[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Svenska översättningen av uppförandereglerHej alla!

Nu har en engelsk version av uppförandereglerna hamnat i
CVS-förrådet för hemsidan - så jag har börjat att översätta denna.

Dock så tänkte jag att dessa är så pass viktiga att det kan vara
lämpligt att de läses igenom av fler än mig innan jag publicerar
översättningen. 

Så, jag skickar den svenska översättningen i wml-format som bilaga här
innan jag publicerar den i CVS-förrådet och på hemsidan.

Engelska originalet hittar du här:

https://alioth.debian.org/scm/viewvc.php/webwml/english/code_of_conduct.wml?view=markup&root=webwml

eller, när sidan har hunnit byggas om från CVS-förrådet, så skall
den hittas även här:

https://www.debian.org/code_of_conduct.en.html

Vänligen läs igenom min svenska översättning, och rapportera problem och
felaktigheter.

All hjälp uppskattas!
mvh
-- Andreas Rönnquist
gusnan@gusnan.se
mailinglists@gusnan.se
#use wml::debian::template title="Debians uppförandekod" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.1"

{#meta#:
<meta name="keywords" content="code of conduct, coc">
:#meta#}

<p>
 Version 1.0 stadfäst den 28 april 2014.
</p>

<p>
	Debianprojektet, som producerar Debiansystemet, har antagit en uppförandekod
	för deltagare i deras sändlistor, IRC-kanaler och andra kommunikationssätt
	inom projektet.
</p>


<hr />
  <h2>Debians <q>uppförandekod</q></h2>

  <ol>
<li>
	<strong>Visa respekt</strong>
	<p>
		I ett projekt med Debians storlek kommer det oundvikligen att finnas
		personer som du inte delar åsikter med, eller som du finner det svårt
		att samarbeta med. Acceptera det, men fortsätt att visa respekt trots
		detta. Oenighet är ingen ursäkt för dåligt beteende eller personliga
		angrepp, och en gemenskap där folk känner sig hotade är inte en
		hälsosam gemenskap.
	</p>
</li>
<li><strong>Anta goda intentioner</strong>
	<p>
		Debians bidragslämnare har många sätt att nå vårat gemensamma mål, ett
		<a href="$(HOME)/intro/free">fritt</a> operativsystem, som kan skilja sig
		från dina sätt. Anta att personer jobbar mot detta mål.
	</p>
	
	<p>
		Notera att många av våra bidragslämnare inte har engelska som modersmål,
		eller kan ha olika kulturella bakgrunder.
  </p>
</li>
<li><strong>Var samarbetsvillig</strong>
	<p>
		Debian är ett stort och komplext projekt; det finns alltid mer att lära
		sig inom Debian. Det är bra att fråga efter hjälp när du behöver det.
		Likaväl skall erbjudanden om hjälp ses mot bakgrund av vårt gemensamma
		mål att förbättra Debian.
	</p>
	
	<p>
		När du gör något till förmån för projektet, var villig att förklara
		för andra hur det fungerar, så att dom kan bygga vidare på ditt arbete
		för att göra det ännu bättre.
	</p>
	<p>
		Tänk på att det du skriver en gång kan läsas av hudratals personer.
		Att skriva ett kort e-postmeddelande kan innebära att människor kan
		förstå samtalet så effektivt som möjligt. Om en lång förklaring är
		nödvändig, överväg att lägga till en sammanfattning.
	</p>
	
	<p>
		Försök att komma med nya argument till en konversation så att varje
		post lägger till något unikt till tråden, med tanke på att resten av
		tråden fortfarande innehåller de andra meddelandena med argument som
		redan har gjorts.
  </p>
	 
	 <p>
		Försök att hålla dig till ämnet, speciellt i diskussioner som redan är
		ganska stora.
	</p>
</li>
<li><strong>Var öppen</strong>
	<p>
		De flesta sätt som kommunikation används i Debian tillåter publik och
		privat kommunikation. Enligt tredje paragrafen i <a
		href="$(HOME)/social_contract">det sociala kontraktet</a> bör du
		företrädesvis använda publika kommunikationsmetoder för Debianrelaterade
		meddelanden, med undantaget att du postar någon känslig information.
	</p>
	
	<p>
		Detta gäller också meddelanden om hjälp, eller Debianrelaterad support;
		en publik supportförfrågan har mycket större chans att resultera i ett
		svar på din fråga, och säkerställer även att eventuella oavsiktliga
		misstag som görs av personer som svarar på din fråga lättare upptäckts
		och korrigeras.
	</p>
</li>
<li><strong>Vid problem</strong>
	<p>
		Medan denna uppförandekod skall följas av deltagarna, erkänner vi att
		människor kan ha en dålig dag, eller kanske inte känner till några av
		riktlinjerna i denna uppförandekod. När detta sker kan du svara till dem,
		och peka på denna uppförandekod. Sådana meddelanden kan ske publikt eller
		privat, beroende på vad som är lämpligast. Dock, oberoende på om 
		meddelandet är publikt eller inte, bör det ändå hålla sig till de
		relevanta delarna av denna uppförandekod; i synnerhet bör det inte vara
		kränkande eller respektlöst. Antag god tro; det är mer än troligt att 
		deltagarna är omedvetna om deras dåliga beteende än att de avsiktligt
		försöker försämra kvaliteten på diskussionen.
	</p>
	
	<p>
		Allvarliga eller upprepade överträdelser kommer att resultera i 
		tillfällig eller permanent avstängning genom Debians system. Klagomål bör göras 
		(privat) till de ansvariga i det aktuella kommunikationsforumet.
		För att hitta kontaktuppgifter till dessa administratörer, se vänligen
		<a href="$(HOME)/intro/organization">sidan om Debians 
		organisationsstruktur</a>.
	</p>
</li>

</ol>
<hr />
<h2 id="guidelines">Ytterligare läsning</h2>
	<p>
		Några av länkarna i denna sektion refererar till dokument som inte är en
		del av denna uppförandekod, och som inte är auktoritativa inom Debian.
		Dock så innehåller dom alla användbar information om hur man uppför sig
		i våra kommunikationskanaler.
	</p>
   <ul>
		<li>Debian har ett <a 
		href="$(HOME)/intro/diversity">mångfaldserkännande</a>.</li>
		<li><a href="http://people.debian.org/~enrico/dcg/";>Debians 
		gemenskapsriktlinjer</a> av Enrico Zini innehåller några råd om hur man
		kommunicerar effektivt.</li>
		<li><a
		href="$(HOME)/MailingLists/#codeofconduct">Uppförandekoden för 
		sändlistor</a> är användbar för råd specifika för Debians sändlistor.</li>
</ul>

<p>
	<em>
	Uppdateringar till denna uppförandekod skall följa den normala
	GR-proceduren. Dock så kan DPL (eller DPL's delegater) lägga till eller ta
	bort länkar till andra dokument i "Ytterligare läsning"-delen efter
	konsultation med projektet och utan krav på en GR.
	</em>
</p>

Reply to: