[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

några ytterligare kommentarerNågra kommentarer om installationsmanualen och översättningen till
svenska.

Först vill jag framhålla att Daniel har gjort ett mycket bra jobb. Men
bra kan bli bättre. I viss mån är ju detta hårklyverier, men språket
utvecklas, delvis på grund av starka influenser från engelskan, men
även andra språk, och vi kan på sätt och vis välja hur det skall se ut
i framtiden genom att förespråka vissa ordval och lydelser.

Kommentarerna rör enbart welcome.po.

msgid "Debian is an all-volunteer organization dedicated to developing
free software and promoting the ideals of the Free Software
Foundation. The Debian Project began in 1993, when Ian Murdock issued
an open invitation to software developers to contribute to a complete
and coherent software distribution based on the relatively new Linux
kernel. That relatively small band of dedicated enthusiasts,
originally funded by the <ulink url=\"&url-fsf-intro;\">Free Software
Foundation</ulink> and influenced by the <ulink
url=\"&url-gnu-intro;\">GNU</ulink> philosophy, has grown over the
years into an organization of around &num-of-debian-developers;
<firstterm>Debian Developers</firstterm>."

msgstr "Debian är en frivilligorganisation som är engagerad med att
utveckla fri programvara och främja idealen för Free Software
Foundation. Debian-projektet startade 1993 när Ian Murdock skickade ut
en öppen inbjudan till programvaruutvecklare att bidraga till en
komplett och sammanhållen programvaruutgåva baserad på den då relativt
nya Linux-kärnan. Den relativt lilla skaran av dedicerade entusiaster,
finansierade av <ulink url=\"&url-fsf-intro;\">Free Software
Foundation</ulink> och påverkade av filosofin av <ulink
url=\"&url-gnu-intro;\">GNU</ulink> har växt över åren som gått till
en organisation på ungefär &num-of-debian-developers;
<firstterm>Debian-utvecklare</firstterm>."

Vi/man/? kan överväga om "dedicerade" ska stavas med k, "dedikerade",
se exempelvis

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1637&a=402178&viewAll=true

eftersom det är i betydelsen "hängiven" här. Alternativt använda hängivna.


Senare i samma stycke ska det nog vara kommatecken efter GNU ("... av GNU,
har växt ...") vilket avslutar bisatsen som börjar med ", finansierade "

Sen undrar jag över följande.
Nuvarande lydelse: "påverkade av filosofin av GNU"

förslag 1 "påverkade av filosofin inom GNU" 
förslag 2 "påverkade av GNU-projektets filosofi"

En bit ner i welcome.po står det "enhetsdrivrutiner" som en översättning
på "device drivers". Ordet enhetsdrivrutiner får dock mig att tänka på
basdelar som är standardiserade. Här är väl betydelsen som avses
snarast maskinvarudrivrutiner. Vilket möjligen är klumpigt, men om man
skriver "programvara och drivrutiner för maskinvara" så låter det ju
som om allt både programvara och drivrutiner är avsedda för
maskinvaran.

Ytterligare längre ner:

#. Tag: para
#: welcome.xml:177
#, no-c-format
msgid "While many groups and individuals have contributed to ...
msgstr "Då många grupper och individer har bidragit till ...

Förlsag "Även om många grupper och individer ..." vilket jag tror
bättre återspeglar meningen med originalet.
#. Tag: para
#: welcome.xml:184
#, no-c-format

msgid "The <ulink url=\"&url-kernel-org;\">Linux kernel</ulink> first
appeared in 1991, when a Finnish computing science student named Linus
Torvalds announced an early version of a replacement kernel for Minix
to the Usenet newsgroup <userinput>comp.os.minix</userinput>. See
Linux International's <ulink url=\"&url-linux-history;\">Linux History
Page</ulink>."

msgstr "<ulink url=\"&url-kernel-org;\">Linux-kärnan</ulink> dök först
upp 1991 när en finsk systemvetare som hette Linus Torvalds
tillkännagav en tidig version av ett alternativ till Minix till en
diskussionsgrupp på Usenet kallad
<userinput>comp.os.minix</userinput>. Se Linux Internationals sida om
<ulink url=\"&url-linux-history;\">Linux historia</ulink>."

Förslag: "Linux-kärnan dök ursprungligen upp 1991 när en finsk systemvetare vid namn Linus Torvalds ... "
Han heter ju fortfarande så.


Något längre ner: 
"excellent weekly summary" översätts med "brilliant veckosammandrag"
Åtminstone min gamla utgåva av akademiens ordlista innehåller inte brilliant utan briljant.
förslag "briljant veckosammandrag"

Ytterligare längre ner dyker ordet "servermarknaden" upp. På många
andra ställen i manualen används ordet "värd" för "server". Det är väl
bra, men ibland blir det otydligt tycker jag. Vad tycker ni?
I konsekvensens namn borde det väl också heta "värdmarknaden" :-)
I welcome.po finns en fotnot. Där står "... källkoden <footnote> ..."
och mellanslaget före xml-markeringen gör att hänvisningen till
fotnoten hänger i ett mellanrum. I den engelska texten står det
"... the source code<footnote> ...", dvs utan mellanslag. Jag tycker
det bör vara så i den svenska texten också.AndersReply to: