[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] debian-installer://packages/partman/partman-palo/debian/po/tr.poOnerilen degisiklikler ekte.

-- 
roktas
diff -r partman.orig/partman-palo/tr.po partman/partman-palo/tr.po
10c10
< "PO-Revision-Date: 2004-03-20 23:48+0200\n"
---
> "PO-Revision-Date: 2004-04-10 03:19+0300\n"
34c34
< msgstr "PALO bölümü bulunamadı."
---
> msgstr "Herhangi bir PALO bölümü bulunamadı."
40c40
< msgstr "Menüye geri dönüp bölümlemeye devam edilsin mi?"
---
> msgstr "Menüye geri dönerek bölümlemeye devam edilsin mi?"
46c46
< msgstr "PALO bölümü ilk 2GB'lık bölüm içerisinde olmalıdır."
---
> msgstr "PALO bölümü diskin ilk 2GB'lık kısmı içinde olmalıdır."

Reply to: