[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Svenska översättningen av uppförandereglerOn 2014-05-09 17:04, Andreas Rönnquist wrote:
> Hej alla!
>
> Nu har en engelsk version av uppförandereglerna hamnat i
> CVS-förrådet för hemsidan - så jag har börjat att översätta denna.
>
>
> Vänligen läs igenom min svenska översättning, och rapportera problem och
> felaktigheter.

Ok, översättningen ser i det stora bra ut men har några små förslag:


>dom

I skriven svenska ser de/dem prydligare ut. Såg två förekomster av
"dom", som båda kan ersättas med "de".


>hudratals

Ska vara hundratals


>det är mer än troligt att deltagarna är omedvetna om deras dåliga
beteende än att de avsiktligt försöker försämra kvaliteten på diskussionen.

Det första "än" kan tas bort. Har aldrig sett frasen "mer än troligt"
kombineras med en jämförelse förut.Med vänlig hälsning,
Anders


Reply to: