bütün hatalar hakkında."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:119
 msgid "See <literal>http://bugs.debian.org/<replaceable>package-name</replaceable>/</literal>, use <literal>wnpp</literal> to ask for new packages."
-msgstr "Bakın <literal>http://bugs.debian.org/<replaceable>package-name</replaceable>/</literal>,yeni paketler bulmak için<literal>wnpp</literal>'yi kullanın."
+msgstr "Bakın <literal>http://bugs.debian.org/<replaceable>package-name</replaceable>/</literal> (yeni paket istekleri için <literal>wnpp</literal>'yi kullanın)."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:126
 msgid "Report a bug by e-mail."
-msgstr "Eposta ile hata bildir"
+msgstr "E-posta ile hata bildir."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:131
 msgid "Instructions at <literal>http://www.debian.org/Bugs/Reporting</literal>"
-msgstr "Yönergeler<literal>http://www.debian.org/Bugs/Reporting</literal> adresinde"
+msgstr "Yönergeler <literal>http://www.debian.org/Bugs/Reporting</literal> adresinde"
 
 # type: Content of: <article><section><title>
 #: entries.dbk:137
@@ -172,27 +172,27 @@
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:141
 msgid "All system configuration files are under directory <filename>/etc/</filename>."
-msgstr "Tüm sistem yapılandırma dosyaları <filename>/etc/</filename> dizini altında"
+msgstr "Tüm sistem yapılandırma dosyaları <filename>/etc/</filename> dizini altında."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:146
 msgid "Default text editor. May be <command>nano</command>, <command>emacs</command>, <command>vi</command>, <command>joe</command>."
-msgstr "Varsayılan metin editörü.Ör.<command>nano</command> <command>emacs</command>, <command>vi</command>, <command>joe</command>.olabilir."
+msgstr "Varsayılan metin düzenleyici. Ör. <command>nano</command>, <command>emacs</command>, <command>vi</command>, <command>joe</command>."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:154
 msgid "Browser interface to printing system."
-msgstr "Yazdırma sistemi için tarayıcı arayüzü"
+msgstr "Yazdırma sistemi için tarayıcı arayüzü."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:160
 msgid "Reconfigure a package, e.g. console-common (keyboard), locales (localisation)."
-msgstr "Paketi yeniden yapılandır, ör: console-common (klavye), locales (yerelleştirme)."
+msgstr "Paketi yeniden yapılandır, ör. console-common (klavye), locales (yerelleştirme)."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:166
 msgid "Manage command alternatives."
-msgstr "Komut alternatiflerini yönet"
+msgstr "Komut alternatiflerini yönet."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:170
@@ -202,12 +202,12 @@
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:179
 msgid "Build a kernel packages from sources, if a customised kernel is really needed, needs <literal>kernel-package</literal>."
-msgstr "Özelleştirilmiş bir çekirdeğe gerçekten ihtiyacınız varsa,kaynak koddan yeni bir çekirdek derleyin,<literal>kernel-package</literal> paketini gerekir"
+msgstr "Özelleştirilmiş bir çekirdeğe gerçekten ihtiyacınız varsa, kaynak koddan yeni bir çekirdek derleyin (<literal>kernel-package</literal> paketi gerekir)."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:186
 msgid "Create and install third-party modules (gspca, ...), needs <literal>module-assistant</literal>."
-msgstr "3. parti modülleri (gspca,...)oluşturmak ve kurmak<literal>module-assistant</literal> gerektirir."
+msgstr "Üçüncü parti modülleri (gspca, ...) oluşturmak ve kurmak (<literal>module-assistant</literal> gerektirir)."
 
 # type: Content of: <article><section><title>
 #: entries.dbk:193
@@ -222,27 +222,27 @@
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:204
 msgid "Stop a service, system daemon."
-msgstr "Servis ya da artalan sürecini durdur"
+msgstr "Servis ya da artalan sürecini durdur."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:210
 msgid "Start a service, system daemon."
-msgstr "Servis ya da artalan sürecini başlat"
+msgstr "Servis ya da artalan sürecini başlat."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:215
 msgid "Halts, reboots, shuts down system."
-msgstr "Sistemi durdur, yeniden başlat, kapat"
+msgstr "Sistemi durdur, yeniden başlat, kapat."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:220
 msgid "All log files are under this directory."
-msgstr "Tüm log dosyaları bu dizinde bulunur"
+msgstr "Tüm günlük (log) dosyaları bu dizinde bulunur."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:225
 msgid "Default values for many daemons and services."
-msgstr "Bir çok artalan süreci ve servis için varsayılan değerler"
+msgstr "Bir çok artalan süreci ve servis için varsayılan değerler."
 
 # type: Content of: <article><section><title>
 #: entries.dbk:231
@@ -252,62 +252,62 @@
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:235
 msgid "Print files to screen."
-msgstr "Dosyaları ekrana yazdır"
+msgstr "Dosyaları ekrana yazdır."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:239
 msgid "Change to directory."
-msgstr "Dizine geç"
+msgstr "Dizine geç."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:244
 msgid "Copy files and directories."
-msgstr "Dosyaları ve dizinleri kopyala"
+msgstr "Dosyaları ve dizinleri kopyala."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:248
 msgid "Echo string to screen."
-msgstr "Dizgeyi ekrana yazdır"
+msgstr "Dizgiyi ekrana yazdır."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:254
 msgid "Compress, uncompress files."
-msgstr "Dosyaları sıkıştır, aç"
+msgstr "Dosyaları sıkıştır, aç."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:258
 msgid "Show contents of files."
-msgstr "Dosyanın içeriğini göster"
+msgstr "Dosya içeriğini göster."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:263
 msgid "List files."
-msgstr "Dosyaları listele"
+msgstr "Dosyaları listele."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:268
 msgid "Create directories."
-msgstr "Dizin oluştur"
+msgstr "Dizin oluştur."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:273
 msgid "Move, rename files."
-msgstr "Dosyayı taşı, adını değiştir"
+msgstr "Dosyayı taşı, adını değiştir."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:277
 msgid "Remove files."
-msgstr "Dosyayı kaldır"
+msgstr "Dosyayı kaldır."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:281
 msgid "Remove empty directories."
-msgstr "Boş dizini kaldırma"
+msgstr "Boş dizini kaldır."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:288
 msgid "<emphasis>C</emphasis>reate, e<emphasis>X</emphasis>tract, list <emphasis>T</emphasis>able of archive file, <emphasis>z</emphasis>, <emphasis>j</emphasis> for <filename>.gz</filename>, <filename>.bz2</filename>."
-msgstr "<emphasis>C</emphasis>reate(oluştur), e<emphasis>X</emphasis>tract(aç), list <emphasis>T</emphasis>able of archive file,(arşiv tablosunu göster) <emphasis>z</emphasis>,<filename>.gz</filename> için <emphasis>j</emphasis>, <filename>.bz2</filename>.için"
+msgstr "<emphasis>C</emphasis>reate (oluştur), e<emphasis>X</emphasis>tract (aç), list <emphasis>T</emphasis>able of archive file (arşiv tablosunu göster). <emphasis>z</emphasis>, <filename>.gz</filename> için; <emphasis>j</emphasis>, <filename>.bz2</filename> için."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:297
@@ -318,142 +318,142 @@
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:305
 msgid "Find search-string in files."
-msgstr "<replaceable>search-string</replaceable>(aranacak dizge)'yi dosyalarda bul"
+msgstr "<replaceable>search-string</replaceable> (aranacak dizgi)'yi dosyalarda bul"
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:311
 msgid "Send signal to process (e.g. terminate it)."
-msgstr "Sürece sinyal gönder (ör. sonlandır)"
+msgstr "Sürece sinyal gönder (ör. sonlandır)."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:317
 msgid "Create a symbolic link to a file."
-msgstr "Dosyaya sembolik bağ oluştur"
+msgstr "Dosyaya sembolik bağ oluştur."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:323
 msgid "Show current processes."
-msgstr "Çalışan süreçleri göster"
+msgstr "Çalışan süreçleri göster."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:328
 msgid "Become another user, e.g. <literal>root</literal>."
-msgstr "Kullanıcı değiştir ör. <literal>root</literal>."
+msgstr "Kullanıcı değiştir, ör. <literal>root</literal>."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:333
 msgid "Execute a command as <literal>root</literal> as normal user, see <filename>/etc/sudoers</filename>"
-msgstr "<literal>root</literal> haklarıyla komut çalıştırmak için <filename>/etc/sudoers</filename> dosyasına bak"
+msgstr "<literal>root</literal> haklarıyla komut çalıştır (<filename>/etc/sudoers</filename> dosyasına bakın)"
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:341
 msgid "Overwrite file with output of command."
-msgstr "Komutun çıktısını dosyanın üzerine yaz"
+msgstr "Komut çıktısını dosyanın üzerine yaz."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:348
 msgid "Append output of command to file."
-msgstr "Komutun çıktısını dosyaya ekle"
+msgstr "Komut çıktısını dosyaya ekle."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:355
 msgid "Use output of command 1 as input of command 2."
-msgstr "1. komutun çıktısını 2. komutun girdisi olarak kullan"
+msgstr "Birinci komutun çıktısını ikinci komutun girdisi olarak kullan."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:362
 msgid "Use file as input for command."
-msgstr "Dosyayı komutun girdisi olarak kullan"
+msgstr "Dosyayı komutun girdisi olarak kullan."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:372
 msgid "Update packages listings from package repositories as listed in <filename>/etc/apt/sources.list</filename>. Required whenever that file or the contents of the repositories change."
-msgstr "<filename>/etc/apt/sources.list</filename> dosyasında listelenen paket depoları ile paket listelerini güncelle.Bu dosyanın içeriği değiştiğinde ya da depoların içeriği değiştiğinde kullanılmalıdır."
+msgstr "<filename>/etc/apt/sources.list</filename> dosyasında listelenen paket depoları ile paket listelerini güncelle. Bu dosyanın ya da depoların içeriği değiştiğinde kullanılmalıdır."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:381
 msgid "Search packages and descriptions for <replaceable>search-string</replaceable>."
-msgstr "<replaceable>search-string</replaceable> için paketleri ve tanımlamaları ara"
+msgstr "<replaceable>search-string</replaceable> için paketleri ve açıklamalarını ara."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:387
 msgid "Show versions and priorities of available packages."
-msgstr "Kullanılabilir paketlerin sürümlerini ve önceliklerini göster"
+msgstr "Kullanılabilir paketlerin sürümlerini ve önceliklerini göster."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:393
 msgid "Show package information incl. description."
-msgstr "Tanımlamalar da dahil olmak üzere paket bilgisini göster"
+msgstr "Açıklamalar da dahil olmak üzere paket bilgisini göster."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:399
 msgid "Show package dependencies (needed packages)."
-msgstr "Paket bağımlılılarını (gerekli paketleri) göster"
+msgstr "Paket bağımlılılarını (gerekli paketleri) göster."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:405
 msgid "Install packages from repositories with all dependencies."
-msgstr "Paketi tüm bağımlılıkları ile birlikte depolardan kur"
+msgstr "Paketi tüm bağımlılıkları ile birlikte depolardan kur."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:410
 msgid "Install newest versions of all packages currently installed."
-msgstr "Yüklü olan tüm paketlerin güncel sürümlerini yükle"
+msgstr "Yüklü olan tüm paketlerin güncel sürümlerini yükle."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:415
 msgid "Like <command>apt-get upgrade</command>, but with advanced conflict resolution."
-msgstr "<command>apt-get upgrade</command> komutuna benzer fakat çakışma çözümü daha gelişmiştir"
+msgstr "<command>apt-get upgrade</command> komutuna benzer fakat çakışma çözümleyicisi daha gelişkindir."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:421
 msgid "Remove packages with all needed packages."
-msgstr "Paketi tüm bağımlılıklarıyla birlikte kaldır"
+msgstr "Paketi tüm bağımlılıklarıyla birlikte kaldır."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:426
 msgid "Remove packages that no other packages depend on."
-msgstr "Paketi başka paketlerin ihtiyaç duymadığı bağımlılıkları ile birlikte kaldır"
+msgstr "Paketi diğer paketlerin ihtiyaç duymadığı bağımlılıkları ile birlikte kaldır."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:432
 msgid "List all packages needed by the one given."
-msgstr "Paketin ihtiyaç duyduğu tüm paketleri listele"
+msgstr "Paketin ihtiyaç duyduğu tüm paketleri listele."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:438
 msgid "List all packages that need the one given."
-msgstr "Pakete ihtiyaç duyan tüm paketleri listele"
+msgstr "Pakete ihtiyaç duyan tüm paketleri listele."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:443
 msgid "Update content listings from package repositories, see <command>apt-get update</command>"
-msgstr "İçerik listelerini paket depolarından güncelle, bkz.<command>apt-get update</command>"
+msgstr "İçerik listelerini paket depolarından güncelle, bkz. <command>apt-get update</command>"
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:450
 msgid "Search packages for file."
-msgstr "Dosyayı paketlerde ara"
+msgstr "Dosyayı paketlerde ara."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:455
 msgid "List contents of a package."
-msgstr "Paketin içeriğini listele"
+msgstr "Paketin içeriğini listele."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:459
 msgid "Installs packages automatically if needed, can replace <command>apt-file</command>, needs <literal>auto-apt</literal>."
-msgstr "Gereken paketleri otomatik olarak kurar, <command>apt-file</command> komutunun yerine kullanılır, <literal>auto-apt</literal>.paketini gerektirir."
+msgstr "Gereken paketleri otomatik olarak kur. <command>apt-file</command> komutunun yerine kullanılır, <literal>auto-apt</literal> paketini gerektirir."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:465
 msgid "Console interface to APT, needs <literal>aptitude</literal>."
-msgstr "APT için konsol arayüzü, <literal>aptitude</literal>.paketini gerektirir"
+msgstr "APT için uçbirimi arayüzü, <literal>aptitude</literal> paketini gerektirir."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:470
 msgid "GUI interface to APT, needs <literal>synaptic</literal>."
-msgstr "APT için GUI arayüzü, <literal>synaptic</literal>.paketini gerektirir"
+msgstr "APT için GUI arayüzü, <literal>synaptic</literal> paketini gerektirir."
 
 # type: Content of: <article><section><title>
 #: entries.dbk:476
@@ -463,32 +463,32 @@
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:481
 msgid "List packages."
-msgstr "Paketleri listele"
+msgstr "Paketleri listele."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:486
 msgid "Show package information."
-msgstr "Paket bilgisini göster"
+msgstr "Paket bilgisini göster."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:491
 msgid "List contents of package file."
-msgstr "Paket dosyasının içeriğini göster"
+msgstr "Paket dosyasının içeriğini göster."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:497
 msgid "Show which package a file belongs to."
-msgstr "Dosyanın ait olduğu paketi göster"
+msgstr "Dosyanın ait olduğu paketi göster."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:503
 msgid "Install package files."
-msgstr "Paket dosyasını yükle"
+msgstr "Paket dosyalarını kur."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:507
 msgid "Audit check sums of installed packages, needs <literal>debsums</literal>."
-msgstr "Kurulu paketlerin sağlama toplamlarını denetle, <literal>debsums</literal>.paketini gerektirir"
+msgstr "Kurulu paketlerin sağlama toplamlarını denetle, <literal>debsums</literal> paketini gerektirir"
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:513
@@ -499,7 +499,7 @@
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:520
 msgid "Compare version numbers, check with <command>echo $?</command>."
-msgstr "Sürüm numaralarını karşılaştır, <command>echo $?</command>.ile kontrol et"
+msgstr "Sürüm numaralarını karşılaştır, <command>echo $?</command> ile kontrol et."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:526
@@ -507,18 +507,18 @@
 "Query installed packages, format e.g. '${Package} ${Version} ${Installed-Size}\\n"
 "'."
 msgstr ""
-"Yüklü paketleri sorgula, format ör. '${Paket} ${Sürüm} ${Kurulum-Boyutu}\\n"
+"Yüklü paketleri sorgula, ör. '${Paket} ${Sürüm} ${Kurulum-Boyutu}\\n"
 "'."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:533
 msgid "Write package selections to file."
-msgstr "Paket seçimlerini dosyaya yaz"
+msgstr "Paket seçimlerini dosyaya yaz."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:539
 msgid "Set package selections from file."
-msgstr "Paket seçimlerini dosyadan ayarla"
+msgstr "Paket seçimlerini dosyadan ayarla."
 
 # type: Content of: <article><section><title>
 #: entries.dbk:545
@@ -528,7 +528,7 @@
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:549
 msgid "Network interface configuration."
-msgstr "Ağ arayüz yapılandırması"
+msgstr "Ağ arayüzü yapılandırması."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:554
@@ -538,17 +538,17 @@
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:559
 msgid "Show and manipulate network interfaces and routing, needs <literal>iproute</literal>."
-msgstr "Ağ arayüzlerini ve yönlendirmeleri göster, ayarla, <literal>iproute</literal>.paketini gerektirir."
+msgstr "Ağ arayüzleri ve yönlendirmeleri göster ve ayarla, <literal>iproute</literal> paketini gerektirir."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:565
 msgid "Login at other machine."
-msgstr "Uzak bir makinede oturum aç"
+msgstr "Uzak bir makinede oturum aç."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:570
 msgid "Copy files to other machine (and vice versa)."
-msgstr "Uzak makineye dosya kopyala (ya da tam tersi)"
+msgstr "Uzak makineye dosya kopyala (ya da tam tersi)."
 
 # type: Content of: <article><section><title>
 #: entries.dbk:576
@@ -558,7 +558,7 @@
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:580
 msgid "Configuration files."
-msgstr "Yapılandırma dosyaları"
+msgstr "Yapılandırma dosyaları."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:584
@@ -568,7 +568,7 @@
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:589
 msgid "Contains available modules files. To enable a module, use <command>a2enmod</command>."
-msgstr "Kullanılabilir modülleri içerir.Bir modülü kurmak için <command>a2enmod</command>.kullanılır."
+msgstr "Kullanılabilir modülleri içerir. Bir modülü kurmak için <command>a2enmod</command> kullanılır."
 
 # type: Content of: <article><section><title>
 #: entries.dbk:595
@@ -578,7 +578,7 @@
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:599
 msgid "Main configuration file."
-msgstr "Ana Yapılandırma Dosyası"
+msgstr "Ana yapılandırma dosyası."
 
 # type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
 #: entries.dbk:603

Reply to: