[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Wrong translationOn Thu, 11 Apr 2013 10:47:14 +0200,
Ola Lidén<vilde@oddballs.se> wrote:

>Hi
>
>On this address, debian-l10n-swedish@lists.debian.org
>
>The translation of United Kingdom is wrong, you have written Förenade
>Kungariket, We don't use that expression although it's a correct direct
>translation. United Kingdom shall be translated to Storbritannien in
>Swedish.
>

Hej!
(Svenska funkar fint på den här sändlistan)

Jag hittade "Förenade Kungariket" på bland annat
http://www.debian.org/distrib/pre-installed.sv.html

- Dock så hämtas översättningarna av lands-namnen med hjälp av paketet
isoquery, och det verkar faktiskt som om det är någon ISO-standard att
kalla Storbritannien för "Förenade Kungariket"...

Du kan installera paketet isoquery och testa med hjälp:

isoquery -c -l sv | grep GB -m 1

vilket hos mig ger
GB	GBR	826	Förenade kungariket

Se exempelvis
http://www.foreignword.com/countries/Swedish.htm
där det listas som "Förenade Kungariket"...

Du skulle kunna skicka en felrapport mot paketet isoquery eller
iso-codes, i översättningen av Debian-webbsidan är det inget jag kan
göra tyvärr..

Men jag håller med 100% att det låter lite konstigt med "Förenade
Kungariket"...

mvh
-- Andreas Rönnquist
mailinglists@gusnan.se
gusnan@gusnan.se

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: