[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debconf-mall för postgresHittade denna debconf-mall när jag uppgraderade min Ubuntu-dator.
Den innehåller alltför många fel.

"Obsolet" är ett fult ord, "utfasad" eller "föråldrad" föredras.
"betydande" - detta låter som engelskan "major" (större)
"Vänligen" (please) översätts mycket sällan (endast om något är obekvämt
för användaren)
"existerande" undanbedes, "befintliga" är bättre
"Vänligen var vaken" låter mycket konstigt.
"8.4/main klustret" - särskrivning
"klient-paketen" - går fint att skriva ihop
"existreande" - fel
"närmare information" - mer information låter bättre

Danne

-----------------------------------

Obsolet betydande version 8.3 

PostgreSQL-versionen 8.3 är obsolet, men du har fortfarande server-  
och/eller klient-paketen installerade. Vänligen installera de senaste  
paketen (postgresql-8.4 och postgresql-client-8.4) och uppgradera ditt 
existerandekluster med pg_updatecluster (se manualsidan).  
 
Vänligen var vaken över att installationen av postgresql-8.4 kommer  
automatiskt skapa ett standard-kluster 8.4/main. Om du vill uppgradera 
8.3/main klustret, kommer du behöva ta bort det redan existerande 8.4  
klustret (pg_dropcluster --stop 8.4 main, se manualsida för detaljer). 
 
De gamla server- och klient-paketen stöds inte längre. Efter 
uppgradering av det existreande klustren bör du ta bort paketen
postgresql-8.3 och postgresql-client-8.3.  
 
Läs mer i /usr/share/doc/postgresql-common/README.Debian.gz för närmare
detaljer.


Reply to: