[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian översättare -- bittinfint

listan är väl förhållandevis lågtrafik.

välkommet att använda koordinationsgrejjerna med pseudo-URLar om det känns behagligt. generellt sett så är vi dock så pass få att det inte är så mycket för utbyte utan mest för eget huvud.
https://l10n.debian.org/coordination/swedish/sv.by_status.html

On Thu, Aug 19, 2021 at 10:56 AM Luna Jernberg <droidbittin@gmail.com> wrote:
Tjena!

tänkte att det kunde vara bra för mig att gå med i mailinglistan då jag hjälpt till att översätta Debians webbsidor, installerare och dokumentation i 1år och några månader nu ungefär

Reply to: