[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po-debconf://gwhois/sv.poslutligen så tänkte jag ta hand om en uppdatering av gwhois när jag ändå håller på. bara tre nya strängar så det bör inte vara något större besvär.

--
brother


Reply to: