[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ITT] po://d-i/sublevel3/ro.poOn Sat,24.Apr.10, 23:24:37, Stan Ioan-Eugen wrote:
> -- 
> Ioan-Eugen Stan

Dacă nu ajunge pe listă încearcă să-l gzipuiești (nu zip, alea cred că 
rămân agățate în filtrul de spam).

Salutări,
Andrei
-- 
http://nuvreauspam.ro/2010/05/4-neticheta-pe-mail/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: