[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fel på sida: https://www.debian.org/releases/testing/index.sv.htmlOn Tue, 8 Jan 2019 11:12:12 +0100,
Andreas Gustafsson<olangu@impressions.se> wrote:

>Tredje stycket:
>
>"Du uppmanas att för närvarande ändra dina sources.list-poster från
>testing till jessie om du behöver säkerhetsstöd."
>
>Det ska stå stretch inte jessie...
>

Tackar!

Jag har nu rättat detta i git-förrådet - Ändringen kommer att synas på
Debianwebben när den har byggts om från Git-förrådet, vilket den
normalt gör ett par gånger per dag.

Åter igen - tackar för rättningen!

mvh
-- Andreas Rönnquist
mailinglists@gusnan.se
andreas@ronnquist.net

Attachment: pgplxI8pxRSZF.pgp
Description: OpenPGP digital signatur


Reply to: