[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po-debconf://sympa/sv.posympa har jag haft på HOLD ett tag eftersom det var lite strul med den fram å tebax. ska försöka utröna vad som är aktuellt med det hela över veckoslutet.

--
brother


Reply to: