[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[no subject]
##############################DISCLAIMER##############################
                                                               
Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de persoon of entiteit aan wie
het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk
is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet of overeenkomst.
Indien de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of entiteit
is, wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of
vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is. Indien u dit bericht
per vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u om dit bericht terug te
sturen naar de afzender en het originele bericht te verwijderen zonder het
eerst te vermenigvuldigen of te publiceren. Dank voor uw medewerking.

Baat is een maatschap die bestaat uit beroepsvennootschappen
en natuurlijke personen. Op onze dienstverlening zijn algemene
voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid
is opgenomen. De algemene voorwaarden zijn bij de rechtbank te Roermond
gedeponeerd en worden u op de eerste aanvraag toegezonden.
                                                               
########################################################################


Reply to: