[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package sambaHi,

The translation of the samba package templates is shown during scratch installs of
Debian when users choose the "File server" task.

Therefore, it has been listed in the D-I "level 4" translations (indeed the
only package in that category).

The English templates have changed a while ago, and your translation has
still not been updated.

Samba package maintainers would be grateful if you could take the time and
update it. Please send the updated file as a wishlist
bug against samba.

We plan an upload in the upcoming week, so we actually recommend that you
update this translation as quickly as possible and send it before Oct. 10th.


# Turkish translation of samba.
# This file is distributed under the same license as the samba package.
# Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>, 2004. 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: samba\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-15 07:59-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-01 09:42+0300\n"
"Last-Translator: Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
msgstr ""
"WINS ayarlarını DHCP'den kullanmak için smb.conf dosyasında değişiklik "
"yapılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid ""
"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
"network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
"(\"NetBIOS name servers\") present on the network.  This requires a change "
"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
msgstr ""
"Eğer bilgisayarınız IP adresini ağınızdaki bir DHCP sunucusundan alıyorsa, "
"DHCP sunucusu ayrıca ağınızda bulunan WINS sunucuları (\"NetBIOS alanadı "
"sunucuları\") hakkında da bilgi verebilir.  Bu, smb.conf dosyanızda DHCP "
"tarafından sunulan WINS ayarlarının otomatik olarak /etc/samba/dhcp.conf "
"dosyasından okunmasını sağlayan bir değişikliği gerektirir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
#, fuzzy
msgid ""
"The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
msgstr ""
"Bu özellikten yararlanabilmek için dhcp3-client paketinin kurulmuş olması "
"gerekir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
#, fuzzy
msgid "Configure smb.conf automatically?"
msgstr "\"smb.conf\" dosyası debconf ile yapılandırılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
#, fuzzy
msgid ""
"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
"Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an 'include' "
"line or an option that spans multiple lines, which could confuse the "
"automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
"hand to get it working again."
msgstr ""
"Geri kalan Samba yapılandırması Samba uygulamalarını (nmbd ve smbd) "
"yapılandırmak için kullanılan /etc/samba/smb.conf dosyasındaki parametreleri "
"etkileyen sorularla devam edecektir. Mevcut smb.conf dosyası, debconf'u "
"şaşırtabilecek ve smb.conf dosyanızı elle değiştirilmesi zorunda kılacak bir "
"'include' satırı veya birden fazla satır boyunca devam eden bir seçenek "
"içeriyor."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
#, fuzzy
msgid ""
"If you do not choose this option, you will have to handle any configuration "
"changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
"configuration enhancements."
msgstr ""
"Eğer smb.conf'u yapılandırmak için debconf'u kullanmıyorsanız bütün "
"yapılandırma değişikliklerini kendiniz elle yapmanız gerekir.  Bu durumda "
"periyodik olarak sunulan yapılandırma iyileştirmelerinden de "
"yararlanamayacaksınız.  Bu nedenlerle eğer mümkünse debconf kullanımı "
"tavsiye edilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
#, fuzzy
msgid "Workgroup/Domain Name:"
msgstr "Çalışma Grubu/Etki Alanı İsmi?"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
#, fuzzy
msgid ""
"Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
"queried by clients. Note that this parameter also controls the domain name "
"used with the security=domain setting."
msgstr ""
"Bu ayar, sunucunuzun istemciler tarafından sorgulandığında hangi Çalışma "
"Grubu içerisinde gözükeceğini kontrol eder. Aklınızda bulunsun, bu parametre "
"ayrıca security=domain ayarı ile beraber kullanılacak Etki Alanını da "
"kontrol eder."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid "Use password encryption?"
msgstr "Parola şifrelenmesi kullanılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
#, fuzzy
msgid ""
"All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
"passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
"parameter in your Windows registry."
msgstr ""
"Yeni Windows istemcileri SBM sunucularıyla şifrelenmiş parolalar kullanarak "
"iletişim kurarlar. Eğer düz metin parolaları kullanmak istiyorsanız Windows "
"registry içinde bir parametreyi değiştirmelisiniz. Eğer bu işlemi "
"yapmışsanız, geçerli bir /etc/samba/smbpasswd dosyanız olduğundan ve buraya "
"smbpasswd komutu kullanarak bütün kullanıcılar için parola kaydı "
"eklendiğinden emin olun."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
#, fuzzy
msgid ""
"Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have a "
"valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each "
"user using the smbpasswd command."
msgstr ""
"Yeni Windows istemcileri SBM sunucularıyla şifrelenmiş parolalar kullanarak "
"iletişim kurarlar. Eğer düz metin parolaları kullanmak istiyorsanız Windows "
"registry içinde bir parametreyi değiştirmelisiniz. Eğer bu işlemi "
"yapmışsanız, geçerli bir /etc/samba/smbpasswd dosyanız olduğundan ve buraya "
"smbpasswd komutu kullanarak bütün kullanıcılar için parola kaydı "
"eklendiğinden emin olun."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
msgstr "Samba parola veritabanı /var/lib/samba/passwd.tdb yaratılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid ""
"To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must "
"be configured to use encrypted passwords.  This requires user passwords to "
"be stored in a file separate from /etc/passwd.  This file can be created "
"automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd "
"and be kept up-to-date in the future."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
#, fuzzy
msgid ""
"If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
"your client machines) to use plaintext passwords."
msgstr ""
"Windows'un çoğu sürümüyle uyumlu olması için, Samba'nın şifreli parolaları "
"kullanmak üzere yapılandırılması gerekir.  Bu işlem kullanıcı parolalarının /"
"etc/passwd dosyasından farklı bir yerde saklanmasını gerektirir. Bu dosya "
"otomatik olarak yaratılabilir, fakat parolaların (siz veya kullanıcı "
"tarafından) smbpasswd çalıştırılarak elle girilmesi ve gelecekte de güncel "
"tutulması gerekir.  Eğer bunu yaratmazsanız, düz metin parolalar "
"kullanabilmek için samba'yı (ve muhtemelen istemci makineleri) yeniden "
"yapılandırmanız gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için samba-doc paketinden "
"çıkan /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html'ye başvurun."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid ""
"See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
"package for more details."
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../samba.templates:2001
msgid "daemons"
msgstr "artalan süreçleri"

#. Type: select
#. Choices
#: ../samba.templates:2001
msgid "inetd"
msgstr "inetd"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:2002
msgid "How do you want to run Samba?"
msgstr "Samba'nın nasıl çalışmasını istersiniz?"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:2002
msgid ""
"The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
"daemon is the recommended approach."
msgstr ""
"Samba artalan süreci smbd, normal bir artalan süreci olarak veya inetd'den "
"çalışabilir. Tavsiye edilen yaklaşım artalan süreci olarak çalıştırmaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:3001
msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
msgstr "/etc/samba/smbpasswd /var/lib/samba/passwd.tdb'ye taşınsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:3001
msgid ""
"Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which supersedes "
"the /etc/samba/smbpasswd file."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:3001
#, fuzzy
msgid ""
"Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
"automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb.  Do not choose this "
"option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
msgstr ""
"Samba 3.0, /etc/samba/smbpasswd'nin yerini alan yeni ve daha eksiksiz bir "
"SAM veritabanı arayüzü ile birlikte geliyor. Mevcut smbpasswd dosyasının /"
"var/lib/samba/passdb.tbd dosyasına dönüştürülmesini ister misiniz?  Eğer "
"başka bir pdb arkayüzü (ör. LDAP) kullanmayı planlıyorsanız, burada 'hayır' "
"cevabını vermelisiniz."

#~ msgid "daemons, inetd"
#~ msgstr "artalan süreçleri, inetd"

Reply to: