[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://apacheSelam,

* Deniz Bahadir GUR [2004-07-02 01:31:52+0300]
> bu ilk cevirim oldugu icin yanlislarim olabilir.
> birde svn-tr ci komutunu nasil kullanacagim?

Ceviri icin tesekkurler, elinize saglik. Duzeltme onerilerim asagida. 
'svn-tr ci' komutunu kullanmaniz icin oncelikle bir calisma kopyasina 
sahip olmaniz gerekiyor. Yani 'svn-tr co po-debconf://apache' komutuyla 
depodan once calisma kopyasinin almaniz gerekiyor. Daha sonra calisma 
dizinine gecerek basitce 'svn-tr ci' ile degisiklikleri depoya 
gonderebilirsiniz. (Ben -duzeltilmis haliyle- dosyayi zaten depoya 
gonderdim.)


--- tr.po.orig	2004-07-04 12:25:09.000000000 +0300
+++ tr.po	2004-07-04 13:46:41.000000000 +0300
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../apache-common.templates:3
 msgid "Old log rotation scripts exists and are modified"
-msgstr "Eski günlük çevirme betikleri var ve değiştirilmiş"
+msgstr "Eski günlük döndürme betikleri var ve değiştirilmiş"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -29,15 +29,15 @@
 "have not been touched, but you might want to remove them to avoid having "
 "your logs rotated multiple times."
 msgstr ""
-"Eski günlük çevirme betikleriniz /etc/cron.d ve /etc/${flavour} içinde mevcut, "
-"onlara dokunulmamış, fakat günlüklerinizin çok kere çevrilmesinden kaçınmak için "
-"onları silmek isteyebilirsiniz "
+"Eski günlük döndürme betikleriniz /etc/cron.d ve /etc/${flavour} içinde "
+"mevcut. Onlara dokunulmamış, fakat günlüklerinizin çok kere çevrilmesinden "
+"kaçınmak için onları silmek isteyebilirsiniz "
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../apache-common.templates:10
 msgid "${flavour} has switched to use logrotate"
-msgstr "${flavour} günlük çevirmeleri kullanmak için anahtarlanmıştır"
+msgstr "${flavour} logrotate'i kullanıyor"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -47,9 +47,9 @@
 "you should edit /etc/logrotate.d/${flavour} to have them automatically "
 "rotated."
 msgstr ""
-"Günlüklerinizin bir kısmı /var/log/${flavour} dizininin dışında depolanmiş, "
-"bu yüzden onların otomatik olarak çevrilmesi için /etc/logrotate.d/${flavour} "
-"dosyasını düzenlemeniz gerekir."
+"Günlüklerinizin bir kısmı /var/log/${flavour} dizininin dışında depolanmış. "
+"Bu yüzden onların otomatik olarak döndürülmesi için /etc/logrotate.d/"
+"${flavour} dosyasını düzenlemeniz gerekir."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -66,25 +66,26 @@
 "ones that would prevent the server to run. Two new files will appear in /etc/"
 "apache{-ssl,-perl}:"
 msgstr ""
-""
-"Apache'nin bu sürümünden sonra, apache-ssl ve apache-perl bir daha sunucunun "
-"çalışmasını engelleyecek çok gerekli olanlar hariç, kullanıcı ayaralarını düzeltmeye "
-"çalışmayacak. /etc içinde iki yeni dosya gözükecek, bunlar apache{-ssl,-perl}:"
+"Apache'nin bu sürümünden sonra, apache-ssl ve apache-perl, sunucunun "
+"çalışmasını engelleyecek çok temel olanlar hariç, kullanıcı ayarlarını artık "
+"düzeltmeye çalışmayacak. /etc içinde iki yeni dosya gözükecek, bunlar apache"
+"{-ssl,-perl}:"
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../apache-common.templates:17
 msgid ""
-" - modules.config, that will be used by modules-config to handle\n"
+" - modules.config, that will be used by apache-modconf to handle\n"
 "  LoadModules directives;\n"
 " - suggested_corrections that will contain information about\n"
 "  the differences from the users config and the standard Debian\n"
 "  one and how to fix them."
 msgstr ""
-" - modules.config, modules-config tarafından\n"
-"  LoadModules emirlerini tanımlamak için kullanılacak,\n"
-" - suggested_corrections kullanıcı yapısından ve standart Debian'dan\n"
-"  farkları ve bunların nasıl düzeltileceği hakkında bilgi içerecek."
+" - modules.config, apache-modconf'un LoadModules emirlerini\n"
+"  yönetmesi için kullanılacak;\n"
+" - suggested_corrections, kullanıcıya ait yapılandırma \n"
+"  ile standart Debian yapılandırması arasındaki farklılıklar\n"
+"  ve bunların nasıl düzeltileceği hakkında bilgiler içerecektir."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -100,31 +101,31 @@
 #. Description
 #: ../apache-common.templates:35
 msgid "Please select the modules that ${flavour} will load"
-msgstr "Lütfen ${flavour} yüklenecek modülleri seçin"
+msgstr "Lütfen ${flavour} tarafından yüklenecek modülleri seçin"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../apache-common.templates:40
 msgid "Do you want me to restart ${flavour} now?"
-msgstr "Şimdi ${flavour} tekrar başlatmak için beni istermisiniz?"
+msgstr "${flavour} tekrar başlatılsın mı?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../apache-common.templates:40
 msgid ""
 "Remember that in order to activate the new configuration ${flavour} has to "
-"be restart. You can also restart ${flavour} manually executing /etc/init.d/"
+"be restarted. You can also restart ${flavour} manually executing /etc/init.d/"
 "${flavour} restart"
 msgstr ""
-"Yeni yapılandırma etkinleştirilmesi emri sırasında ${flavour} tekrar başlatıldığını "
-"hatırlayın. /etc/init.d/${flavour} restart komutunu kullanarakta ${flavour} "
-"el ile tekrar başlatabilirsiniz"
+"Yeni yapılandırmanın etkinleştirilmesi için ${flavour} tekrar başlatılmalı. "
+"Bu işlem /etc/init.d/${flavour} restart komutunu kullanarak elle de "
+"yapılabilir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../apache.templates:4 ../apache-ssl.templates:4 ../apache-perl.templates:20
 msgid "Enable suExec?"
-msgstr "suExec etkin kılınsınmı?"
+msgstr "suExec etkinleştirilsin mi?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -134,21 +135,21 @@
 "the script. It is useful if your users have CGI access and don't trust each "
 "other."
 msgstr ""
-"suExec, betiğin sahibi olan kullanıcı tarafından CGI betikleri çalıştıran apachenin bir "
-"özelliğidir. Eğer kullanıcılarınızın CGI erişimi var ve diğer kullanıcılara güvenmiyorlarsa bu "
-"kullanışlıdır."
+"suExec, CGI betiklerinin, betiğin sahibi olan kullanıcının izinleri altında "
+"çalıştırılmasını sağlayan bir apache özelliğidir. Eğer kullanıcılarınızın "
+"CGI erişimi var ve diğer kullanıcılara güvenmiyorlarsa bu özellik faydalıdır."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../apache.templates:12
 msgid "Would you like to start apache at boot time?"
-msgstr "Açılışda apache'yi başlatmak istemisiniz?"
+msgstr "Açılışta apache'yi başlatmak ister misiniz?"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../apache.templates:17
 msgid "Set the FQDN for apache default server"
-msgstr "Apache varsayılan sunucusu için FQDN'i belirleyin"
+msgstr "Öntanımlı Apache sunucusu için FQDN'i ayarlayın"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -160,16 +161,16 @@
 "otherwise set it temporary to localhost (Note that using localhost might "
 "results in apache printing some harmless warnings)."
 msgstr ""
-"Bu bilgisayar için FQDN'in (Tamamen Yetkili Alan Adı, Ör: www.debian.org) "
-"ne olduğunu bilmiyorsaniz lütfen ağ yöneticinize sorun veya geçici olarak "
-"localhost yapın. (Dikkat bu localhost olarak kullanıldığında apache zararsız "
-"uyarılar verebilir)."
+"Bu bilgisayar için FQDN'in (Tam Nitelikli Alan Adı, ör: www.debian.org) ne "
+"olduğunu bilmiyorsaniz lütfen ağ yöneticinize sorun veya geçici olarak "
+"localhost yapın. (Dikkat bu localhost olarak kullanıldığında apache bazı "
+"zararsız uyarılar verebilir)."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../apache.templates:27
 msgid "Set the email address of the apache administrator"
-msgstr "Apache yöneticisinin e-posta adresini belirleyin"
+msgstr "Apache yöneticisinin e-posta adresini ayarlayın"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -177,7 +178,7 @@
 msgid ""
 "Set the directory that will contain the web pages for apache default server"
 msgstr ""
-"Apache varsayılan sunucusu için web sayfalarını içerecek dizini belirleyin"
+"Öntanımlı Apache sunucusu için web sayfalarını içerecek dizini ayarlayın"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -187,14 +188,14 @@
 "The default is set to /var/www according to the FHS. If you will use a non "
 "default setting the contents of /var/www will NOT be touched/moved."
 msgstr ""
-"Varsayılanda FHS'e göre /var/www olarak ayarlanır. Varsayılan dışında bir ayar "
-"kullanacaksanız /var/www iceriği dokunulmamış/taşınmamış olacak."
+"Öntanımlı dizin FHS'ye göre /var/www olarak ayarlanır. Varsayılan dışında "
+"bir ayar kullanacaksanız, /var/www içeriği korunacak/taşınmayacaktır."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../apache.templates:40
 msgid "Set the TCP port on which the apache server will listen"
-msgstr "Apache sunucusunun dinleyeceği TCP kapısını belirleyin"
+msgstr "Apache sunucusunun dinleyeceği TCP kapısını ayarlayın"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -204,27 +205,27 @@
 "to set them to listen on different ports, since otherwise one of them will "
 "not work."
 msgstr ""
-"Aynı makine üzerinde birden fazla sunucunuz çalışıyor ise bunları farklı kapılardan "
-"dinleyecek şekilde ayarlamak isteyebilirsiniz, aksi halde bunlardan birisi "
-"çalışmayacaktır."
+"Aynı makine üzerinde birden fazla sunucunuz çalışıyor ise bunları farklı "
+"kapılardan dinleyecek şekilde ayarlamak isteyebilirsiniz, aksi halde "
+"bunlardan birisi çalışmayacaktır."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../apache-ssl.templates:12
 msgid "Would you like to start apache-ssl at boot time?"
-msgstr "Açılışda apache-ssl'i başlatmak istermisiniz?"
+msgstr "Açılışta apache-ssl'i başlatmak ister misiniz?"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../apache-ssl.templates:17
 msgid "Set the FQDN for apache-ssl default server"
-msgstr "Apache-ssl varsayılan sunucusu için FQDN'i belirleyin"
+msgstr "Öntanımlı Apache-ssl sunucusu için FQDN'i ayarlayın"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../apache-ssl.templates:27
 msgid "Set the email address of the apache-ssl administrator"
-msgstr "Apache-ssl yöneticisinin e-posta adresini belirleyin"
+msgstr "Apache-ssl yöneticisinin e-posta adresini ayarlayın"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -233,13 +234,13 @@
 "Set the directory that will contain the web pages for apache-ssl default "
 "server"
 msgstr ""
-"Apache-ssl varsayılan sunucusu için web sayfalarını içerecek dizini belirleyin"
+"Öntanımlı Apache-ssl sunucusu için web sayfalarını içerecek dizini ayarlayın"
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../apache-perl.templates:3
 msgid "Apache-Perl needs to be reconfigured."
-msgstr "Apache-Perl'ün tekrar yapılandırılması gereklidir."
+msgstr "Apache-Perl'ün tekrar yapılandırılması gerekiyor."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -248,8 +249,8 @@
 "This version of apache-perl has been reorganized from the previously "
 "installed version; its configuration files have moved to /etc/apache-perl."
 msgstr ""
-"Apache-perl'ün bu sürümü eskiden yüklü olan sürümünden tekrar düzenlendi."
-"Yapılandırma dosyaları /etc/apache-perl dizinine taşındı."
+"Apache-perl'ün bu sürümü eskiden yüklü olan sürümünden yararlanılarak tekrar "
+"düzenlendi. Yapılandırma dosyaları /etc/apache-perl dizinine taşındı."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -257,7 +258,8 @@
 msgid ""
 "Please read /usr/share/doc/apache-perl/README.Debian for more information."
 msgstr ""
-"Lütfen daha fazla bilgi için /usr/share/doc/apache-perl/README.Debian belgesini okuyun."
+"Lütfen daha fazla bilgi için /usr/share/doc/apache-perl/README.Debian "
+"belgesini okuyun."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -273,27 +275,28 @@
 "pid. Apache-Perl must have its own PidFile, which should be called /var/run/"
 "apache-perl.pid. Apache-Perl will not start until this is corrected."
 msgstr ""
-"Yüklenmiş /etc/apache-perl/httpd.conf, apache pid e bir referans içerir. "
-"Apache-Perl'ün /var/run/apache-perl.pid olarak çağrılması gereken kendine ait "
-"PidFile'ı olmalıdır. Apache-Perl bu doğru olana kadar başlamayacaktır."
+"Kurulu /etc/apache-perl/httpd.conf, apache pid ile ilgili bir ayar içeriyor. "
+"Apache-Perl'ün, /var/run/apache-perl.pid olarak kendine ait bir pid dosyası "
+"(PidFile) olmalıdır. Apache-Perl bu durum düzeltilmediği müddetçe "
+"başlamayacaktır."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../apache-perl.templates:28
 msgid "Would you like to start apache-perl at boot time?"
-msgstr "Açılışda apache-perl'ü başlatmak istermisiniz?"
+msgstr "Açılışta apache-perl'ü başlatmak ister misiniz?"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../apache-perl.templates:33
 msgid "Set the FQDN for apache-perl default server"
-msgstr "Apache-perl varsayılan sunucusu için FQDN'i belirleyin"
+msgstr "Öntanımlı Apache-perl sunucusu için FQDN'i ayarlayın"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../apache-perl.templates:43
 msgid "Set the email address of the apache-perl administrator"
-msgstr "Apace-perl yöneticisinin e-posta adresini belirleyin"
+msgstr "Apache-perl yöneticisinin e-posta adresini ayarlayın"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -302,12 +305,10 @@
 "Set the directory that will contain the web pages for apache-perl default "
 "server"
 msgstr ""
-"Apache-perl varsayılan sunucusu için web sayfalarını içerecek dizini "
-"belirleyin"
+"Öntanımlı Apache-perl sunucusu için web sayfalarını içerecek dizini ayarlayın"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../apache-perl.templates:56
 msgid "Set the TCP port on which the apache-perl server will listen"
-msgstr "Apache-perl sunucusunun dinleyeceği TCP kapısını belirleyin"
-
+msgstr "Apache-perl sunucusunun dinleyeceği TCP kapısını ayarlayın"

-- 
roktasReply to: