[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

uswsusp 1.0+20110509-2: Please update debconf PO translation for the package uswsuspHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
uswsusp. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against uswsusp.

The deadline for receiving the updated translation is
Wed, 12 Sep 2012 11:45:39 +0200.

Thanks in advance,

# translation of ro.po to debian-l10-romanian
# Roamanian translation of the uswsusp debconf templates
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the uswsusp package.
#
# Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2006, 2007, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ro\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: uswsusp@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-02 11:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-04 23:01+0300\n"
"Last-Translator: Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>\n"
"Language-Team: debian-l10-romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2;\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:2001
msgid "Swap space to resume from:"
msgstr "Spațiul de swap de unde să se ia imaginea de stare:"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:2001
msgid ""
"To be able to suspend the system, uswsusp needs a swap partition or file to "
"store a system snapshot. Please choose the device to use, from the list of "
"suitable swap spaces, sorted by size (largest first)."
msgstr ""
"Pentru a putea suspenda sistemul, uswsusp are nevoie de o partiție de swap "
"sau un fișier de swap în care să scrie imaginea de stare a sistemului "
"dumneavoastră. Iată o listă sortată descrescător, după dimensiune, a "
"spațiilor de swap care se potrivesc acestui scop."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:3001
msgid "Offset of swap file's header:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:3001
msgid ""
"When using a swap file for storing the snapshot during suspend, the location "
"of the swap file's header must be specified. This will be stored in "
"<PAGE_SIZE> units, as the offset from the beginning of the partition that "
"contains the swap file."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid "No suitable swap space for software suspend"
msgstr ""
"Nu au fost găsite spații de swap potrivite pentru suspendarea prin metode "
"software"

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid ""
"To be able to suspend the system, uswsusp needs a swap partition or file to "
"write a system snapshot to. No such space seems to be available for this."
msgstr ""
"Pentru a putea suspenda sistemul, uswsusp are nevoie de o partiție de swap "
"sau un fișier de swap în care să scrie imaginea de stare a sistemului "
"dumneavoastră. Se pare că nu e disponibil nici un asemenea spațiu de swap."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid ""
"You should create a swap partition or file, preferably twice the size of the "
"system's physical RAM."
msgstr ""
"Ar trebui să creați o partiție de swap sau un fișier de swap, preferabil de "
"două ori mai mare decât memoria RAM reală a sistemului."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid ""
"Then, run 'dpkg-reconfigure uswsusp' or edit the configuration file manually."
msgstr ""
"Apoi rulați „dpkg-reconfigure uswsusp” sau ediați manual fișierul de "
"configurare."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:5001
msgid "No userspace software suspend support in the kernel"
msgstr ""
"În nucleu nu există suport pentru suspendarea prin metode software în mod "
"utilizator"

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:5001
msgid ""
"The current kernel doesn't support userspace software suspend. Please "
"recompile the kernel with the 'CONFIG_HIBERNATION=y' option."
msgstr ""
"Nucleul de sistem curent nu are suport pentru suspendare prin metode "
"software în mod utilizator. Vă rugăm să recompilați nucleul cu opțiunea "
"„CONFIG_HIBERNATION=y”."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid "Continue without a valid swap space?"
msgstr "Se continuă fără spațiu de swap valid?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid ""
"The swap file or partition that was found in uswsusp's configuration file is "
"not active."
msgstr ""
"Spațiul de swap indicat în fișierul de configurare al lui uswsusp nu este "
"activ."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid ""
"In most cases this means userspace software suspend will not work as "
"expected. You should choose another swap space."
msgstr ""
"În majoritatea cazurilor, acest lucru înseamnă că suspendare prin metode "
"software în mod utilizator nu va funcționa așa cum v-ați așteptat. Ar trebui "
"să alegeți al spațiu de swap."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid "However, in some rare cases, this configuration may be intentional."
msgstr ""
"Totuși, în câteva cazuri rare, această configurare ar putea fi intenționată."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:7001
msgid "The device node through which uswsusp can talk to the kernel:"
msgstr "Nodul-dispozitiv prin care uswsusp poate comunica cu nucleul:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:7001
msgid ""
"If this is empty, the hardcoded default, /dev/snapshot, is used. This should "
"be OK in almost all cases. Don't change this unless there is a good reason "
"to do so."
msgstr ""
"Dacă lăsați acest câmp liber, se va folosi valoarea implicită, /dev/"
"snapshot. Nu schimbați această valoare decât dacă aveți motive bine "
"întemeiate."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid "Preferred maximum image size:"
msgstr "Dimensiunea maximă preferată pentru imagine:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid "Please specify a maximum system snapshot image size (in bytes)."
msgstr ""
"Precizați o dimensiune maximă a imaginii de stare a sistemului (în octeți)."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid ""
"This limit is not strict; the uswsusp does its best to respect it, but will "
"exceed the specified limit if suspend needs a bigger image."
msgstr ""
"Această limită nu este strictă; uswsusp face tot posibilul să o respecte, "
"însă, dacă are nevoie de o imagine mai mare, limita va fi încălcată."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
#, no-c-format
msgid ""
"Using 0 here will enforce the use of the smallest possible snapshot image. "
"An empty value will use the hard coded default, which is 500MB. The default "
"value is 45% of the system's memory: this is not the maximal size, but some "
"additional free memory speeds up the suspend and resume process."
msgstr ""
"Dacă introduceți 0 se va impune folosirea unei imagini cât mai mică posibil. "
"Câmpul lăsat gol va duce la folosirea dimensiunii fixate intern, și anume "
"500 MO. Valoarea implicită reprezintă 45% din memoria sistemului: aceasta nu "
"este dimensiunea maximă, însă ceva spațiu liber suplimentar mărește viteza "
"proceselor de suspendare și reluare."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:9001
msgid "Log level for software suspend:"
msgstr ""
"Nivelul de jurnalizare pentru suspendarea prin mijloace software în mod "
"utilizator:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:9001
msgid ""
"Please specify the kernel console log level which the s2disk/s2both and "
"resume utilities will use to report the progress of suspend and resume.  On "
"a stock kernel, messages with levels higher than 7 are usually not shown."
msgstr ""
"Precizați nivelul de jurnalizare la consolă al nucleului folosit de către "
"utilitarele de reluare s2disk/s2both pentru a raporta progresul. Pe un "
"nucleu obișnuit mesajele cu un nivel mai mare decât 7 nu sunt afișate."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:10001
msgid "Maximal log level:"
msgstr "Nivelul maxim de jurnalizare:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:10001
msgid ""
"Please specify the kernel console log level which the resume utility will "
"use if the resume fails."
msgstr ""
"Precizați nivelul de jurnalizare la consolă al nucleului pe care utilitarul "
"de reluare îl va folosi în caz că eșuează operația de reluare."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:11001
msgid "Perform checksum on image?"
msgstr "Se calculează suma de control a imaginii?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:11001
msgid ""
"Performing a checksum using the MD5 algorithm to verify the image integrity "
"is slightly safer, but also takes more time."
msgstr ""
"Calcularea unei sume de control folosind algoritmul MD5 pentru a-i verifica "
"integritatea este o măsură suplimentară de siguranță, dar aceasta durează "
"mai mult timp."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:12001
msgid "Compress image?"
msgstr "Se comprimă imaginea?"

# DEVELS: I suggest "less to read and write from/to the disk"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:12001
msgid ""
"Compressing the image with the LZF compression algorithm will result in a "
"smaller image, which makes it possible to suspend with a smaller swap "
"partition. Generally, it will also make reading and writing the image faster "
"because there is less to read and write."
msgstr ""
"Comprimarea imaginii cu algoritmul de compresie LZF va rezulta într-o "
"imagine mai mică, lucru care face posibilă suspendarea cu o partiție de swap "
"mai mică. În general, acest lucru va însemna o creștere a vitezei de citire "
"pentru că se citește și se scrie mai puțin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:13001
msgid "Perform early write out?"
msgstr "Se efectuează scrierea în avans?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:13001
msgid ""
"The synchronization of the resume device can start early in the process of "
"writing the image to it. This has been reported to speed up suspend on some "
"systems and eliminate the 'fast progress meter and long fsync wait' effect."
msgstr ""
"Sincronizarea dispozitivului de reluare poate porni devreme în timpul "
"procesului de scriere a imaginii pe acesta. S-a raportat că aceasta sporește "
"viteza de suspendare pe unele sisteme și elimină efectul de „bară de progres "
"rapidă și așteptare îndelungată la sincronizare”."

# XXX: oare nu există o traducere mai bună, evitând
# folosirea englezismelor?
#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:14001
msgid "Show splash screen?"
msgstr "Se afișează ecranul grafic de prezentare?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:14001
msgid ""
"Instead of informative output, a splash screen with progress bar can be "
"shown during the suspend and resume process. This requires the splashy "
"package to be installed."
msgstr ""
"În loc de mesajele informative, în timpul proceselor de suspendare/reluare, "
"se poate admira un plăcut ecran grafic de prezentare. Pentru aceasta va "
"trebui să aveți instalat pachetul splashy."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:15001
msgid "Encrypt snapshot?"
msgstr "Se criptează imaginea?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:15001
msgid ""
"For increased security, it is possible to encrypt the snapshot that is "
"written to disk during suspend. On resume (and suspend if you don't use an "
"RSA key), you will be prompted for a passphrase. Encryption adds a "
"significant time to the suspend and resume processes."
msgstr ""
"Pentru o mai bună securizare este posibil ca la suspendare imaginea de stare "
"a sistemului să fie scrisă pe disc în formă criptată. La reluare (și la "
"suspendare, dacă nu folosiți o cheie RSA) vi se va cere să introduceți o "
"parolă-frază. Criptarea aduce o întârziere semnificativă la procesele de "
"suspendare și de reluare."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid "Path to RSA key file:"
msgstr "Calea către fișierul cu cheia RSA:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid ""
"To avoid the need for a passphrase prompt during each suspend, an RSA key "
"can be used to encrypt the image."
msgstr ""
"Pentru a evita necesitatea de a introduce parola-frază la fiecare "
"suspendare, se poate folosi o cheie RSA pentru a cripta imaginea."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid ""
"Please specify the path to that file. Leave this field empty to not use an "
"RSA key."
msgstr ""
"Precizați calea către acel fișier. Lăsați gol acest câmp dacă nu doriți să "
"folosiți o cheie RSA."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:17001
msgid "Create an RSA key?"
msgstr "Se creează o cheie RSA?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:17001
msgid ""
"The key necessary for using the RSA encryption scheme can be generated now. "
"You will be prompted for a passphrase."
msgstr ""
"Cheia necesară pentru folosirea schemei de criptare RSA poate fi generată "
"acum. Vi se va cere o parolă-frază."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:18001
msgid "RSA key size:"
msgstr "Dimensiunea cheii RSA:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:18001
msgid ""
"Please specify the size of the RSA key (number of bits between 1024 and "
"4096). A bigger key increases the encryption strength but slows down the "
"encryption process."
msgstr ""
"Precizați dimensiunea cheii RSA (un număr de biți între 1024 și 4096). O "
"cheie mai mare crește complexitatea criptării însă încetinește procesul de "
"criptare."

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:19001
msgid "RSA passphrase:"
msgstr "Parola-frază pentru RSA:"

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:19001
msgid ""
"Please choose the passphrase to use on every resume to decrypt the image."
msgstr ""
"Alegeți parola-frază pe care va trebui să o folosiți la fiecare reluare, "
"pentru a decripta imaginea."

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:20001
msgid "RSA passphrase confirmation:"
msgstr "Confirmarea parolei-frază RSA:"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uswsusp.templates:21001
msgid "reboot"
msgstr "repornire"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uswsusp.templates:21001
msgid "platform"
msgstr "platformă"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uswsusp.templates:21001
msgid "shutdown"
msgstr "oprire"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:21002
msgid "Shutdown method:"
msgstr "Metoda de oprire a sistemului:"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:21002
msgid ""
"If this parameter is set to 'reboot', the s2disk utility will reboot the "
"machine rather than powering down. This can be useful for testing purposes."
msgstr ""
"Dacă acest parametru este „repornire”, utilitarul s2disk va reporni sistemul "
"în loc să îl stingă. Acest lucru este util pentru diverse teste."

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:21002
msgid ""
"If it is set to 'platform', hardware-specific optimization is used if "
"available."
msgstr ""
"Dacă este „platformă”, se folosesc optimizări hardware spacifice, dacă sunt "
"disponibile asemenea optimizări."

Reply to: