[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] daemon* Selçuk Mıynat [2008-10-24 11:54:41+0300]
> daemon için türkçe bir karşılık var mı?

Nilgün (Belma Bugüner) hanımın güzel bir önerisi[1] vardı bunun için:
"artalan süreci", "süreç"

[1] http://www.listweb.bilkent.edu.tr/Linux/terim/2003/May/0002.html

-- 
roktas


Reply to: