[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DICO] daemondaemon için türkçe bir karşılık var mı?

Reply to: