[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://tetex-bin* Osman Yüksel [2004-06-05 12:42:31+0300]
[...]
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:21
> msgid ""
> "To customize your setup, you should not edit fmtutil.cnf directly but "
> "instead modify the files in /etc/texmf/fmt.d/ and the generated 
> fmtutil.cnf "
> "would be placed under /var/lib/texmf/web2c."
> msgstr "Ayarlarınızı özelleştirmek için, fmtutil.cnf dosyasını doğrudan 
> düzenlemeyin.Bunun yerine /etc/texmf/fmt.d/ dizinindeki dosyaları ve 
> /var/lib/texmf/web2c dizininde oluşturulan fmtutil.cnf dosyasını 
> düzenleyin."

s/Bunun/ Bunun/

[...]
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:53
> msgid ""
> "The metafont program can store fonts generated by users running xdvi, 
> dvips, "
> "etc. so they need not be re-generated repeatedly. They are stored in 
> /var/"
> "lib/texmf and /var/cache/fonts, with \"ls-R\" file lists showing where 
> the "
> "font files are stored."
> msgstr "metefont programı, kullanıcıların xdvi, dvips gibi programları 
> çalıştırması ile oluşturulan yazı tiplerini kaydedebilir. Bunlar 
> /var/lib/texmf ve /var/cache/fonts klasörlerine kaydedilir, \"ls-R\" dosya 
> listesi, yazı tipi dosyalarının nerede tutulduğunu gösterir."

s/metefont/Metafont/
s/calistirmasi ile/calistirmasi sonucunda/

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:65
> msgid "Which group should own the ls-R files?"
> msgstr "Hangi grup ls-R dosyaların sahibidir?"

Hangi grup ls-R dosyalarinin sahibi olsun?

[...]
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:81
> msgid ""
> "Accepting this option will allow all users to modify ls-R files. This is 
> "
> "generally not a good idea for security reasons; you should instead 
> restrict "
> "such access to members of one group."
> msgstr "Bu seçeneği kabul etmeniz, kullanıcıların ls-R dosyalarını 
> değiştirmesine izin verir. Bu genelde, güvenlik nedenleri yüzünden pek iyi 
> bir fikir sayılmaz, bunun yerine bu tip erişimleri sadece tek grup üyeleri 
> ile sınırlandırmalısınız."

s/kullanicilarin/butun kullanicilarin/

... . Bunun yerine bu tip erisimleri sadece belirli bir grubun uyeleri 
ile sinirlandirmalisiniz.

[...]
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:88
> msgid ""
> "texmf.cnf has been generated with update-texmf from files in /etc/texmf/"
> "texmf.d/ but update-texmf is changed and now it reads only files with "
> "extension '.cnf'"
> msgstr "texmf.cnf, update-texmf komutu ile /etc/texmf/texmf.d/ içindeki 
> dosyaları kullanarak oluşturuldu ancak update-texmf değiştirildi ve şu 
> anda sadece '.cnf' uzantılı dosyaları okuyor."

s/olusturuldu ancak/olusturuldu. Ancak/

[...]
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:99
> msgid "Remove old and harmful file /etc/X11/Xresources/tetex-base"
> msgstr "/etc/X11/Xresources/tetex-base dosyasındaki eski ve zararlı 
> dosyaları kaldır"

Eski ve sorunlara yol acabilecek etc/X11/Xresources/tetex-base dosyasini 
sil 

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:99
> msgid ""
> "Old tetex-bin shipped out /etc/X11/Xresources/tetex-base but is now not 
> used "
> "and even harmful if it exists. So it is strongly recommended to remove 
> this "
> "file right now!"
> msgstr "Eski tetex-bin, /etc/X11/Xresources/tetex-base dosyasını 
> kullanıyordu ancak şimdi kullanmıyor ve hatta bu dosyanın bulunması 
> zararlı. Bu yüzden bu dosyayı kaldırmanız tavsiye edilir."

... , ancak simdi kullanilmiyor ve hatta bu dosyanin varolmasi sorunlara 
yol acabilir. ...

[...]
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:109
> msgid ""
> "The language.dat file, which contains the information for hyphenation "
> "patterns to load, can be handled automatically by debconf."
> msgstr "Hyphenation (tireleme) desenlerinin yüklenmesi hakkında bilgi 
> içeren language.dat dosyası, debconf tarafından otomatik olarak 
> işlenecektir."

Tireleme (hyphenation) ...

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:109
> msgid ""
> "We will preserve any manual changes you have made or will make, but if 
> you "
> "do not select this option, you will have to do everything manually."
> msgstr "Biz, yaptığınız veya elle yapacağınız koruyacağız ancak bu 
> seçeneği seçmezseniz, herşeyi elle yapmak zorunda kalacaksınız."

[Orijinallerde bu hatayi cok yapiyorlar, 1nci cogul sahis kullanmalari 
dogru degil]

Elle yaptiginiz veya yapacaginiz degisiklikler korunacaktir. Ancak ...

> #. Type: multiselect
> #. Choices
> #: ../templates:118
> msgid ""
> "bahasa, basque, british, croatian, czech, danish, dutch, finnish, french"
> "[=patois], german[=austrian-alte_Rechtschreibung], ngerman[=naustrian-"
> "neue_Rechtschreibung], greek, italian, latin, magyar, norsk[old], norsk"
> "[nohyphb.tex], norsk[nohyphbc.tex], polish, portuges, romanian, russian, "
> "slovak, slovene, spanish, turkish, ukrainian[ukrhyph.tex], 
> ukrainian[ukrhyph."
> "t2a], ukrainian[ukrhyph.lcy], ukrainian[ukrhyph.ot2]"
> msgstr ""
> "bahasa (hinçe), bask , ingiliz, hırvat, çek,"
> "danimarkalı, hollandalı, fin, fransız, [=patois], 
> alman[=austrian-alte_Rechtschreibung], n-alman[=naustrian-"
> "neue_Rechtschreibung], yunan, italyan, latin, macar, norsk[eski], 
> norsk[nohyphb.tex], norsk[nohyphbc.tex], polonyalı, portekizli, romanyalı, 
> rus, slovak, slovenyalı, ispanyalı, türk, ukraynalı[ukrhyph.tex], 
> ukraynalı[ukrhyph.t2a], ukraynalı[ukrhyph.lcy], ukraynalı[ukrhyph.ot2]"

[Dillerle degistirecegiz]

[...]
> #. Type: multiselect
> #. Description
> #: ../templates:120
> msgid ""
> "If you want to change hyphenation pattern(s) to load afterwards, you can 
> do "
> "so with \"dpkg-reconfigure tetex-bin\" and select any hyphenation pattern 
> "
> "you like."
> msgstr "Treleme desenlerini yükledikten sonra değiştirmek isterseniz, 
> \"dpkg-reconfigure tetex-bin\" komutundan sonra istediğiniz tireleme 
> desenini seçebilirsiniz."

s/Treleme/Tireleme/

> #. Type: multiselect
> #. Description
> #: ../templates:120
> msgid ""
> "NOTE: to load too many hyphenation patterns might cause TeX capacity "
> "exceeded errors."
> msgstr "NOT: çok fazla tireleme deseni yüklemek, TeX kapasitesinin 
> aşıldığı yönünde hatalara sebep olabilir."

s/asildigi yonunde/asildigini soyleyeyen/

-- 
roktasReply to: