[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

clamav 0.95.1+dfsg-2: Please update debconf PO translation for the package clamavHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
clamav. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Sunday, May 03, 2009.

Thanks,

# Translation of clamav to Swedish
# Copyright (C) 2009 Martin Bagge <brother@bsnet.se>
# This file is distributed under the same license as the clamav package.
#
# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2008-2009
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: clamav_0.93~dfsg-1_sv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: clamav@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-16 22:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-06 23:45+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
"Language-Team: swedish <debian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-freshclam.templates:2001
msgid "daemon"
msgstr "demon"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-freshclam.templates:2001
msgid "manual"
msgstr "manuell"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:2002
msgid "Virus database update method:"
msgstr "Metod för uppdatering av virusdatabasen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:2002
msgid "Please choose the method for virus database updates."
msgstr "Välj en metod för uppdatering av virusdatabasen."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:2002
msgid ""
" daemon: freshclam is running as a daemon all the time. You should choose\n"
"     this option if you have a permanent network connection;\n"
" ifup.d: freshclam will be running as a daemon as long as your Internet\n"
"     connection is up. Choose this one if you use a dialup Internet\n"
"     connection and don't want freshclam to initiate new connections;\n"
" cron:  freshclam is started from cron. Choose this if you want full "
"control\n"
"     of when the database is updated;\n"
" manual: no automatic invocation of freshclam. This is not recommended,\n"
"     as ClamAV's database is constantly updated."
msgstr ""
" daemon :  freshclam körs som en daemon hela tiden. Du bör välja\n"
"      denna om du har en permanent nätverksuppkoppling.\n"
" ifup.d :  freshclam kommer att köras som en daemon så längre som din\n"
"      Internet förbindelse är igång. Välj denna om du har en uppringd\n"
"      förbindelse och inte vill att freshclam ska skapa nya "
"uppkopplingar.\n"
" cron   : freshclam startas från cron. Välj denna om du vill ha full "
"kontroll\n"
"      när databasen ska uppdateras.\n"
" manuellt : Ingen automatiskt uppdatering av freshclam. Detta är inte\n"
"      rekommanderat eftersom clamav's databas uppdateras ofta."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:3001
msgid "Local database mirror site:"
msgstr "Lokal spegelsajt för databas:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:3001
msgid "Please select the closest local mirror site."
msgstr "Välj den närmaste lokala spegelsajten."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:3001
msgid ""
"Freshclam updates its database from a world wide network of mirror sites. "
"Please select the closest mirror. If you leave the default setting, an "
"attempt will be made to guess a nearby mirror."
msgstr ""
"Freshclam uppdaterar sin database från ett världsspännande nätverk av "
"spegelsajter. Välj den spegel som är närmast dig. Om du lämnar detta kvar "
"som standardvärdet kommer ett försök att göras att hitta en spegel närmast "
"dig men detta försök kanske inte alltid ger dig den närmaste spegelsajten."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:4001
msgid "HTTP proxy information (leave blank for none):"
msgstr "HTTP-proxy information (lämna blank om du inte har en):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:4001
msgid ""
"If you need to use an HTTP proxy to access the outside world, enter the "
"proxy information here. Otherwise, leave this blank."
msgstr ""
"Om du behöver använda en HTTP-proxy för att få tillgång till världen "
"utanför, ange proxyinformationen här. Om inte, lämna denna blank."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:4001
msgid "Please use URL syntax (\"http://host[:port]\";) here."
msgstr "Använd URL-syntax (\"http://värd[:port]\";) här."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:5001
msgid "Proxy user information (leave blank for none):"
msgstr "Användarinformation för proxy (lämna blank om du inte har någon):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:5001
msgid ""
"If you need to supply a username and password to the proxy, enter it here. "
"Otherwise, leave this blank."
msgstr ""
"Om du behöver skicka med ett användarnamn och lösenord till proxyn, ange då "
"det här. Om inte, lämna fältet blankt."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:5001
msgid "When entering user information, use the standard form of \"user:pass\"."
msgstr ""
"När du anger användarinformation, använd standardformatet \"användare:"
"lösenord\""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:6001
msgid "Number of freshclam updates per day:"
msgstr "Antal freshclam uppdateringar per dag:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid "Network interface connected to the Internet:"
msgstr "Namn på nätverkskortet som kopplar upp till Internet:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the network interface connected to the Internet. "
"Example: eth0."
msgstr "Namn på nätverkskortet som kopplar upp till Internet:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid ""
"If the daemon runs when the network is down, the log file will be filled "
"with entries like 'ERROR: Connection with database.clamav.net failed.', "
"making it easy to miss when freshclam really can't update the database."
msgstr ""
"Om daemonen körs när nätverket är nere kommer loggfilen att fyllas med "
"inlägg som 'ERROR: Connection with database.clamav.net failed.' som gör det "
"lätt att missa när freshclam verkligen inte kan uppdatera databasen."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid ""
"You can leave this field blank and the daemon will be started from the "
"initialization scripts instead. You should then make sure the computer is "
"permanently connected to the Internet to avoid filling the log files."
msgstr ""
"DU kan lämna detta fältet tomt och demonen kommer därmed att starta genom "
"initieringsprocessen. Därefter ska du se till så att datorn ständigt är "
"kopplad till Internet för att inte fylla loggfilerna."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:8001
msgid "Should clamd be notified after updates?"
msgstr "Ska clamd bli informerad efter uppdateringar?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:8001
msgid ""
"Please confirm whether clamd should be notified to reload the database after "
"successful updates."
msgstr ""
"Vänligen bekräfta om clamd ska informeras och ladda om databasen efter "
"lyckade uppdateringar."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:8001
msgid ""
"If you do not choose this option, clamd's database reloads will be notably "
"delayed (it performs this check every 6 hours by default), posing the risk "
"that a new virus may slip through even if the database is up to date. Do not "
"use this if you do not use clamd, as it will produce errors."
msgstr ""
"Om du inte väljer detta kommer clamd's omladdningar av databasen att bli "
"fördröjda (den gör denna kontroll var 6:e timme som standard) vilket innebär "
"en risk att nya virus kan slinka igenom även om din databas är uppdaterad. "
"Använd inte detta om du inte använder clamd eftersom den kommer att "
"producera felmeddelanden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:2001 ../clamav-milter.templates:2001
msgid "Handle the configuration file automatically?"
msgstr "Vill du hantera konfigurationsfilen med debconf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:2001
msgid "Some options must be configured for clamav-base."
msgstr "Det är ett antal inställningar som ska konfigureras för clamav-base."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:2001
msgid ""
"The ClamAV suite won't work if it isn't configured. If you do not configure "
"it automatically, you'll have to configure /etc/clamav/clamd.conf manually "
"or run 'dpkg-reconfigure clamav-base' later. In any case, manual changes in /"
"etc/clamav/clamd.conf will be respected."
msgstr ""
"ClamAV-sviten kommer inte att fungera om den inte är konfigurerad. Om du "
"inte väljer debconf så måste du konfigurera /etc/clamav/clamd.conf manuellt "
"eller köra 'dpkg-reconfigure clamav-base' senare. Om du väljer debconf eller "
"inte kommer manuella ändringar i /etc/clamav/clamd.conf att respekteras."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-base.templates:3001
msgid "Socket type:"
msgstr "Socket-typ:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-base.templates:3001
msgid "Please choose the type of socket clamd will be listening on."
msgstr "Välj den typ av socket som clamd ska lyssna på."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-base.templates:3001
msgid ""
"If you choose TCP, clamd can be accessed remotely. If you choose local UNIX "
"sockets, clamd can be accessed through a file. Local UNIX sockets are "
"recommended for security reasons."
msgstr ""
"Om du väljer TCP kan clamd ges tillgång från utsidan. Detta val är inte "
"rekommenderat eftersom ClamAV är ett ungt projekt. Om du väljer lokal UNIX-"
"socket kan clamd ges tillgång till via en fil."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:4001
msgid "Local (UNIX) socket clamd will listen on:"
msgstr "Lokal (Unix) socket som clamd ska lyssna på:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:5001
msgid "Gracefully handle left-over UNIX socket files?"
msgstr "Hantera överblivna Unix socketfiler snällt?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:6001
msgid "TCP port clamd will listen on:"
msgstr "TCP-port som clamd ska lyssna på:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:7001
msgid "IP address clamd will listen on:"
msgstr "IP-address som clamd ska lyssna på:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:7001
msgid ""
"Enter \"any\" to listen on every IP address configured. If you want to "
"listen on a single address or host name, enter it here."
msgstr ""
"Ange \"any\" för att lyssna på alla konfigurerade IP-addresser. Om du "
"istället vill lyssna på en enda address eller värdnamn, ange den addressen "
"(till exempel \"127.0.0.1\") eller värdnamn."

#. Type: error
#. Description
#: ../clamav-base.templates:8001
msgid "Mandatory numeric value"
msgstr "Obligatoriskt numeriskt värde."

#. Type: error
#. Description
#: ../clamav-base.templates:8001
msgid "This question requires a numeric answer."
msgstr "Du måste ange ett numeriskt värde som svar."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:9001
msgid "Do you want to enable mail scanning?"
msgstr "Vill du aktivera skanning av e-post?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:9001
msgid ""
"This option enables scanning mail contents for viruses. You need this option "
"enabled if you want to use clamav-milter. It is recommended that you use a "
"separate unpacker to extract any MIME parts of email messages if you want to "
"scan email."
msgstr ""
"Denna inställning aktiverar skanning av e-postinnehåll efter virus. Men "
"detta är den minst stabila delar av libclamav behöver du ha denna "
"inställningen aktiverad om du vill använda clamav-milter. Det rekommenderas "
"att du använder en separat uppackare för att plocka ut de MIME-delar ur e-"
"postmeddelande om du vill skanna e-post."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:10001
msgid "Do you want to enable archive scanning?"
msgstr "Vill du aktivera skanning av arkiv?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:10001
msgid ""
"If archive scanning is enabled, the daemon will extract archives such as "
"bz2, tar.gz, deb and many more, to check their contents for viruses."
msgstr ""
"Om arkivskanning är aktiverad kommer daemonen att packa upp arkiv såsom bz2, "
"tar.gz, deb och många fler för att kontrollera deras innehåll efter virus."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:10001
msgid ""
"For more information about what archives are supported, see /usr/share/doc/"
"clamav-docs/clamdoc.pdf or the manpage clamscan(5)."
msgstr ""
"För mer information om vilka arkiv som stöds, se /usr/share/doc/clamav-docs/"
"clamdoc.pdf eller manualsidan för clamscan(5)."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:11001
msgid "Maximum stream length (unit Mb) allowed:"
msgstr "Max strömlängd (i Mb) tillåtet:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:11001
msgid "You can set a limit on the stream length that can be scanned."
msgstr ""
"Om du vill kan du sätta en begränsning på strömlängden som kan skannas. "
"Värdet 0 stänger av denna begränsning."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:11001 ../clamav-base.templates:12001
msgid "Entering '0' will disable this limit."
msgstr "Värdet 0 stänger av storleksbegränsningen."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:12001
msgid "Maximum directory depth that will be allowed:"
msgstr "Max mappdjup som ska tillåtas:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:12001
msgid ""
"This value must be set if you want to allow the daemon to follow directory "
"symlinks."
msgstr "Vill du att daemonen ska följa symboliska länkar på mappar?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:13001
msgid "Do you want the daemon to follow directory symlinks?"
msgstr "Vill du att daemonen ska följa symboliska länkar på mappar?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:14001
msgid "Do you want the daemon to follow regular file symlinks?"
msgstr "Vill du att daemonen ska följa symboliska länkar för filer?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:15001
msgid "Timeout for stopping the thread-scanner (seconds):"
msgstr "Timeout för att stoppa tråd-skannern (i sekunder):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:15001
msgid "Entering '0' will disable the timeout."
msgstr "Värdet 0 stänger av denna timeout."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:16001
msgid "Number of threads for the daemon:"
msgstr "Antal trådar för daemonen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:17001
msgid "Number of pending connections allowed:"
msgstr "Antal väntande anslutningar tillåtna:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:18001
msgid "Do you want to use the system logger?"
msgstr "Vill du använda systemloggaren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:18001
msgid ""
"It is possible to log the daemon activity to the system logger. This can be "
"done independently of whether you want to log activity to a special file."
msgstr ""
"Det är möjligt att logga daemonens aktiviteter till systemloggaren. Detta "
"kan göras oberoende om du vill logga aktivitet till en speciell fil."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:19001
msgid "Log file for clamav-daemon (enter none to disable):"
msgstr "Loggfil för clamav-daemon (ange 'none' för att stänga av):"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:20001
msgid "Do you want to log time information with each message?"
msgstr "Vill du logga tidsinformation med varje meddelande?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:21001
msgid "Delay in seconds between daemon self checks:"
msgstr "Fördröjning i sekunder mellan daemonens självkontroller:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:21001
msgid ""
"During the SelfCheck the daemon checks if it needs to reload the virus "
"database. It also tries to repair problems caused by bugs in the daemon, "
"(that is, in some cases it's able to repair broken data structures)."
msgstr ""
"Under självkontrollerna undersöker daemonen om den behöver ladda om "
"virusdatabasen. Den försöker och reparera problem som skapats av buggar i "
"daemonen, exempelvis i några fall kan den laga brutna datastrukturer."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:22001
msgid "User to run clamav-daemon as:"
msgstr "Vilken användare vill du ska köra clamav-daemonen som?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:22001
msgid ""
"It is recommended to run the ClamAV programs as a non-privileged user. This "
"will work with most MTAs with a little tweaking, but if you want to use "
"clamd for filesystem scans, running as root is probably unavoidable. Please "
"see README.Debian in the clamav-base package for details."
msgstr ""
"Det rekommenderas att köra ClamAV-programmen som en icke-priviligerad "
"användare. Detta kommer att fungera med de flesta MTA's med lite skruvande "
"men om du vill använda clamd för att skanna filsystem måste du tyvärr köra "
"som root. Se README.Debian i paketet clamav-base för detaljer."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:23001
msgid "Groups for clamav-daemon (space-separated):"
msgstr "Grupper för clamav-daemon (separera med mellanslag):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:23001
msgid "Please enter any extra groups for clamd."
msgstr "Ange de extra grupper som clamd ska ingå i."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:23001
msgid ""
"By default, clamd runs as a non-privileged user. If you need clamd to be "
"able to access files owned by another user (e.g., in combination with an "
"MTA), then you will need to add clamd to the group for that piece of "
"software. Please see README.Debian in the clamav-base package for details."
msgstr ""
"Clamd körs som en icke-priviligerad användare som standard. Om du behöver "
"clamd att ska ha tillgång till filer ägda av andra användare (exempel, i "
"kombination med en MTA) så måste du lägga till clamd i gruppen för den "
"programvaran. Se README.Debian i paketet clamav-base för detaljer."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:2001
msgid "Some options must be configured for clamav-milter."
msgstr "Det är ett antal inställningar som måste göras för clamav-milter."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The ClamAV suite won't work if it isn't configured. If you do not "
#| "configure it automatically, you'll have to configure /etc/clamav/clamav-"
#| "milter.conf manually or run 'dpkg-reconfigure clamav-milter' later. In "
#| "any case, manual changes in /etc/clamav/clamav-milter.conf will be "
#| "respected."
msgid ""
"It won't work if it isn't configured. If you do not configure it "
"automatically, you'll have to configure /etc/clamav/clamav-milter.conf "
"manually or run \"dpkg-reconfigure clamav-milter\" later. In any case, "
"manual changes in /etc/clamav/clamav-milter.conf will be respected."
msgstr ""
"ClamAV-sviten kommer inte att fungera om den inte är konfigurerad. Om du "
"inte väljer debconf så måste du konfigurera /etc/clamav/clamav-milter.conf "
"manuellt eller köra 'dpkg-reconfigure clamav-milter' senare. Oboeroende om "
"du väljer debconf eller inte kommer manuella ändringar i /etc/clamav/clamd."
"conf att respekteras."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:3001
msgid "Communication interface with Sendmail:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:3001
msgid ""
"Please choose the method that should be used by clamav-milter to communicate "
"with Sendmail. The following formats can be used:\n"
" - Unix domain socket: [[unix|local]:]/path/to/file\n"
" - IPv4 socket    : inet:port@[hostname|ip-address]\n"
" - IPv6 socket    : inet6:port@[hostname|ip-address]"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:4001
msgid "Remove stale socket after unclean shutdown?"
msgstr "Ska ett använt uttag stängas efter korrekt nedkoppling?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:5001
msgid "User to run clamav-milter as:"
msgstr "Användare som ska köra clamav-milter:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "It is recommended to run the ClamAV programs as a non-privileged user. "
#| "This will work with most MTAs with a little tweaking, but if you want to "
#| "use clamd for filesystem scans, running as root is probably unavoidable. "
#| "Please see README.Debian in the clamav-base package for details."
msgid ""
"It is recommended to run the ClamAV programs as a non-privileged user. This "
"will work with most MTAs with a little tweaking."
msgstr ""
"Det rekommenderas att köra ClamAV-programmen som en icke-priviligerad "
"användare. Detta kommer att fungera med de flesta MTA's med lite skruvande "
"men om du vill använda clamd för att skanna filsystem måste du tyvärr köra "
"som root. Se README.Debian i paketet clamav-base för detaljer."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:5001 ../clamav-milter.templates:6001
msgid "Please see README.Debian in the clamav-base package for details."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:6001
msgid "Groups for clamav-milter (space-separated):"
msgstr "Grupper för clamav-milter (separera med mellanslag):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default, clamav-milter runs as a non-privileged user. If you need "
#| "clamav-milter to be able to access files owned by another user (e.g., in "
#| "combination with an MTA), then you will need to add clamav to the group "
#| "for that piece of software. Please see README.Debian in the clamav-base "
#| "package for details."
msgid ""
"By default, clamav-milter runs as a non-privileged user. If you need clamav-"
"milter to be able to access files owned by another user (for instance when "
"it is used in combination with an MTA), the user running clamav-milter need "
"to be added to the relevant group(s)."
msgstr ""
"Clamav-milter körs som en icke-priviligerad användare som standard. Om "
"clamav-milter måste ha tillgång till filer ägda av andra användare "
"(exempelvis vid kombination med en MTA) så måste du lägga till clamav i "
"gruppen för den programvaran. Se README.Debian i paketet clamav-base för "
"detaljer."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:7001
msgid "Wait timeout for data coming from clamd:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:7001
msgid ""
"Please enter the delay (in seconds) before clamav-milter times out when it "
"is waiting for incoming data from clamd."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "Entering '0' will disable the timeout."
msgid "Choosing \"0\" will disable this timeout."
msgstr "Värdet 0 stänger av denna timeout."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid "Stay in foreground (don't fork)?"
msgid "Should clamav-milter stay in foreground (not forking)?"
msgstr "Köra i förgrunden (knoppa inte av)?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:9001
msgid "Chroot to directory:"
msgstr "Chroot-katalog:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:9001
msgid ""
"Clamav-milter can run in a chroot jail. It will enter it after reading the "
"configuration file and before dropping root privileges."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:9001
msgid "If this field is left empty, no chrooting will occur."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:10001
msgid "PID file:"
msgstr "PID-fil:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:10001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This option allows you to save a process identifier of the listening "
#| "daemon (main thread)."
msgid ""
"Please specify the process identifier file location for clamav-milter's "
"listening daemon (main thread)."
msgstr ""
"Dett alternativ kommer att spara processidentiteten för den lyssnande "
"tjänsten (huvudtråden)."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:11001
msgid "Temporary directory path:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:11001
msgid ""
"Please specify the directory for clamav-milter's temporary files. If unset, "
"$TMPDIR and $TEMP will be honored."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:12001
#, fuzzy
#| msgid "Define the clamd socket to connect to for scanning:"
msgid "Clamd socket to connect to for scanning:"
msgstr "Definiera clamd-uttag för fjärravläsning:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:12001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Syntax: unix:path tcp:host:port The first syntax specifies a local unix "
#| "socket (needs an bsolute path) e.g.:\n"
#| "  unix:/var/run/clamd/clamd.socket\n"
#| "The second syntax specifies a tcp local or remote tcp socket: the host "
#| "can be a hostname or an ip address; the \":port\" field is only required "
#| "for IPv6 addresses, otherwise it defaults to 3310\n"
#| "  tcp:192.168.0.1"
msgid ""
"Please specify the socket to use to connect to the ClamAV daemon for "
"scanning purposes. Possible choices are:\n"
" - a local unix socket using an absolute path, in \"unix:path\" format\n"
"  (for example: unix:/var/run/clamd/clamd.socket);\n"
" - a local or remote TCP socket in \"tcp:host:port\" format (for example:\n"
"  tcp:192.168.0.1). The \"host\" value can be either a hostname or an IP\n"
"  address, and the \"port\" is only required for IPv6 addresses,\n"
"  defaulting to 3310 otherwise."
msgstr ""
"Uppbyggnad: unix:sökväg tcp:värd:port Första delen i uppbyggnaden "
"specificerar ett lokalt unix-uttag (ska vara en absolut sökväg) ex.\n"
"  unix:/var/run/clamd/clamd.socket\n"
"Den alternativuppbyggnaden anger ett lokalt eller fjärrbaserat tcp-uttag: "
"ett värdnamn eller en ip-adress kan användas. \":port\"-fältet behövs bara "
"för IPv6-adresser annars är standardvärdet 3310\n"
"  tcp:192.168.0.1"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:12001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This option can be repeated several times (separated by whitespace) with "
#| "different sockets or even with the same socket: clamd servers will be "
#| "selected in a round-robin fashion."
msgid ""
"You may specify multiple choices, separated by spaces. In such case, the "
"clamd servers will be selected in a round-robin fashion."
msgstr ""
"Detta alternativ kan repeteras flera gånger (separerat med mellanslag) för "
"olika uttag eller till och med för samma uttag: clamd-servrar kommer att "
"väljas via så kallad round robin."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:13001
msgid "Hosts excluded from scanning:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:13001
msgid ""
"Please specify, in CIDR notation (host(name)/mask), the hosts for which no "
"scanning should be performed on incoming mail. Multiple entries should be "
"separated by spaces. The \"local\" shortcut can be used to specify locally-"
"originated (non-SMTP) email."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:13001
msgid "If this field is left empty, all incoming mail will be scanned."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:14001
msgid "Mail addresses whitelist:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:14001
msgid ""
"Please specify the path to a whitelist file, listing email addresses that "
"should cause scanning to be bypassed."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:14001
msgid ""
"Each line in this file should be a POSIX regular expression; lines starting "
"with \"#\", \":\" or \"!\" will be ignored as comments."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:14001
msgid ""
"Lines may start with \"From:\" (with no space after the colon) to make the "
"whitelisting apply to matching sender addresses; otherwise, or with a \"To:"
"\" prefix, it affects recipient addresses."
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:15001 ../clamav-milter.templates:16001
msgid "Accept"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:15001 ../clamav-milter.templates:16001
msgid "Reject"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:15001 ../clamav-milter.templates:16001
msgid "Defer"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:15001
msgid "Blackhole"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:15001
msgid "Quarantine"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:15002
#, fuzzy
#| msgid "Action to be performed on infected messages:"
msgid "Action to perform on infected messages:"
msgstr "Åtgärd för meddelanden som anses infekterade:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:15002
#, fuzzy
#| msgid "Action to be performed on infected messages:"
msgid "Please choose the action to perform on \"infected\" messages:"
msgstr "Åtgärd för meddelanden som anses infekterade:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:15002
msgid ""
" - Accept  : accept the message for delivery;\n"
" - Reject  : immediately refuse delivery (with a 5xx error);\n"
" - Defer   : return a temporary failure message (4xx);\n"
" - Blackhole : accept the message then drop it;\n"
" - Quarantine: accept the message then quarantine it. With\n"
"        Sendmail, the quarantine queue can be examined\n"
"        with \"mailq -qQ\". With Postfix, such mails are placed\n"
"        on hold."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:16002
#, fuzzy
#| msgid "Action to be performed on error conditions:"
msgid "Action to perform on error conditions:"
msgstr "Åtgärd som utförs när ett feltillstånd infinner sig:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:16002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This includes failure to allocate data structures, no scanners available, "
#| "network timeouts, unknown scanner replies and the like)"
msgid ""
"Please choose the action to perform on errors such as failure to allocate "
"data structures, no scanners available, network timeouts, unknown scanner "
"replies...:"
msgstr ""
"Här inkluderas fel vid allokering av datastrukturer, att avläsarna inte är "
"tillgängliga, nätverkets tidsbgränsning går ut eller att avläsaren lämnar "
"ett felaktigt svar eller liknande."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:16002
msgid ""
" - Accept: accept the message for delivery;\n"
" - Reject: immediately refuse delivery (with a 5xx error);\n"
" - Defer : return a temporary failure message (4xx)."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:17001
msgid "Specific rejection reason for infected messages:"
msgstr "Specifikt meddelanden vid avvisande av infekterade meddelanden:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:17001
msgid ""
"Please specify the rejection reason that will be included in reject mails."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:17001
msgid "This option is only useful together with \"OnInfected Reject\"."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:17001
#, no-c-format
msgid "The \"%v\" string may be used to include the virus name."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:18001
msgid "Add headers to processed messages?"
msgstr "Ska huvuden läggas till i avlästa meddelanden?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:18001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If adding headers is enabled, an \"X-Virus-Scanned\" and an \"X-Virus-"
#| "Status\" headers will be attached to each processed message, possibly "
#| "replacing existing headers."
msgid ""
"If you choose this option, \"X-Virus-Scanned\" and \"X-Virus-Status\" "
"headers will be attached to each processed message, possibly replacing "
"existing similar headers."
msgstr ""
"Om huvuden ska läggas till kommer huvudena \"X-Virus-Scanned\" och \"X-Virus-"
"Status\" läggas till i varje avsökt meddelanden, detta kan innebära att "
"liknande huvuden ersätts."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:19001
#, fuzzy
#| msgid "User to run clamav-milter as:"
msgid "Log file for clamav-milter:"
msgstr "Användare som ska köra clamav-milter:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:19001
msgid ""
"Specify the full path to the clamav-milter log file, which must be writable "
"for the clamav daemon."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:19001
#, fuzzy
#| msgid "Logging via syslog is configured independently of this entry."
msgid "Logging via syslog is configured independently of this setting."
msgstr "Loggning via syslog kan anges oberoende av detta värde."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:20001
msgid "Disable log file locking?"
msgstr "Avaktivera låsning av loggfilen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:20001
msgid ""
"By default the log file is locked for writing. The lock protects against "
"running clamav-milter multiple times. This option disables log file locking."
msgstr ""
"Standardbeteendet är att låsa loggfilen för skrivning. Låsningen skyddar "
"filen från att köra flera instanser av clamav-milter. Detta alternativ "
"stänger av låsning av filen."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:21001
#, fuzzy
#| msgid "Maximum size of the log file (unit Mb):"
msgid "Maximum size of the log file (MB):"
msgstr "Maximal storlek på loggfil (i Mb):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:21001
msgid ""
"Please specify the maximum size for the log file. Using \"0\" will allow "
"that file to grow indefinitely."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:22001
msgid "Log time with each message?"
msgstr "Ska tid loggas för varje meddelande?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:23001
#, fuzzy
#| msgid "Do you want to use the system logger?"
msgid "Use system logger?"
msgstr "Vill du använda systemloggaren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:23001
msgid ""
"Please choose whether you want to use the system logger (syslog). This "
"option can be used along with logging in a dedicated file."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:24001
#, fuzzy
#| msgid "Specify the type of syslog messages:"
msgid "Type of syslog messages:"
msgstr "Ange typ för syslogmeddelanden:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:24001
msgid ""
"Please choose the type of syslog messages as detailed in the system logger's "
"documentation."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:25001
msgid "Enable verbose logging?"
msgstr "Aktivera pratig loggning?"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:26001
msgid "Off"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:26001
msgid "Basic"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:26001
msgid "Full"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:26002
#, fuzzy
#| msgid "Action to be performed on infected messages:"
msgid "Information to log on infected messages:"
msgstr "Åtgärd för meddelanden som anses infekterade:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:26002
msgid ""
"Please choose the level of information that will be logged when infected "
"messages are found:\n"
" - Off : no logging;\n"
" - Basic: minimal information;\n"
" - Full : verbose information."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:27001
msgid "Size limit for scanned messages (MB):"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:27001
msgid ""
"Please specify the maximum size for scanned messages. Messages bigger than "
"this limit will not be scanned."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:27001
#, fuzzy
#| msgid "Make sure this value is lower than StreamMaxLength in clamd.conf"
msgid ""
"You should check that this value is lower than the value of \"StreamMaxLength"
"\" in the clamd.conf file."
msgstr "Säkerställ att detta värde är lägre än StreamMaxLength i clamd.conf"

#~ msgid "Define the interface through to communicate with sendmail:"
#~ msgstr "Definiera gränssnitt som ska kommunicera med sendmail:"

#~ msgid "Waiting for data from clamd will timeout after this time (seconds):"
#~ msgstr ""
#~ "Data från clamd ska levereras inom följande maximala tidsram (sekunder):"

#, fuzzy
#~| msgid "Value of 0 disables the timeout."
#~ msgid "Set to a value of '0' to disable the timeout."
#~ msgstr "Värdet 0 stänger av tidsbegränsad väntan."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Chrooting is performed just after reading the config file and before "
#~| "dropping privileges. An empty values means don't chroot."
#~ msgid ""
#~ "Chrooting is performed just after reading the config file and before "
#~ "dropping privileges. An empty value means don't chroot."
#~ msgstr ""
#~ "Chrooten skapas precis efter att inställningsgilen har lästs och före "
#~ "privilegierna har lämnats. Ett tomt värde innebär att chroot inte används."

#~ msgid "Optional path to the global temporary directory:"
#~ msgstr "Valbar sökväg till global temporärkatalog:"

#~ msgid "Exclusions - IP ranges:"
#~ msgstr "Exkludera IP-adress-rymd(er):"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Messages originating from these hosts/networks will not be scanned. "
#~| "This option takes a host(name)/mask pair in CIRD notation and can be "
#~| "repeated several times. If \"/mask\" is omitted, a host is assumed. To "
#~| "specify a locally orignated, non-smtp, email use the keyword \"local\"."
#~ msgid ""
#~ "Messages originating from these hosts/networks will not be scanned. This "
#~ "option takes a host(name)/mask pair in CIRD notation and can be repeated "
#~ "several times (separated by whitespace). If \"/mask\" is omitted, a host "
#~ "is assumed. To specify a locally originated, non-smtp, email use the "
#~ "keyword \"local\"."
#~ msgstr ""
#~ "Meddelanden från dessa värdar/nätverk kommer inte att läsas av. Detta "
#~ "alternativ tar ett värdnamn/värdmask i CIDR-notation och kan upprepas "
#~ "flera gånger. Om \"/mask\" utelämnas kommer den att behandlas som en "
#~ "värd. För att ange att lokala sändningar, icke-smtp, använd nyckelordet "
#~ "\"local\"."

#~ msgid "If unset, everything regardless of the origin is scanned."
#~ msgstr "Om värdet inte anges, kommer allt att läsas av."

#~ msgid "Exclusions - Regular expressions:"
#~ msgstr "Exkludera, med reguljära uttryck:"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "This option specifies a file which contains a list of POSIX regular "
#~| "expressions. Addresses (sent to or from - see below) matching these "
#~| "regexes will not be scanned. Optionally each line can start with the "
#~| "string \"From:\" or \"To:\" (note: no whitespace after the colon) "
#~| "indicating if it is, respectively, the sender or recipient that is to be "
#~| "whitelisted. If the field is missing, \"To:\" is assumed. Lines in this "
#~| "file starting with #, : or ! are ignored."
#~ msgid ""
#~ "This option specifies a file which contains a list of POSIX regular "
#~ "expressions. Addresses (sent to or from) matching these regexes will not "
#~ "be scanned. Optionally each line can start with the string \"From:\" or "
#~ "\"To:\" (note: no whitespace after the colon) indicating if it is, "
#~ "respectively, the sender or recipient that is to be whitelisted. If the "
#~ "field is missing, \"To:\" is assumed."
#~ msgstr ""
#~ "Detta alternativ anger en fil som innehåller en lista med POSIX-kopatibla "
#~ "reguljära uttryck. Adresser (som mottagare eller avsändare - se nedan) "
#~ "som överrensstämmer med dessa kommer inte att läsas av. Varje rad kan "
#~ "börja med \"From:\" eller \"To:\" (observera att inget mellanslag används "
#~ "efter kolon) för att indikera om avsändaren eller mottagaren är "
#~ "vitlistad. Utelämnas dessa används \"To:\" som standard. Rader som börjar "
#~ "med #, : eller ! kommer att hoppas över."

#~ msgid ""
#~ "Action to be performed on clean messages (mostly useful for testing):"
#~ msgstr "Åtgärd för meddelanden som anses rena (värdefullt vid testning):"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "It is therefore only useful together with \"OnInfected Reject\". The "
#~| "string \"%v\", if present, will be replaced with the virus name."
#~ msgid ""
#~ "It is only useful together with \"OnInfected Reject\". The string \"%v"
#~ "\", if present, will be replaced with the virus name."
#~ msgstr ""
#~ "Den är därför bara meningsfullt att använda tillsammans med \"OnInfected "
#~ "Reject\". Om strängen \"%v\" hittas kommer det att ersätta namn för "
#~ "viruset."

#~ msgid "Log to file:"
#~ msgstr "Logga till fil:"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "LogFile must be writable for the user running daemon. A full path is "
#~| "required."
#~ msgid ""
#~ "LogFile must be writable for the user running daemon. A full path is "
#~ "required."
#~ msgstr ""
#~ "Loggfilen måste vara skrivbar för tjänsten som körs. En komplett sökväg "
#~ "krävs."

#~ msgid "Use system logger (can work together with LogFile)?"
#~ msgstr ""
#~ "Ska systemets loggfunktion användas (kan användas tillsammans med "
#~ "LogFile)?"

#~ msgid "Please refer to 'man syslog' for facility names."
#~ msgstr "Läs i \"man syslog\" om strukturnamnen."

#~ msgid "What should be logged when a message is infected:"
#~ msgstr "Vad ska loggas när ett meddelande anses infekterat:"

#~ msgid ""
#~ "Possible values are Off (the default - nothing is logged), Basic (minimal "
#~ "info logged), Full (verbose info logged)"
#~ msgstr ""
#~ "Välj värdena Off (standard - ingenting loggas), Basic (minimal "
#~ "infotmation loggas), Full (mycket utförlig loggning)"

#~ msgid "Messages larger than this value won't be scanned (unit Mb):"
#~ msgstr ""
#~ "Meddelanden som är större än detta värde kommer inte att sökas av (ange i "
#~ "Mb):"

#~ msgid ""
#~ "Possible formats are: [[unix|local]:]/path/to/file - to specify a unix "
#~ "domain socket inet:port@[hostname|ip-address] - to specify an ipv4 socket "
#~ "inet6:port@[hostname|ip-address] - to specify an ipv6 socket"
#~ msgstr ""
#~ "Tillgängliga format är: [[unix|local]:]/sökväg/till/fil - för att "
#~ "specificera ett domänuttag för unix. inet:port@[värdnamn|ip-adress] - för "
#~ "att specificera ett ipv6-uttag och inet6:port@[värdnamn|ip-adress] för "
#~ "att specificera ett ipv6-uttag."

#~ msgid " Default: system specific (usually /tmp or /var/tmp)."
#~ msgstr "Standard: systemspecifik (vanligen /tmp eller /var/tmp)."

#~ msgid ""
#~ "The following group of options controls the delievery process under "
#~ "different circumstances. The following actions are available: - Accept\n"
#~ " The message is accepted for delievery\n"
#~ "- Reject\n"
#~ " Immediately refuse delievery (a 5xx error is returned to the peer)\n"
#~ "- Defer\n"
#~ " Return a temporary failure message (4xx) to the peer\n"
#~ "- Blackhole (not available for OnFail)\n"
#~ " Like accept but the message is sent to oblivion\n"
#~ "- Quarantine (not available for OnFail)\n"
#~ " Like accept but message is quarantined instead of being delivered\n"
#~ " In sendmail the quarantine queue can be examined via mailq -qQ\n"
#~ " For Postfix this causes the message to be accepted but placed on hold"
#~ msgstr ""
#~ "Följande grupper av händelser kontrollerar leveransprocessen vid vissa "
#~ "särskilda omtändigheter. Följande åtgärder är tillgängliga: -Accept\n"
#~ " Meddelandet kan levereras\n"
#~ "- Reject\n"
#~ " Avvisa meddelandet omedelbart (feltyp 5xx lämnas till anslutande part)\n"
#~ "- Defer\n"
#~ " Lämnar ett temporärt felmeddelande (av typ 4xx) till anslutande part)\n"
#~ "- Blachole (kan inte användas vid OnFail)\n"
#~ " Fungerar som \"Accept\" men meddelandet når inte sin destination\n"
#~ "- Quarantine (kan inte användas vid OnFail)\n"
#~ " Fungerar som \"Accept\" men meddelandet placeras i karantän istället\n"
#~ " för att levereras.\n"
#~ " I sendmail kan karantänkön utforskars med mailq -qQ\n"
#~ " För Postfix innebär detta att meddelandet accepteras men placeras på vänt"

#~ msgid "Value of 0 disables the limit."
#~ msgstr "Värdet 0 stänger av begränsningen."

#~ msgid "Do you want to enable RAR archive scanning?"
#~ msgstr "Vill du aktivera skanning av RAR-arkiv?"

#~ msgid ""
#~ "This enables the builtin RAR archiver. Use with caution, as the RAR code "
#~ "may have memory leaks. Clamscan can also use external RAR programs, such "
#~ "as unrar, although clamd does not."
#~ msgstr ""
#~ "Detta aktiverar den inbygga RAR-arkivatorn. Använd försiktigt eftersom "
#~ "RAR-koden kan läcka minne. Clamscan kan också använda externa RAR-"
#~ "program såsom unrar men clamd kan inte det."

#~ msgid "Limit on the Archive recursion:"
#~ msgstr "Begränsning för arkiv-rekursion:"

#~ msgid ""
#~ "This setting places a limit on recursion within archives, for example, a "
#~ "tar file that is also gzipped."
#~ msgstr ""
#~ "Denna inställning sätter en begränsning på rekursion i arkiv, till "
#~ "exempel en tar-fil som också är gzip'ad. Värdet 0 stänger av "
#~ "begränsningen."

#~ msgid "Limit on Archive compression:"
#~ msgstr "Begränsa komprimering av arkiv:"

#~ msgid ""
#~ "This setting places a limit on compression within archives, to guard "
#~ "against archive bombs (small files that expand to massive ones, a form of "
#~ "Denial of Service attack). However, this limit may be too low for some "
#~ "settings."
#~ msgstr ""
#~ "Denna inställning sätter en begränsning på komprimeringen i arkiv för att "
#~ "skydda mot arkivbomber (små bilder som expanderar till massiva, en form "
#~ "av tjänsteangrepp). Men denna begränsning kan vara för liten för några "
#~ "inställningar. Värdet 0 stänger av denna begränsning."

#~ msgid "Limit for the maximum number of files in an archive:"
#~ msgstr "Begränsa max antal filer i ett arkiv:"

#~ msgid "Largest file size in Mb you will scan inside archives:"
#~ msgstr "Största filstorlek i Mb som du vill skanna inne i arkiv:"

Reply to: