[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bugg i webml-instruktionerna för svenska Debian (fwd)debian-l10n-swedish@lists.debian.org är nog rätta platsen.
Alternativt BTS med debian-www som "package"-rad.

--
/brother
http://martin.bagge.nu
Bruce Schneier is Knuth's homeboy.

---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 13 Mar 2012 09:55:18 +0000 (UTC)
From: era eriksson <era+gmane@iki.fi>
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: Bugg i webml-instruktionerna för svenska Debian
Resent-Date: Tue, 13 Mar 2012 10:00:57 +0000 (UTC)
Resent-From: debian-user-swedish@lists.debian.org

Hoppas det är OK att rapportera detta här?  Någon tycks ha tagit i lite för hårt
vid översättningen till UTF-8.  (Jag gissar att fakta kanske också behöver ses
över, men min patch försöker i första hand åtgärda att texten blivit
oförståelig.  Att sidorna nu använder UTF-8 är en kvalificerad gissning i
sammanhanget.)

--- HOWTO_svenska	2011/03/16 20:49:19	1.24
+++ HOWTO_svenska	2012/03/13 11:47:44
@@-36,3 +36,3
-Använd _inte_ å och liknande. Dels är det fullt legalt med
+Använd _inte_ &aring; och liknande. Dels är det fullt legalt med
 åttabitarstecken även normalt sett, dels är sidorna explicit deklarerade att
-innehålla ISO 8859-1.
+innehålla UTF-8.

Ref: http://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/swedish/om_svenska/--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/loom.20120313T104702-513@post.gmane.org


Reply to: