[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package man-db 2.4.4-4Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
man-db. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Wednesday, July 11, 2007.

Thanks,

# Turkish translation of man-db.
# This file is distributed under the same license as the man-db package.
# Mehmet Turker <mturker@innova.com.tr>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: man-db\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: cjwatson@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-27 18:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-23 10:20+0200\n"
"Last-Translator: Mehmet Turker <mturker@innova.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
"Plural-Forms:  nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:2001
msgid "Should man and mandb be installed 'setuid man'?"
msgstr "man ve mandb'nin 'setuid man' olarak kurulmasını ister misiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:2001
msgid ""
"The man and mandb program can be installed with the set-user-id bit set, so "
"that they will run with the permissions of the 'man' user. This allows "
"ordinary users to benefit from the caching of preformatted manual pages "
"('cat pages'), which may aid performance on slower machines."
msgstr ""
"man kullanıcısı izinleri ile çalışması için man ve mandb uygulamaları set-"
"user-id biti ile kurulabilir. Bu, normal kullanıcıların önceden "
"biçimlendirilmiş yardım sayfalarının önbelleğe alınması avantajından "
"yararlanmalarını sağlar ('cat pages'). Önbellek kullanımı, yavaş makinelerde "
"performans artışına yardımcı olabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:2001
msgid ""
"Cached man pages only work if you are using an 80-column terminal, to avoid "
"one user causing cat pages to be saved at widths that would be inconvenient "
"for other users. If you use a wide terminal, you can force man pages to be "
"formatted to 80 columns anyway by setting MANWIDTH=80."
msgstr ""
"Önbelleğe alınmış man sayfaları sadece eğer 80 sütun genişlikte bir terminal "
"kullanıyorsanız çalışır. Bu, bir kullanıcı için görüntülenmiş sayfaların "
"diğer kullanıcılarla uyumlu olmayan genişliklerde kaydedilmemesi içindir. "
"Eğer geniş bir terminal kullanıyorsanız MANWIDTH=80 ayarıyla man sayfalarını "
"80 sütun genişliğinde biçimlendirmeye zorlayabilirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:2001
msgid ""
"Enabling this feature may be a security risk, so it is disabled by default. "
"If in doubt, you should leave it disabled."
msgstr ""
"Bu özelliği açmak bir güvenlik riski oluşturabilir, bu yüzden "
"etkinleştirilmedi. Eğer kararsızsanız böyle bırakmanızı tavsiye ederiz."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:3001 ../templates.master:4001
msgid "Should mandb build its database now?"
msgstr "mandb kendi veritabanını şimdi yaratsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:3001
msgid ""
"You do not yet have a database of manual page descriptions. Building one may "
"take some time, depending on how many pages you have installed; it will "
"happen in the background, possibly slowing down the installation of other "
"packages."
msgstr ""
"Henüz kılavuz (manual) sayfa açıklamaları için bir veritabanınız yok. Bir "
"veritabanı yaratmak kurulu sayfaların sayısına bağlı olarak bir miktar zaman "
"alabilir. Bu işlem arka planda yapılacak ve muhtemelen diğer paketlerin "
"kurulumunu da yavaşlatacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:3001 ../templates.master:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you do not build the database now, it will be built the next time /etc/"
#| "cron.weekly/mandb runs, or you can do it yourself using 'mandb -c' as "
#| "user 'man'. In the meantime, the 'whatis' and 'apropos' commands will not "
#| "be able to display any output."
msgid ""
"If you do not build the database now, it will be built the next time /etc/"
"cron.weekly/man-db runs (automatically or manually). Until then, the "
"'whatis' and 'apropos' commands will not be able to display any output."
msgstr ""
"Eğer veritabanını şimdi yaratmazsanız bir dahaki sefere /etc/cron weekly/"
"mandb çalıştığı zaman otomatik olarak yaratılacaktır. Bu işlemi 'mandb -c' "
"komutunu kullanarak kendiniz de yapabilirsiniz. Şu an için 'whatis' ve "
"'apropos' komutları herhangi bir çıktı görüntüleyemeyecektir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:4001
msgid ""
"This version of man-db is incompatible with your existing database of manual "
"page descriptions, so that database needs to be rebuilt. This may take some "
"time, depending on how many pages you have installed; it will happen in the "
"background, possibly slowing down the installation of other packages."
msgstr ""
"man-db'nin bu sürümü kılavuz sayfa açıklamalarına ait sisteminizde mevcut "
"veritabanıyla uyumsuz. Bu yüzden veritabanının tekrar oluşturulması "
"gerekiyor. Bir veritabanı yaratmak kurulu sayfaların sayısına bağlı olarak "
"bir miktar zaman alabilir. Bu işlem arka planda yapılacak ve muhtemelen "
"diğer paketlerin kurulumunu da yavaşlatacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:4001
msgid "Incompatible changes like this should happen rarely."
msgstr "Bunun gibi uyumsuz değişiklikler nadiren olmaktadır."

Reply to: