[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

using-d-i.poFlera para i using-d-i.po behöver svensk text. Här är förslag på två.

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:441
#, no-c-format
msgid ""
"The first measure taken to reduce memory consumption by the installer is to "
"disable translations, which means that the installation can only be done in "
"English. Of course, you can still localize the installed system after the "
"installation has completed."
msgstr ""
"Den första åtgärden för att minska installerarens minnesåtgång är att inte använda "
"översättningar, vilket betyder att installationen endast kan ske på engelska. Du kan "
"självklart ställa in landinställningar på det färdiginstallerade systemet när "
"installationen är klar."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:448
#, no-c-format
msgid ""
"If that is not sufficient, the installer will further reduce memory "
"consumption by loading only those components essential to complete a basic "
"installation. This reduces the functionality of the installation system. You "
"will be given the opportunity to load additional components manually, but "
"you should be aware that each component you select will use additional "
"memory and thus may cause the installation to fail."
msgstr ""
"Om detta inte är tillräckligt kommer installeraren att minska minnesbehovet "
"ytterligare genom att enbart ladda de komponenter som är nödvändiga för att "
"genomföra en basinstallation. Det här minskar installerarens funktionalitet. "
"Du kommer att ges möjlighet att ladda individuella komponenter manuellt, men "
"du ska vara medveten om att varje komponent du väljer använder ytterligare "
"minne och kan således göra att installationen misslyckas."

AndersReply to: