[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DONE] wml://www.debian.org/ports/index.wmlAhoj,

Dňa Sat, 27 Aug 2011 00:53:09 +0200 Slavko <linux@slavino.sk> napísal:

> Posielam aktualizáciu prekladu ports/index.wml
> 
> posielam znova, zle som vyplnil predmet :-(


-- 
Slavko
http://slavino.sk

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: