[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: Re: apt-get upgrade olmuyor.Bu çeviri ne durumda ? Eğer kimse almadıysa ben üstlenebilirim.

------- Forwarded message -------
From: "Emre Kadıoğlu" <kadiogluemre@gmail.com>
To: "erdem basegmez" <erdembasegmez@yahoo.com>
Cc: Erol <erol@linuxcuyuz.biz>, debian-user-turkish@lists.debian.org
Subject: Re: apt-get upgrade olmuyor.
Date: Wed, 30 Mar 2005 21:56:58 +0300

sorun apt nin çevirisinin yapılmamış olmasından kaynaklanıyor y yerine e
yazarsanız ya da hiç bir şey yazmadan enter tuşuna basarsanız abort
falan olmaz.

erdem basegmez yazmış:

--- Erol <erol@linuxcuyuz.biz> wrote:

erdem basegmez wrote:


meraba arkada&#351;lar&#305;m. ben debian a yeni
geçtim ve bir kaç problemim war. problem &#351;u:

ben apt-get ile update yap&#305;yorum. ama apt-get
upgrade kodunu werdi&#287;imde bana devam edip
etmeyece&#287;imi soruyor. ben "y" diyorum. ama

abort

yaz&#305;yor ve i&#351;lem yapm&#305;yor. neden bi
türlü anlamad&#305;m. acil
cevaplar&#305;n&#305;z&#305; bekliyorum.

@ bircok nedeni olabilir. ciktinin (hatanin)
tamamini buraya
yazarsaniz belki bir cözüm bulabiliriz.


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam

protection around
http://mail.yahoo.com
-- .Erol


-- To UNSUBSCRIBE, email to
debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
i&#351;te tam olarak yaz&#305; bu.

eduedix@debian:~$ su

Password:
debian:/home/eduedix# apt-get upgrade
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following packages have been kept back:
 gstreamer0.8-misc gstreamer0.8-vorbis
The following packages will be upgraded:
 capplets capplets-data console-terminus dia-common
dia-gnome dia-libs
 evolution evolution-data-server fontconfig gedit
gedit-common gimp gimp-data
 gnome-control-center gnome-games gnome-games-data
gnome-panel
 gnome-panel-data gnome-terminal gnome-volume-manager
gs-common
 gstreamer0.8-audiofile gstreamer0.8-flac
gstreamer0.8-gnomevfs
 gstreamer0.8-mad gstreamer0.8-oss
gstreamer0.8-plugin-apps
 gstreamer0.8-tools gtkhtml3.2 inkscape kvim libcurl3
libebook8 libecal6
 libedata-book1 libedata-cal5 libedataserver3
libegroupwise6 libexif10
 libfontconfig1 libgal2.2-1 libgal2.2-common
libgimp2.0 libglibmm-2.4-1
 libgnome-pilot2 libgstreamer-gconf0.8-0
libgstreamer-plugins0.8-0
 libgstreamer0.8-0 libgtkhtml3.2-11
libgtksourceview-common
 libgtksourceview1.0-0 libidl0 libieee1284-3
liblircclient0 libmyspell3
 libogg0 liborbit2 libpanel-applet2-0 libsane
libselinux1 libvorbis0a
 libvorbisenc2 libvorbisfile3 libvte-common libvte4
libxml2 libxslt1.1
 python-gtk2 python2.3-gtk2 rhythmbox sane-utils
tasksel totem totem-xine
 usbutils vim vim-common xfonts-terminus
78 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not
upgraded.
Need to get 63.3MB of archives.
After unpacking 5373kB of additional disk space will
be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Abort.
debian:/home/eduedix# __________________________________ Do you Yahoo!? Make Yahoo! your home page http://www.yahoo.com/r/hs


--
Osman Yüksel
http://blog.sonsuzdongu.comReply to: