[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://clamav-getfiles/sk.poAhoj,

Dňa Wed, 10 Aug 2011 22:48:19 +0200 Slavko <linux@slavino.sk> napísal:

> Ahoj,
> 
> posielam síce žiadosť o kontrolu, ale netreba kontrolovať ani
> odpovedať (zatiaľ) prosím, len testujem robota :-)
> 

tak, revíziu som si urobil sám :-)

Myslel som si, že poslaním BTS bude zmenený aj stav balíka, ale nestalo
sa. Ale poslaním RFR bol stav balíka automaticky zmenený z ITR na RFR. 

Píšu, že ďalší stav je LCFC, ktorý môže nastať 3 dni po poslednom
komentári k RFR, tak tento mail simuluje tento komentár a budem tri dni
čakať, či sa stav zmení.

Apropó, automatická zmena z BTS na DONE nastala (po zatvorení bugu), takže
to je super!!!

-- 
Slavko
http://slavino.sk

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: