[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Svenska delen av Debian-webbenHej!

Som ni kanske har sett har jag tagit över den Svenska översättningen av
Debians webbplats (debian-www), och har uppdaterat en hel del under
tiden jag har varit aktiv där.

Som ni säkert vet finns det en ordlista med termer och deras Svenska
översättningar på 

https://www.debian.org/international/Swedish/ordlista

- Vad skulle sägas om vi flyttade över den till wikin? Det kanske
skulle göra det enklare för alla (även dom som inte har
skrivrättigheter till debian-www) att lägga till termer? Om det skulle
önskas så kan jag ta hand om det.

Dessutom funderar jag på

https://www.debian.org/international/Swedish/bidragslamnare

Vi kanske skulle se till att uppdatera den med? Få med en lista på
svenska Debianutvecklare och bidragslämnare eller dylikt? Som det är
nu är det ju i princip bara översättarfolk som listas där, och även
några som jag tror inte är särskilt aktiva längre. Frågan är bara vart
man skall gå ut med det för att få med så många som möjligt...

Förslag och kommentarer skulle uppskattas!

mvh
-- Andreas Rönnquist
gusnan@gusnan.se
mailinglists@gusnan.se

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: