[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://grub2On Vi, 16 iul 10, 12:17:46, Stan Ioan-Eugen wrote:
> Aștept păreri, critici. Termen: luni 19.07.2010 seara, 20;30.

Ce bine că nu am avut timp de el, am fi lucrat în paralel ;)
Majoritate modificărilor propuse de mine sunt minore (ex. spații după 
semne de punctuație)

Salutări,
Andrei

 # translation of ro.po to Romanian
 # Romanian translations for grub package
 # Traducerea în limba română pentru pachetul grub.
 # Copyright (C) 2007 THE grub'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the grub package.
 #
 # Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2007,2008.
 # ioan-eugen STAN <stan.ieugen@gmail.com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ro\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: grub2@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-07-02 12:55+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-07-16 12:14+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-07-16 23:29+0300\n"
 "Last-Translator: ioan-eugen STAN <stan.ieugen@gmail.com>\n"
-"Language-Team: romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
+"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
 "Language: ro\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: 2\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:7001
 msgid "GRUB installation failed. Continue?"
-msgstr "Instalarea GRUB a eșuat.  Continuați?"
+msgstr "Instalarea GRUB a eșuat. Continuați?"

 #. Type: boolean
 #. Description
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:7001 ../grub-pc.templates.in:8001
 msgid "GRUB failed to install to the following devices:"
-msgstr "E eșuat instalarea GRUB pe următoarele dispozitive:"
+msgstr "A eșuat instalarea GRUB pe următoarele dispozitive:"

 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:7001
 msgid ""
 "Do you want to continue anyway? If you do, your computer may not start up "
 "properly."
 msgstr ""
-"Doriți să continuați? Dacă da, este posibil ca calculatorul să nu pornească "
+"Doriți să continuați? Dacă da, este posibil ca sistemul să nu pornească "
 "corespunzător."

 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:8001
 msgid "GRUB installation failed. Try again?"
-msgstr "A eșuat instalarea GRUB. Reîncercați?"
+msgstr "A eșuat instalarea GRUB. Reîncercați?"

 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:8001
 msgid ""
 "You may be able to install GRUB to some other device, although you should "
 "check that your system will boot from that device. Otherwise, the upgrade "
 "from GRUB Legacy will be cancelled."
 msgstr ""
 "Puteți instala GRUB pe alt dispozitiv, însă ar trebui să verificați dacă "
-"sistemul va porni de pe acel dispozitiv. Altfel, actualizarea de la GRUB "
+"sistemul va porni de pe acel dispozitiv. Altfel, actualizarea de la GRUB "
 "Legacy va fi anulată."

 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:9001
 msgid ""
 "You chose not to install GRUB to any devices. If you continue, the boot "
 "loader may not be properly configured, and when your computer next starts up "
 "it will use whatever was previously in the boot sector. If there is an "
 "earlier version of GRUB 2 in the boot sector, it may be unable to load "
 "modules or handle the current configuration file."
 msgstr ""
-"Ați ales să nu instalați GRUB pe niciun dispozitiv. Dacă veți continua, "
+"Ați ales să nu instalați GRUB pe niciun dispozitiv. Dacă veți continua, "
 "este posibil ca încărcătorul de sistem să nu fie configurat corespunzător "
 "iar la pornirea calculatorului acesta va folosi ce se afla deja în sectorul "
-"de pornire. Dacă există o versiune mai veche de GRUB 2 în sectorul de "
+"de pornire. Dacă există o versiune mai veche de GRUB 2 în sectorul de "
 "pornire este posibil ca aceasta să nu poată încărca modulele sau fișierul "
 "curent de configurare. "

 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:9001
 msgid ""
 "If you are already running a different boot loader and want to carry on "
 "doing so, or if this is a special environment where you do not need a boot "
 "loader, then you should continue anyway. Otherwise, you should install GRUB "
 "somewhere."
 msgstr ""
 "Dacă rulați deja un alt încărcător de sistem și doriți să continuați, sau "
-"dacă acesta este un meiu special în care nu aveți nevoie de încărcător de "
+"dacă acesta este un meniu special în care nu aveți nevoie de încărcător de "
 "sistem, atunci ar trebui să continuați. Altfel, instalați GRUB undeva."

 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:11001
 msgid ""
 "This system still has files from the GRUB Legacy boot loader installed, but "
 "it now also has GRUB 2 boot records installed on these disks:"
 msgstr ""
-"Acest sistem mai are instalate fișiere din GRUB Legacy, iar acum are "
+"Acest sistem mai are instalate fișiere din GRUB Legacy, dar acum are "
 "instalat și GRUB 2 pe aceste discuri:"

 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:11001
 msgid ""
 "It seems likely that GRUB Legacy is no longer in use, and that you should "
 "instead upgrade the GRUB 2 images on these disks and finish the conversion "
 "to GRUB 2 by removing old GRUB Legacy files. If you do not upgrade these "
 "GRUB 2 images, then they may be incompatible with the new packages and cause "
 "your system to stop booting properly."
 msgstr ""
 "Este foarte probabil ca GRUB Legacy să nu mai fie folosit și ar trebui să "
 "folosiți GRUB 2 pe aceste discuri și să definitivați trecerea la GRUB 2 "
-"îndepărtând fișierele GRUB Legacy vechi. Dacă nu actualizați aceste imagini "
-"GRUB 2 este posibil să fie incompatibile cu noile pachete și să împiedice "
+"îndepărtând fișierele GRUB Legacy vechi. Dacă nu actualizați aceste imagini "
+"GRUB 2, este posibil să fie incompatibile cu noile pachete și să împiedice "
 "sistemul să pornească corespunzător."

 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:11001
 msgid ""
 "You should generally finish the conversion to GRUB 2 unless these boot "
 "records were created by a GRUB 2 installation on some other operating system."
 msgstr ""
-"În general este bine să încheiați trecerea la GRUB 2, lăsând acele fișiere "
-"doar dacă au fost create de o instalare GRUB 2 a altui sistem de operare."
+"În general este bine să încheiați trecerea la GRUB 2, în afara cazului în care "
+"acele înregistrări de încărcare au fost create de o instalare GRUB 2 a altui sistem de operare."

 #. Type: note
 #. Description
 #: ../templates.in:5001
 msgid ""
 "The file /boot/grub/device.map has been rewritten to use stable device "
 "names. In most cases, this should significantly reduce the need to change "
 "it in future, and boot menu entries generated by GRUB should not be affected."
 msgstr ""
-"Fișierul /boot/grub/device.map a fost rescris să folosească numele stabile "
+"Fișierul /boot/grub/device.map a fost rescris să folosească nume stabile "
 "de dispozitive. În majoritatea cazurilor, acest lucru va reduce semnificativ "
 "nevoia de a le modifica ulterior și intrările în meniu generate de grub ar "
 "trebui să fie neafectate. "

 #. Type: note
 #. Description
 #: ../templates.in:5001
 msgid ""
 "However, since you have more than one disk in your system, it is possible "
 "that you were depending on the old device map. Please check whether you "
 "have any custom boot menu entries that rely on GRUB's (hdN) drive numbering, "
 "and update them if necessary."
 msgstr ""
 "Totuși, deoarece există mai mult de un disc în sistem, este posibil să fi "
-"depins de vechea hartă de dispozitive. Verificați dacă aveți intrări "
+"depins de vechea hartă de dispozitive. Verificați dacă aveți intrări "
 "personalizate în meniu care depind de numerotarea GRUB (hdN) și actualizați-"
-"le."
+"le dacă este cazul."

 =============================================================================
 Number of messages: 13
 =============================================================================

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: